img
img
Eğitim Setleri
21 kayıt gösteriliyor

Açıklama

Grammar Pack, İngilizce dilbilgisini anlamak ve ustalaşmak isteyenler için kapsamlı bir kaynaktır. Bu eğitim seti, 44 ayrı konu başlığına sahip detaylı konu anlatım videoları ve 60 soru çözümü içerir. Eğitim seti, İngilizce dilindeki dilbilgisi kurallarını ayrıntılı bir şekilde ele alarak öğrencilere geniş bir perspektif sunar.

Setin içeriği, tenses (zamanlar), modals (haller), if clauses (koşul cümleleri), clause types (cümlenin türleri), passive voice (edilgen yapı), reported speech (aktarma cümleleri), causative form (etken edilgen yapı), too-enough (aşırılık ve yetersizlik), as-like-as if (benzerlik ifadeleri), gibi dilbilgisi konularını kapsar. Bu konular öğrencilere İngilizceyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmaları için gerekli olan temel kuralları öğretir.

Eğitimin niteliği ve detayı, her bir konu başlığının ayrıntılı bir şekilde ele alınmasıyla sağlanır. Her bir konu anlatım videosu öğrencilere özgün örnekler ve açıklamalar sunar. Soru çözümleri, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pratiğe dökerek daha iyi anlamalarını ve uygulamalarını sağlar.

Eğitim, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar her öğrenci için uygundur. İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak, iş dünyasında veya akademik alanlarda başarılı olmak isteyenler için mükemmel bir kaynaktır. Eğitim seti, öğrencilere dilbilgisini kavramaları ve günlük iletişimlerinde doğru bir şekilde kullanmaları için gerekli olan araçları sunar.

Ersin Işıklı

Ersin Hoca - Grammar Pack

Grammar Pack, dilbilgisi konularını kapsayan kapsamlı bir eğitim setidir. Bu set, İngilizce dilindeki zamanlar, kipler, cümlenin aktif ve pasif hali, koşul cümleleri ve daha birçok önemli dilbilgisi konusunu içerir. Her bir konu, ayrıntılı ve açıklayıcı video dersleri ile anlatılır ve öğrencilere dilbilgisi kurallarını öğrenme ve anlama fırsatı sunar. Eğitim seti, öğrencilerin temel İngilizce dilbilgisi kurallarını kavramalarına yardımcı olurken, ileri düzey konulara da adım atmalarına olanak sağlar.

Açıklama

"Ersin Hoca - Phrasal Verbs Pack" eğitimi, İngilizce öğrenenler için çok önemli bir dil yapısı olan phrasal fiilleri anlamak ve kullanmak konusunda büyük bir yardım sağlar. Bu eğitim, toplamda 100'den fazla yaygın kullanılan phrasal fiili ele alır ve her birini ayrıntılı bir şekilde açıklar.

Her bir phrasal fiil, ayrı bir bölümde incelenir ve Ersin Hoca tarafından detaylı bir şekilde açıklanır. Öğrenciler, her phrasal fiilin hangi durumlarda kullanıldığını, anlamını ve cümle içinde nasıl kullanılması gerektiğini öğrenirler. Eğitim videoları, öğrencilere görsel ve işitsel öğrenme fırsatı sunar ve bu da öğrenmeyi daha etkili hale getirir.

Eğitim ayrıca phrasal fiillerin pratik uygulamalarını içerir. Eğitimde yer alan soru çözümleri, öğrencilere öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri ve phrasal fiilleri gerçek hayatta kullanma becerilerini geliştirmeleri için mükemmel bir fırsat sunar. Her soru, eğitimde yer alan phrasal fiilleri kullanma yeteneklerini test eder.

Ersin Işıklı

Ersin Hoca - Phrasal Verbs Pack

Ersin Hoca - Phrasal Verbs Pack eğitimi, İngilizce öğrenenler için çok önemli bir dil yapısı olan phrasal fiilleri anlamak ve kullanmak konusunda büyük bir yardım sağlar. Bu eğitim, toplamda 100'den fazla yaygın kullanılan phrasal fiili ele alır ve her birini ayrıntılı bir şekilde açıklar.

Açıklama

"Ersin Hoca - Translation Pack" eğitimi, dil çevirisi konusundaki geniş bilgi ve becerileri öğrenmek isteyenler için özel olarak tasarlanmış bir eğitim setidir. Bu set, dil çevirisinin temel prensiplerinden başlayarak katılımcıları daha ileri düzeyde çeviri teknikleri ve stratejileriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim, Ersin Hoca'nın kapsamlı deneyimi ve öğretim becerileri ile yönlendirilmekte olup, başlangıç seviyesinden daha ileri düzeye kadar çeviri becerilerini geliştirmeyi hedefler. Katılımcılar, farklı diller arasında metinlerin etkili bir şekilde çevrilmesini öğrenirken, aynı zamanda çeviri sürecinde karşılaşılabilecek zorluklarla başa çıkmayı da öğrenirler.

Eğitim, çeviri becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere, dil çevirisi yapmayı düşünen profesyonellere ve daha fazla çeviri pratiği yapmak isteyen herkese hitap eder. Ersin Hoca'nın öğretim tarzı, katılımcıların çeviri becerilerini hızla geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda çeşitli metin türlerini çevirme pratiği yapma fırsatı sunar.

Ersin Işıklı

Ersin Hoca - Translation Pack

"Ersin Hoca - Translation Pack" eğitimi, dil çevirisi konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler geliştirmek isteyen herkese yönelik kapsamlı bir kaynaktır. Bu eğitim, çeviri becerilerini geliştirmek, farklı diller arasında metinleri başarılı bir şekilde aktarmak ve profesyonel bir çevirmen olma yolunda ilerlemek isteyenler için mükemmel bir fırsattır. Ersin Hoca'nın deneyimli öğretim tarzı sayesinde, öğrenciler temel çeviri prensiplerini öğrenirken aynı zamanda çeviri teknikleri ve stratejilerini de geliştirirler. Bu eğitim, çeviri dünyasına daha derinlemesine bir bakış sunar ve katılımcılara çeşitli metin türlerini çevirme pratiği yapma fırsatı verir.

Açıklama

"Diamond Pack," İngilizce dilinin temel yapısını anlamak ve ifade etmek isteyen dil öğrencileri için özel olarak tasarlanmış bir eğitim setidir. Bu eğitim seti, sıfatlar (adjectives) ile edatlar (prepositions) arasındaki kombinasyonları öğretmeyi amaçlayarak öğrencilerin dil yeteneklerini geliştirmeyi hedefler.

Set, 160 sıfatı ve 60 edatı içerir ve bu kelimelerin her birini farklı cümlelerde kullanarak öğrencilere pratik yapma fırsatı sunar. Öğrenciler, her bir sıfat-edat kombinasyonunu örnek cümlelerle öğrenirken, bu ifadelerin hangi durumlarda doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini anlamak için detaylı açıklamalara erişebilirler.

Öğrenciler, "Diamond Pack" eğitim seti ile aşağıdaki konularda daha iyi bir anlayış geliştirirler:

 • Sıfatların ve edatların birlikte kullanılmasıyla cümle yapısı
 • İngilizce ifadelerin doğru ve etkili kullanımı
 • Kelimelerin gerçek dünya ile nasıl ilişkilendirileceği

Bu eğitim seti, hem İngilizceyi yeni öğrenenler hem de dil becerilerini geliştirmek isteyen ileri düzeydeki öğrenciler için uygundur. Öğrenciler, İngilizce dilinde daha iyi iletişim kurma ve yazılı ifadelerini zenginleştirme fırsatı bulurlar.

Ersin Işıklı

Ersin Hoca - Diamond Pack

Ersin Hoca'nın "Diamond Pack" eğitimi, İngilizce dil bilgisinin önemli bir bölümünü oluşturan sıfatlar ve edatlar arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyen kapsamlı bir eğitim setini içeriyor. Bu eğitim seti, öğrencilere İngilizce cümlelerde doğru sıfat ve edatları nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Ersin Hoca, 26 farklı konuyu kapsayan bu sette, her bir sıfat-edat ikilisini ayrıntılı bir şekilde açıklar ve örneklerle destekler. Katılımcılar, "ABSENT FROM" ve "ACCUSTOMED TO" gibi yaygın ifadelerden daha karmaşık olanlara kadar geniş bir yelpazede eğitim alacaklar. Bu eğitim, dil bilgisi kurallarını öğrenmek isteyen her seviyedeki İngilizce öğrencisi için uygundur.

Açıklama

Ersin Hoca'nın "Pearl Pack" eğitimi, İngilizce paragraf okuma becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim setidir. Bu set, 64 farklı paragraf okuma videolarından oluşur ve öğrencilere çeşitli metin türlerini anlama, analiz etme ve yorumlama konusunda sağlam bir temel oluşturmayı amaçlar.

Eğitim, öğrencilere İngilizce dilinde yazılmış metinleri anlamada yardımcı olacak temel stratejileri ve teknikleri öğretmeye odaklanır. Ersin Hoca'nın özgün öğretim tarzı, öğrencilerin kelime dağarcığını genişletmelerine, bağlam içinde anlama yeteneklerini geliştirmelerine ve metinlerdeki önemli bilgileri çıkartmalarına yardımcı olur.

Eğitim seti, her seviyeden öğrenci için uygundur. Temel düzeyden ileri düzeye kadar farklı zorluk seviyeleri içeren videolar, her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine olanak tanır. Öğrenciler, metinlerin ana fikirlerini belirleme, detayları çıkartma, bağlantıları bulma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirirken, aynı zamanda İngilizce dilini daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacaklar.

Eğitim setinin özel özelliklerinden biri, öğrencilere geri bildirim ve değerlendirme imkanı sunmasıdır. Öğrenciler, kendi ilerlemelerini takip edebilir, eksikliklerini belirleyebilir ve bu eksiklikleri gidermek için ek çalışmalar yapabilirler. Bu şekilde, öğrenciler eğitimin verimli bir şekilde kullanmasını sağlayarak daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydedebilirler.

Ersin Işıklı

Ersin Hoca - Pearl Pack

Ersin Hoca'nın "Pearl Pack" eğitimi, öğrencilere İngilizce paragraf okuma becerilerini geliştirmeleri için kapsamlı bir fırsat sunuyor. Bu eğitim seti, 64 farklı paragraf okuma videolarından oluşmaktadır ve öğrencilere hem temel hem de ileri düzey paragraf okuma becerilerini kazanmaları için rehberlik ediyor. Ersin Hoca'nın deneyimli eğitmenliği ve özgün öğretim yaklaşımı, öğrencilerin daha iyi anlama, çözümleme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, İngilizce dilini daha etkili bir şekilde kullanmalarına da olanak tanır. "Pearl Pack," öğrencilere İngilizce dilinde yazılmış çeşitli metin türlerini anlama konusunda güven kazandırmak ve akademik başarılarını artırmak için tasarlanmıştır. Bu eğitim seti, İngilizce okuma becerilerini geliştirmek isteyen herkes için uygundur ve daha yüksek seviyelere ulaşmak isteyen öğrenciler için mükemmel bir kaynaktır.

Açıklama

"Ersin Hoca - Çıkmış Sorular" eğitim seti, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Yabancı Dil Sınavları (YDS) gibi önemli sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik kapsamlı bir kaynaktır. Eğitim, öğrencilere bu sınavlarda başarılı olabilmeleri için gerekli olan güncel soru formatları ve tarzları hakkında derin bir anlayış kazandırır.

Bu eğitim seti, farklı tarihlerde yapılan sınavlardan alınmış çıkmış soruları içermektedir. Özellikle 2010'dan 2018'e kadar olan dönemlerde yapılan sınavlara odaklanır. Ersin Hoca tarafından hazırlanan bu sorular, öğrencilere sınavların karmaşıklığını ve zorluğunu anlama fırsatı sunar. Bu sayede öğrenciler, gerçek sınav deneyimine daha iyi hazırlanır.

Eğitim içeriği, çeşitli konulardaki soruları kapsar. Öğrenciler, temel derslerden, kelime bilgisi ve dil becerilerine kadar birçok konuda soruları çözerek geniş bir yelpazede bilgi ve yetenek geliştirme fırsatına sahip olurlar. Eğitim, bu konulara odaklanarak öğrencilerin eksikliklerini belirlemelerine ve bu eksiklikleri gidermelerine yardımcı olur.

Ersin Hoca'nın uzmanlığı, öğrencilere soruları anlama ve çözme konusunda rehberlik eder. Eğitim nitelikli soru analizleri ve çözüm stratejileri sunar. Öğrenciler, soruları daha etkili bir şekilde çözmek için bu stratejileri kullanabilirler.

"Ersin Hoca - Çıkmış Sorular" eğitiminin çıktıları oldukça değerlidir. Öğrenciler, bu eğitim sonunda sınavlara daha fazla güvenle gireceklerdir. Gerçek sınavlara benzeyen soruları çözerek sınav deneyimlerini simüle ederler ve bu da sınav stresini azaltmalarına yardımcı olur. Ayrıca, çözülen sorular sayesinde öğrenciler eksikliklerini belirler ve çalışma planlarını bu eksikliklere göre düzenleyebilirler. Sonuç olarak, "Ersin Hoca - Çıkmış Sorular" eğitimi, öğrencilerin sınavlarda başarılı olmaları için gereken bilgi, beceri ve güveni kazanmalarına yardımcı olur.

Ersin Işıklı

Ersin Hoca - Çıkmış Sorular

"Ersin Hoca - Çıkmış Sorular" eğitimi, öğrencilere akademik başarılarını artırmak için değerli bir kaynak sunar. Bu eğitim seti, 2010'dan 2018'e kadar çeşitli dönemlerdeki çıkmış soruları içerir ve Ersin Hoca tarafından hazırlanmıştır. Eğitim, özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Yabancı Dil Sınavları (YDS) gibi önemli sınavlara hazırlanan öğrenciler için büyük bir yardımcıdır. Ersin Hoca'nın deneyimi ve uzmanlığı sayesinde, öğrenciler güncel sınav formatlarına ve soru tarzlarına tam anlamıyla hazırlanır. Bu eğitim, her seviyeden öğrencinin ihtiyaçlarına uygun soruları içerir ve öğrencilere gerçek sınav deneyimini yaşatır. Sonuç olarak, "Ersin Hoca - Çıkmış Sorular" eğitimi, öğrencilere başarılı bir sınav performansı için gerekli olanakları sağlar.

Açıklama

"Ersin Hoca - Deneme Sınavları" eğitimi, öğrencilere sınavlara hazırlanırken en etkili deneme sınavı stratejilerini öğretmek amacıyla tasarlanmış bir eğitim setidir. Eğitim seti, birinci sınıf bir eğitmen olan Ersin Hoca tarafından sunulmaktadır. Ersin Hoca, uzun yıllar boyunca sınav hazırlığı konusunda geniş bir deneyime sahiptir ve bu deneyimini öğrencilerle paylaşmaktadır.

Eğitim seti, öğrencilere sınavlara daha iyi hazırlanmaları için gereken tüm araçları ve bilgileri sunar. Bu set içinde, deneme sınavlarının nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı, sınav stresini nasıl azaltacağı ve zaman yönetimi becerilerini nasıl geliştireceği gibi konulara odaklanılır. Ayrıca, test stratejileri ve soru çözme teknikleri de ayrıntılı bir şekilde ele alınır.

Eğitim seti, öğrencilere öğrenme materyali sunmanın yanı sıra, interaktif öğrenme deneyimleri sunarak öğrenmeyi daha etkili kılar. Bu, öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarına ve sınavlarda daha başarılı olmalarına yardımcı olur.

Ersin Işıklı

Ersin Hoca - Deneme Sınavları

"Ersin Hoca - Deneme Sınavları" eğitimi, öğrencilere sınav hazırlığı sürecinde önemli bir yardımcıdır. Bu eğitim, deneme sınavlarının stratejik bir şekilde nasıl kullanılacağına dair kapsamlı bir rehber sunar. Ersin Hoca'nın uzmanlığı sayesinde, öğrenciler sınav stresini azaltma, zaman yönetimi becerilerini geliştirme ve test stratejilerini ustalıkla uygulama konularında bilgi sahibi olacaklar. Bu eğitim, öğrencilerin sınavlarda başarılı olmaları için gerekli olan bilgi, beceri ve özgüveni kazanmalarına yardımcı olur.

Açıklama

"Yabancılara Türkçe Öğretimi (Türkçe A1 Dil Kursu)" eğitimi, temel seviyede Türkçe öğrenmek isteyen bireyler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Kurs, dil becerilerini geliştirmek ve katılımcıların Türkçe'yi günlük yaşamlarında rahatça kullanabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Eğitim, A1 seviyesinde dil bilgisi, kelime dağarcığı ve iletişim becerileri üzerine odaklanır. Katılımcılar, Türkçe'nin temel dil bilgisi kurallarını öğrenirken, günlük yaşamda sıkça kullanılan ifadeleri ve kelime bilgisini geliştirirler. Ayrıca, A1 düzeyinde okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek için alıştırmalar yaparlar.

Kurs içeriği şunları içerir:

 • A1 Dil Bilgisi: Temel dil bilgisi konuları, fiil çekimleri, zamirler, sıfatlar, isimler ve daha fazlasını içerir.
 • Kelime Dağarcığı: Günlük yaşamda kullanılan temel kelimeler ve ifadeler öğretilir.
 • A1 Okuma: Basit metinler okuma ve anlama becerilerini geliştirme fırsatı sunar.
 • A1 Dinleme: Sesli materyallerle dinleme becerilerini artırır.

Eğitim, interaktif öğrenme materyalleri, örnek cümleler ve pratik alıştırmalarla zenginleştirilmiştir. Katılımcılar, özgüvenle Türkçe konuşabilme yeteneklerini geliştirirler. Eğitim boyunca öğrencilere öğretmenlerinden destek sağlanır ve düzenli sınavlarla ilerleme izlenir.

Gülcihan Altın

Yabancılara Türkçe Öğretimi (Türkçe A1 Dil Kursu)

"Yabancılara Türkçe Öğretimi (Türkçe A1 Dil Kursu)" eğitimi, temel seviyede Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara yönelik tasarlanmış bir programdır. Bu kurs, katılımcılara Türkçe'nin temel dil bilgisi kurallarını, kelime dağarcığını ve dilin günlük kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır. Özellikle Türkiye'ye yeni yerleşmiş veya Türkçe ile iletişim kurma ihtiyacı olan kişiler için ideal bir başlangıç ​​noktası sunar.

Açıklama

Destan Dönemi Türk Edebiyatı eğitimi, Türk edebiyatının köklerini ve tarihsel gelişimini anlamak isteyen öğrencilere ve edebiyat meraklılarına yöneliktir. Bu eğitim seti, Türk edebiyatının Destan Dönemi'ni kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Eğitim içeriği, öğrencilere Destan Dönemi'nin temel özelliklerini, dönemin önemli eserlerini ve yazarlarını tanıtmayı amaçlar. Bu dönemin önemli eserleri arasında "Oğuz Kağan Destanı," "Dede Korkut Hikayeleri" gibi klasikler bulunur. Eğitim, bu eserleri analiz ederek Destan Dönemi'nin edebi özelliklerini ve temalarını incelemeye odaklanır.

Ayrıca, eğitim seti Destan Dönemi Türk edebiyatının tarihsel ve kültürel bağlamını da ele alır. Bu dönemdeki olaylar, toplumsal yapı ve gelenekler, edebiyatın nasıl şekillendiği konularına odaklanılır. Öğrencilere dönemin siyasi ve kültürel etkileri anlatılarak edebiyat eserleri ile bu etkiler arasındaki ilişki açıklanır.

 

Tülay Çallı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı, Türk edebiyatının temel taşlarından biridir. Bu eğitim, Türk edebiyatının geçmişini ve kökenlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Destan Dönemi, Türk milletinin tarihi, kültürü ve değerlerinin edebi eserlerle anlatıldığı bir dönemi temsil eder. Eğitim, bu dönemin edebi özelliklerini, önemli eserlerini ve yazarlarını ayrıntılı bir şekilde inceler. Ayrıca, bu dönemin toplumsal ve kültürel bağlamını vurgular, böylece öğrencilerin eserleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Destan Dönemi Türk Edebiyatı eğitimi, Türk edebiyatının evrimini ve geçmişini derinlemesine keşfetmek isteyen herkes için idealdir.

Açıklama

"Islam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı" eğitimi, Türk edebiyatının İslam kültürü ile etkileşimini ve bu etkileşimin sonuçlarını inceleyen kapsamlı bir eğitim setidir. Eğitim, başlangıçtan itibaren İslam öncesi Türk edebiyatından başlayarak, İslam'ın Türk edebiyatına getirdiği yeni temalar, dil ve estetik anlayışının nasıl evrildiğini detaylı bir şekilde ele alır.

Eğitim, öğrencilere İslam öncesi dönemin önemli metinlerini, şairlerini ve eserlerini tanıtırken, İslam sonrası dönemdeki dini, kültürel ve toplumsal değişimlerin Türk edebiyatına nasıl yansıdığını da inceler. Mevlana, Yunus Emre, Ahmed Yesevi gibi önemli İslami şairler ve yazarlar, bu dönemin edebi mirasının önemli temsilcileridir ve bu eğitimde ayrıntılı olarak ele alınır.

Eğitim, öğrencilere bu dönemin edebiyatının özgün niteliklerini ve İslam kültürünün izlerini sürme becerisi kazandırır. Ayrıca, öğrenciler farklı dönemlerdeki metinleri analiz etme ve yorumlama yeteneklerini geliştirirken, Türk edebiyatının evrimini ve çeşitliliğini daha iyi anlama fırsatı bulurlar.

Tülay Çallı

İslam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

"Islam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı" eğitimi, Türk edebiyatının İslam kültürü ile etkileşimini ve gelişimini anlamak isteyenler için kapsamlı bir rehber sunar. Bu eğitim, İslam'ın Türk edebiyatına nasıl bir etki yarattığını ve bu etkinin Türk edebiyatının evriminde nasıl rol oynadığını derinlemesine inceler. Öğrenciler, İslam öncesi Türk edebiyatından İslam sonrası döneme kadar uzanan bir yolculuk yapacaklar ve bu dönemlerdeki önemli eserler ve yazarlar hakkında ayrıntılı bilgi edinecekler. Bu eğitim, Türk kültürünün zengin edebi mirasını daha iyi anlamak ve bu alanda çalışmak isteyenler için ideal bir temel sağlar.

Açıklama

İslam Öncesi Türk Edebiyatı eğitimi, öğrencilere Türk kültürünün kökenlerine dönerek İslam öncesi dönemin edebi eserlerini keşfetme fırsatı sunar. Bu kapsamlı eğitim seti, öğrencilerin bu dönemin edebiyatının özünü ve önemini anlamalarını sağlar. Eğitim, aşağıdaki temel bileşenlerden oluşur:

İslam Öncesi Türk Edebiyatının Tarihsel Bağlamı: Bu bölümde, öğrencilere İslam öncesi dönemin coğrafi, kültürel ve tarihsel bağlamı sunulur. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan bu dönemin önemli özellikleri ve etkileri incelenir.

Edebi Eserler ve Yazarlar: Eğitim, bu dönemin önemli edebi eserlerini ve yazarlarını inceleyerek, öğrencilerin bu eserlerin önemini ve etkisini kavramalarına yardımcı olur. Göktürk Kağanlığı dönemi şairleri, Bilge Kağan Yazıtı gibi eserler ve daha fazlası ele alınır.

İslam Öncesi Türk Edebiyatının Özellikleri: Bu bölüm, İslam öncesi Türk edebiyatının dil, tema, şiir türleri ve yazılı kültürdeki rolü gibi temel özelliklerini inceler. Öğrenciler, bu dönemin özgün özelliklerini ve katkılarını anlamaları için ayrıntılı bir analiz sunar.

Eğitim Materyali ve Kaynaklar: Eğitim seti, öğrencilere bu konuyu daha fazla araştırmaları için kaynaklar ve referanslar sunar. İlgili kitaplar, makaleler, dijital arşivler ve daha fazlası bu bölümde önerilir.

Tülay Çallı

İslam Öncesi Türk Edebiyatı

İslam Öncesi Türk Edebiyatı eğitimi, Türk kültürünün köklerine inerek, İslam öncesi dönemin edebi eserlerini inceler. Bu eşsiz eğitim, Türk edebiyatının tarihini ve evrimini anlamamıza yardımcı olurken, öğrencilere bu dönemdeki önemli eserler ve yazarlar hakkında derin bir kavrayış sunar. İslam öncesi dönemin, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan zengin bir kültürel mirası vardır ve bu eğitim, bu mirası keşfetmek isteyen herkes için mükemmel bir kaynaktır.

Açıklama

ürk Dili ve Edebiyatı Şiir Bilgisi eğitimi, Türk edebiyatının şiir geleneğini kapsamlı bir şekilde inceleyen kapsamlı bir programdır. Kurs, öğrencilere Türk şiirinin tarihçesini, önemli şairlerini ve şiirsel ifadeyi anlama becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Eğitim, hem geleneksel hem de modern Türk şiirinin önemli temsilcilerini ele alır ve öğrencilere bu şairlerin eserlerini analiz etme yeteneği kazandırır.

Eğitim, şu ana başlıkları kapsar:

 1. Türk Şiirinin Tarihsel Gelişimi: Türk şiirinin kökenlerinden günümüze kadar olan evrimini inceleyerek, tarihsel bağlamı anlamak.
 2. Şiirsel Dil ve Teknikler: Şiirde kullanılan özel dilbilgisel ve retorik teknikleri öğrenmek ve uygulamak.
 3. Türk Şiiri Üzerine Analiz: Önemli Türk şairlerinin eserlerini inceleyerek, sembolizm, imgeler, temalar ve anlatı teknikleri hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmek.
 4. Kendi Şiirlerini Yazma: Katılımcılara kendi şiirlerini yazma yeteneği kazandırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek.

Tülay Çallı

Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Bilgisi

Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Bilgisi eğitimi, Türk edebiyatının zengin şiir geleneğini anlamak ve değerlendirmek isteyenler için tasarlanmıştır. Bu kurs, öğrencilere Türk şiirinin temel özelliklerini, tarihsel gelişimini ve önemli şairlerini keşfetme fırsatı sunar. Şiirin dilbilgisel ve retorik özellikleri üzerine odaklanarak, katılımcılar şiirin derinliğini anlamayı ve şiirsel ifadeyi çözümlemeyi öğrenirler.

Açıklama

"Halk Edebiyatı" eğitim seti, Türk halkının geleneksel edebiyatının temel kavramlarına, eserlerine ve yazarlarına odaklanır. Eğitim, Türk edebiyatının kökenlerine inerek, halk edebiyatının nasıl şekillendiğini ve geliştiğini anlatır. Halk edebiyatının önemli türlerinden biri olan halk şiiri, mani, destan gibi unsurlar bu sette detaylı bir şekilde ele alınır. Ayrıca, halk edebiyatının ünlü temsilcileri ve eserleri örneklerle incelenir.

Eğitim seti, öğrencilere halk edebiyatının dil, tema, biçim ve içerik açısından özelliklerini anlamalarını sağlar. Halk edebiyatının Türk kültüründeki yeri ve etkisi üzerine derinlemesine bir bakış sunar. Öğrenciler, bu eğitimle halk edebiyatının estetik ve kültürel değerini daha iyi kavrayacaklar ve bu alandaki temel eserleri analiz edebileceklerdir.

Tülay Çallı

Halk Edebiyatı

Halk Edebiyatı, Türk kültürünün zengin bir parçası olan geleneksel edebiyat türlerini kapsayan bir eğitimdir. Bu eğitim, Türk halkının tarih boyunca ürettiği şiir, hikaye, destan ve benzeri eserlerin incelenmesini ve anlaşılmasını hedefler. Halk Edebiyatı, köylerden şehirlere kadar uzanan coğrafyada farklı formlarda kendini gösterir ve Türk milletinin tarihini, değerlerini ve düşünce dünyasını yansıtır. Bu eğitim, öğrencilere bu zengin kültürel mirası keşfetme ve anlama fırsatı sunar.

Açıklama

Divan Edebiyatı eğitim seti, Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin edebi geleneğini anlamak isteyenler için kapsamlı bir kaynak sunar. Bu set, Divan Edebiyatı'nın temel kavramlarından başlayarak, bu önemli dönemin akımlarını ve etkileyici şairlerini keşfetmeye olanak tanır. Eğitim, katılımcılara Osmanlı Türkçesinin inceliklerini ve şiirin zarafetini anlama fırsatı sunar. Ayrıca, Divan Edebiyatı'nın kültürel ve tarihsel bağlamını da derinlemesine inceler, böylece öğrenciler dönemin toplumsal, siyasi ve sanatsal gelişmelerini anlayabilirler.

Bu eğitim seti, Divan Edebiyatı'nın temel akımlarını, dönemin önde gelen şairlerini ve eserlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, Divan Edebiyatı'nın özgün tarzını ve dilini anlamak için örneklerle pratik yapma fırsatına sahip olacaklardır. Ayrıca, bu eğitim seti, Divan Edebiyatı'nın toplumsal ve kültürel etkilerini inceleyerek, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihine daha geniş bir perspektiften bakma fırsatı sunar.

Tülay Çallı

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı eğitimi, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki zengin edebi mirasa odaklanan bir keşif sunar. Bu eğitim, Divan Edebiyatı'nın kökenlerinden başlayarak çeşitli akımlarını ve önemli şairlerini anlamak için katılımcılara derin bir perspektif sunar. Osmanlı Türkçesinin güzellikleri ve şiirin zarafeti ile tanışmanın yanı sıra, bu dönemin kültürel ve tarihsel bağlamını da inceler.

Açıklama

Edebi Sanatlar eğitim seti, edebiyatın inceliklerini anlamak ve edebi eserleri daha derinlemesine değerlendirmek isteyen herkese yönelik hazırlanmıştır. Bu set, edebi sanatların tarihini, çeşitlerini ve uygulama örneklerini içeren kapsamlı bir kaynaktır.

Eğitim içeriği, metafor, teşbih, ironi, kişileştirme ve daha birçok edebi sanatı kapsar. Her bir sanat türü ayrıntılı bir şekilde açıklanırken, örnekler ve pratik uygulamalarla desteklenir. Öğrenciler, edebi eserlerde bu sanatları tanıma, analiz etme ve yorumlama becerilerini geliştirirler.

Tülay Çallı

Edebi Sanatlar

Edebi Sanatlar eğitimi, edebiyatın temel öğelerinden biri olan sanatları inceleyen kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunar. Bu eğitim, edebiyatın derinliklerine inmek isteyen herkes için idealdir. İster öğrenci olun, ister bir yazar veya edebiyat meraklısı, bu eğitim size edebi eserlerin altında yatan sanatın sırlarını açığa çıkaracaktır.

Açıklama

Tanzimat Edebiyatı eğitim seti, katılımcılara Türk edebiyatının önemli bir evresi olan Tanzimat Dönemi'ni ayrıntılı bir şekilde keşfetme fırsatı sunar. Bu set, Tanzimat'ın tarihsel ve toplumsal bağlamını açıklayarak bu dönemin edebi gelişimini anlamak için sağlam bir temel oluşturur.

Eğitim içeriği, Tanzimat Dönemi yazarlarının biyografilerini ve eserlerini kapsar. Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi gibi önemli yazarlar ve eserleri detaylı bir şekilde incelenir. Ayrıca, Tanzimat'ın ortaya çıkışını etkileyen toplumsal ve siyasi faktörler üzerinde durulur. Katılımcılar, dönemin edebiyatının ana temalarını, üslubunu ve özelliklerini anlayarak bu dönemin edebi ürünlerini daha derinlemesine inceleyebilirler.

Eğitim, yazılı materyaller, video dersler, örnek metinler ve alıştırmalarla zenginleştirilmiştir. Katılımcılar, kendi analizlerini yapmak ve Tanzimat Dönemi edebiyatının özgün özelliklerini anlamak için çeşitli kaynaklara erişim sağlarlar.

Tülay Çallı

Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı eğitimi, Türk edebiyatının önemli bir dönemi olan Tanzimat'ı inceleyerek katılımcılara bu dönemin edebi özelliklerini, yazarlarını ve eserlerini anlatmayı amaçlar. Bu eğitim, Tanzimat Dönemi'nin tarihsel, toplumsal ve kültürel bağlamını açıklar ve katılımcıları bu dönemin önemli eserleriyle tanıştırır. Tanzimat'ın edebiyat üzerindeki etkileri ve bu dönemin önemli temaları, eğitim içerisinde detaylı bir şekilde ele alınır. Katılımcılar, Tanzimat dönemi yazarlarının eserlerini analiz ederek, dönemin önemli metinlerini daha iyi anlama fırsatı bulurlar.

Açıklama

Metinlerin Sınıflandırılması ve Güzel Sanatların Edebiyatla İlişkisi eğitimi, metin analizi ve güzel sanatların edebiyatla bağlantısını daha derinlemesine incelemek isteyenler için kapsamlı bir kaynaktır. Eğitim, metinlerin sınıflandırılması süreçlerini anlamak ve bu süreçlerin edebiyatın içeriği ve anlamı üzerindeki etkisini keşfetmek amacıyla tasarlanmıştır.

Eğitim içeriği, metin türlerini, özelliklerini ve sınıflandırılma yöntemlerini kapsar. Katılımcılar, metinlerin çeşitli türlerini tanımlama ve analiz etme becerilerini geliştirirler. Ayrıca, güzel sanatların edebiyatla nasıl etkileşimde bulunduğunu ve edebiyatın sanatsal ifadeler üzerindeki rolünü anlamak için özel bir vurgu yapılır. Eğitim, katılımcılara metin analizi konusunda derinlemesine bir anlayış kazandırırken, edebiyatın güzel sanatlarla nasıl bağlantılı olduğunu anlatır.

Eğitim, dil ve kültür alanlarında çalışanlar, yazarlar, öğrenciler ve metin analiziyle ilgilenen herkes için uygundur. Katılımcılar, edebiyatın farklı dönemlerinde ve kültürlerinde nasıl yorumlandığını ve güzel sanatların bu yorumlamaya nasıl katkı sağladığını öğrenirler. Ayrıca, metinlerin sınıflandırılması sürecinin metinlerin anlamını nasıl etkilediğini ve edebiyatın farklı türlerinde nasıl kullanıldığını anlama fırsatı bulurlar.

Tülay Çallı

Metinlerin Sınıflandırılması

Metinlerin Sınıflandırılması eğitimi, metin analizi ve güzel sanatların edebiyatla ilişkisini anlamak isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitim, metinlerin türlerini, özelliklerini ve edebiyatla ilişkilerini ele alarak katılımcılara temel bir anlayış sunar. Metinlerin sınıflandırılması sürecini adım adım öğrenirken, güzel sanatların edebiyatla nasıl etkileşimde bulunduğunu keşfederler. Bu eğitim, dil ve kültür alanlarında çalışanlar, yazarlar, öğrenciler ve metin analiziyle ilgilenen herkes için uygundur.

Açıklama

Anlam Bilgisi Edebiyat, dilbilimi ve edebiyatın kesişiminde yer alan bir eğitim setidir. Bu eğitim seti, dilin ve metinlerin anlamını daha iyi anlamayı hedefler. Öğrencilere, kelimenin anlamının nasıl oluşturulduğunu, nasıl değiştirilebileceğini ve nasıl yorumlanabileceğini öğretir. Aynı zamanda semantik analiz, anlam teorileri ve metin çözümleme gibi konuları ele alır.

Eğitim setinin içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşur:

 1. Anlam ve Dilbilimi: Dilin temel öğeleri ve anlamın yapı taşları hakkında genel bir giriş.
 2. Anlam Teorileri: Anlamın nasıl oluşturulduğunu ve nasıl değiştirilebileceğini anlatan farklı teorilerin incelenmesi.
 3. Semantik Analiz: Kelimelerin ve ifadelerin anlamsal özelliklerinin analizi ve incelenmesi.
 4. Metin Çözümleme: Metinlerin anlamını derinlemesine inceleme ve yorumlama becerileri kazanma.

Eğitim, öğrencilere dilin gücünü ve anlamın sosyal ve kültürel bağlamlardan nasıl etkilendiğini anlama yeteneği kazandırır. Bu, iletişim becerilerini geliştirmek ve metinlerin daha etkili bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için önemlidir. Eğitim seti, edebiyat meraklıları, dilbilimciler, öğrenciler ve iletişim becerilerini geliştirmek isteyen herkes için uygundur.

Tülay Çallı

Anlam Bilgisi

Anlam Bilgisi eğitimi, dilin temel yapı taşlarından biri olan anlamı derinlemesine inceleyen bir akademik programdır. Bu eğitim, öğrencilere kelimenin ve metnin anlamının nasıl oluşturulduğunu, nasıl değiştirilebileceğini ve nasıl yorumlanabileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Dilbilimi ve edebiyatın kesişiminde yer alan bu derste, semantik analiz, anlam teorileri ve metinlerin çözümlenmesi gibi konular ele alınacaktır. Öğrenciler, anlamın sosyal ve kültürel bağlamlardan nasıl etkilendiğini anlayacaklar ve dilin gücünü daha iyi anlayarak iletişim becerilerini geliştireceklerdir. Bu eğitim, dil ve iletişim konularında daha derin bir anlayış kazanmak isteyen herkes için idealdir.

Açıklama

Bu eğitim seti, Servet-İ Fünun Edebiyatı'nın derinlemesine bir anlayışını sunmayı amaçlayan kapsamlı bir kaynaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, özellikle Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde gelişen bu edebiyat akımı, modernleşme ve batılılaşma hareketlerinin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Bu eğitim, katılımcılara bu dönemin edebi ve düşünsel özelliklerini anlama fırsatı sunar.

Eğitim, öncelikle Servet-İ Fünun Edebiyatı'nın temel özelliklerini ele alır. Bu akımın önde gelen yazarları, eserleri ve etkileri incelenir. Dönemin toplumsal, kültürel ve siyasi bağlamı detaylı bir şekilde ele alınarak, edebiyatın bu faktörlerle nasıl etkileşim içinde olduğu anlatılır. Katılımcılar, eğitim boyunca Servet-İ Fünun Edebiyatı'nın estetik değerlerini ve edebi tekniklerini de öğrenirler.

Tülay Çallı

Servet-i Fünun Edebiyatı

Servet-İ Fünun Edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ortaya çıkan ve 19. yüzyılın sonlarına doğru etkisini artıran önemli bir edebiyat akımıdır. Bu eğitim, Servet-İ Fünun Edebiyatı'nın temel özelliklerini, yazarlarını ve eserlerini kapsamlı bir şekilde inceleyen bir kaynaktır. Dönemin sosyal, kültürel ve siyasi bağlamını anlamak için gerekli arka plan bilgilerini sunar. Eğitim, katılımcılara bu edebi akımın estetik değerlerini ve edebi tekniklerini anlama fırsatı sunar.

Açıklama

Milli Edebiyat Dönemi, Türk edebiyatının 20. yüzyılın başlarında yaşadığı önemli bir evre olarak kabul edilir. Bu eğitim seti, Milli Edebiyat Dönemi'ni detaylı bir şekilde incelemek ve anlamak isteyenler için hazırlanmıştır. Set, toplamda sekiz bölümden oluşmaktadır ve her bir bölüm dönemin farklı yönlerini ele almaktadır.

İlk iki bölüm, "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ-1" ve "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ-2" başlıkları altında, bu dönemin genel özelliklerini ve dönemin edebi akımlarını inceler. Dönemin edebi değerlerini ve temalarını anlamak isteyenler için temel bir bilgi sağlar.

"MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI" bölümü, bu dönemin önemli yazarlarını ve şairlerini tanıtarak, onların eserlerini ve etkilerini ele alır. Dönemin önde gelen sanatçılarının biyografileri ve eserleri bu bölümde detaylı bir şekilde incelenir.

Setin diğer bölümleri, "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ÖZETLERİ-1," "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ÖZETLERİ-2" ve "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ÖZETLERİ-3" başlıkları altında, dönemin önemli romanlarının özetlerini sunar. Bu bölümler, bu romanların ana hatlarını öğrenmek isteyenler için özellikle faydalıdır.

Eğitim seti, Milli Edebiyat Dönemi'ni sadece edebi bir bakış açısıyla ele almaz; aynı zamanda dönemin tarihsel ve kültürel bağlamını da vurgular. Bu dönemin Türk edebiyatına ve kültürüne olan etkisini açıklar ve öğrencilere daha geniş bir perspektif sunar.

Tülay Çallı

Milli Edebiyat Dönemi

Milli Edebiyat Dönemi, Türk edebiyatının önemli bir evresidir ve bu eğitim seti, bu dönemi anlamak ve değerlendirmek isteyenler için kapsamlı bir kaynak sunmaktadır. Setin ilk iki bölümü, Milli Edebiyat Dönemi'nin genel özelliklerini ele alırken, diğer bölümler bu dönemin önemli sanatçılarını ve önemli eserlerini inceler. Ayrıca, dönemin önemli romanlarının özetlerini de içeren bölümler, bu eserlerin ana hatlarını öğrenmek isteyenlere rehberlik eder. Eğitim, öğrencilere bu dönemi derinlemesine anlama fırsatı sunarken, Milli Edebiyat Dönemi'nin kültürel ve tarihsel bağlamını da vurgular. Bu eğitim seti, Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlamak ve bu dönemi daha iyi anlamak isteyenler için ideal bir kaynaktır.

Açıklama

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı eğitim setimiz, Türk edebiyatının tarihindeki kritik bir dönemi ele alır. Bu dönem, Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başlar. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, toplumsal, kültürel ve siyasi değişimlerin yansıması olarak büyük bir öneme sahiptir.

Eğitimlerimiz, bu dönemin edebi akımlarını, temalarını ve yazarlarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Özellikle Milli Edebiyat hareketi, Cumhuriyet dönemi edebiyatının temel taşlarından biridir ve bu hareketin öncüleri olan yazarları ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Setimiz, dönemin önemli metinlerini ve yazarlarını tanıtarak katılımcılara bu edebiyatın zenginliklerini keşfetme fırsatı sunar.

Eğitimlerimiz aynı zamanda dönemin sosyal ve kültürel bağlamını da ele alarak katılımcıları o dönemin atmosferine götürür. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, modernleşme, laikleşme ve toplumsal değişimin yansımalarını içerirken, edebiyatın bu dönemdeki rolünü ve etkisini de inceliyoruz.

Eğitimlerimiz, video dersler, okuma önerileri, örnek analizler ve etkileşimli öğrenme materyalleri gibi çeşitli öğrenme araçları kullanarak katılımcıların derinlemesine bilgi edinmelerine yardımcı olur. Katılımcılar, dönemin önemli eserlerini okuyarak ve analiz ederek edebiyatın gelişimine katkıda bulunan yazarları daha yakından tanıma fırsatı bulurlar.

Tülay Çallı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı eğitim setimiz, Türk edebiyatının önemli bir dönemini kapsayan zengin içerikleriyle katılımcılara sunuluyor. Bu set, Türkiye'nin kültürel ve tarihsel dönüşümünü yansıtan Cumhuriyet dönemi edebiyatının temel eserlerini ve yazarlarını ele alır. Eğitimlerimiz, dönemin edebi akımlarını, temalarını ve önemli metinlerini ayrıntılı bir şekilde inceler. Edebiyatın gelişimine ve toplumsal değişimlere etkilerini anlamak isteyenler için bu set, önemli bir kaynak sunar.

img

Ersin Hoca - Grammar Pack

Grammar Pack, İngilizce dilbilgisini anlamak ve ustalaşmak isteyenler için kapsamlı bir kaynaktır. Bu eğitim seti, 44 ayrı konu başlığına sahip detaylı konu anlatım videoları ve 60 soru çözümü içerir. Eğitim seti, İngilizce dilindeki dilbilgisi kurallarını ayrıntılı bir şekilde ele alarak öğrencilere geniş bir perspektif sunar.

Setin içeriği, tenses (zamanlar), modals (haller), if clauses (koşul cümleleri), clause types (cümlenin türleri), passive voice (edilgen yapı), reported speech (aktarma cümleleri), causative form (etken edilgen yapı), too-enough (aşırılık ve yetersizlik), as-like-as if (benzerlik ifadeleri), gibi dilbilgisi konularını kapsar. Bu konular öğrencilere İngilizceyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmaları için gerekli olan temel kuralları öğretir.

Eğitimin niteliği ve detayı, her bir konu başlığının ayrıntılı bir şekilde ele alınmasıyla sağlanır. Her bir konu anlatım videosu öğrencilere özgün örnekler ve açıklamalar sunar. Soru çözümleri, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri pratiğe dökerek daha iyi anlamalarını ve uygulamalarını sağlar.

Eğitim, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar her öğrenci için uygundur. İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak, iş dünyasında veya akademik alanlarda başarılı olmak isteyenler için mükemmel bir kaynaktır. Eğitim seti, öğrencilere dilbilgisini kavramaları ve günlük iletişimlerinde doğru bir şekilde kullanmaları için gerekli olan araçları sunar.

img

Ersin Hoca - Phrasal Verbs Pack

"Ersin Hoca - Phrasal Verbs Pack" eğitimi, İngilizce öğrenenler için çok önemli bir dil yapısı olan phrasal fiilleri anlamak ve kullanmak konusunda büyük bir yardım sağlar. Bu eğitim, toplamda 100'den fazla yaygın kullanılan phrasal fiili ele alır ve her birini ayrıntılı bir şekilde açıklar.

Her bir phrasal fiil, ayrı bir bölümde incelenir ve Ersin Hoca tarafından detaylı bir şekilde açıklanır. Öğrenciler, her phrasal fiilin hangi durumlarda kullanıldığını, anlamını ve cümle içinde nasıl kullanılması gerektiğini öğrenirler. Eğitim videoları, öğrencilere görsel ve işitsel öğrenme fırsatı sunar ve bu da öğrenmeyi daha etkili hale getirir.

Eğitim ayrıca phrasal fiillerin pratik uygulamalarını içerir. Eğitimde yer alan soru çözümleri, öğrencilere öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri ve phrasal fiilleri gerçek hayatta kullanma becerilerini geliştirmeleri için mükemmel bir fırsat sunar. Her soru, eğitimde yer alan phrasal fiilleri kullanma yeteneklerini test eder.

img

Ersin Hoca - Translation Pack

"Ersin Hoca - Translation Pack" eğitimi, dil çevirisi konusundaki geniş bilgi ve becerileri öğrenmek isteyenler için özel olarak tasarlanmış bir eğitim setidir. Bu set, dil çevirisinin temel prensiplerinden başlayarak katılımcıları daha ileri düzeyde çeviri teknikleri ve stratejileriyle tanıştırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim, Ersin Hoca'nın kapsamlı deneyimi ve öğretim becerileri ile yönlendirilmekte olup, başlangıç seviyesinden daha ileri düzeye kadar çeviri becerilerini geliştirmeyi hedefler. Katılımcılar, farklı diller arasında metinlerin etkili bir şekilde çevrilmesini öğrenirken, aynı zamanda çeviri sürecinde karşılaşılabilecek zorluklarla başa çıkmayı da öğrenirler.

Eğitim, çeviri becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere, dil çevirisi yapmayı düşünen profesyonellere ve daha fazla çeviri pratiği yapmak isteyen herkese hitap eder. Ersin Hoca'nın öğretim tarzı, katılımcıların çeviri becerilerini hızla geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda çeşitli metin türlerini çevirme pratiği yapma fırsatı sunar.

img

Ersin Hoca - Diamond Pack

"Diamond Pack," İngilizce dilinin temel yapısını anlamak ve ifade etmek isteyen dil öğrencileri için özel olarak tasarlanmış bir eğitim setidir. Bu eğitim seti, sıfatlar (adjectives) ile edatlar (prepositions) arasındaki kombinasyonları öğretmeyi amaçlayarak öğrencilerin dil yeteneklerini geliştirmeyi hedefler.

Set, 160 sıfatı ve 60 edatı içerir ve bu kelimelerin her birini farklı cümlelerde kullanarak öğrencilere pratik yapma fırsatı sunar. Öğrenciler, her bir sıfat-edat kombinasyonunu örnek cümlelerle öğrenirken, bu ifadelerin hangi durumlarda doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini anlamak için detaylı açıklamalara erişebilirler.

Öğrenciler, "Diamond Pack" eğitim seti ile aşağıdaki konularda daha iyi bir anlayış geliştirirler:

 • Sıfatların ve edatların birlikte kullanılmasıyla cümle yapısı
 • İngilizce ifadelerin doğru ve etkili kullanımı
 • Kelimelerin gerçek dünya ile nasıl ilişkilendirileceği

Bu eğitim seti, hem İngilizceyi yeni öğrenenler hem de dil becerilerini geliştirmek isteyen ileri düzeydeki öğrenciler için uygundur. Öğrenciler, İngilizce dilinde daha iyi iletişim kurma ve yazılı ifadelerini zenginleştirme fırsatı bulurlar.

img

Ersin Hoca - Pearl Pack

Ersin Hoca'nın "Pearl Pack" eğitimi, İngilizce paragraf okuma becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim setidir. Bu set, 64 farklı paragraf okuma videolarından oluşur ve öğrencilere çeşitli metin türlerini anlama, analiz etme ve yorumlama konusunda sağlam bir temel oluşturmayı amaçlar.

Eğitim, öğrencilere İngilizce dilinde yazılmış metinleri anlamada yardımcı olacak temel stratejileri ve teknikleri öğretmeye odaklanır. Ersin Hoca'nın özgün öğretim tarzı, öğrencilerin kelime dağarcığını genişletmelerine, bağlam içinde anlama yeteneklerini geliştirmelerine ve metinlerdeki önemli bilgileri çıkartmalarına yardımcı olur.

Eğitim seti, her seviyeden öğrenci için uygundur. Temel düzeyden ileri düzeye kadar farklı zorluk seviyeleri içeren videolar, her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine olanak tanır. Öğrenciler, metinlerin ana fikirlerini belirleme, detayları çıkartma, bağlantıları bulma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirirken, aynı zamanda İngilizce dilini daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacaklar.

Eğitim setinin özel özelliklerinden biri, öğrencilere geri bildirim ve değerlendirme imkanı sunmasıdır. Öğrenciler, kendi ilerlemelerini takip edebilir, eksikliklerini belirleyebilir ve bu eksiklikleri gidermek için ek çalışmalar yapabilirler. Bu şekilde, öğrenciler eğitimin verimli bir şekilde kullanmasını sağlayarak daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydedebilirler.

img

Ersin Hoca - Çıkmış Sorular

"Ersin Hoca - Çıkmış Sorular" eğitim seti, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Yabancı Dil Sınavları (YDS) gibi önemli sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik kapsamlı bir kaynaktır. Eğitim, öğrencilere bu sınavlarda başarılı olabilmeleri için gerekli olan güncel soru formatları ve tarzları hakkında derin bir anlayış kazandırır.

Bu eğitim seti, farklı tarihlerde yapılan sınavlardan alınmış çıkmış soruları içermektedir. Özellikle 2010'dan 2018'e kadar olan dönemlerde yapılan sınavlara odaklanır. Ersin Hoca tarafından hazırlanan bu sorular, öğrencilere sınavların karmaşıklığını ve zorluğunu anlama fırsatı sunar. Bu sayede öğrenciler, gerçek sınav deneyimine daha iyi hazırlanır.

Eğitim içeriği, çeşitli konulardaki soruları kapsar. Öğrenciler, temel derslerden, kelime bilgisi ve dil becerilerine kadar birçok konuda soruları çözerek geniş bir yelpazede bilgi ve yetenek geliştirme fırsatına sahip olurlar. Eğitim, bu konulara odaklanarak öğrencilerin eksikliklerini belirlemelerine ve bu eksiklikleri gidermelerine yardımcı olur.

Ersin Hoca'nın uzmanlığı, öğrencilere soruları anlama ve çözme konusunda rehberlik eder. Eğitim nitelikli soru analizleri ve çözüm stratejileri sunar. Öğrenciler, soruları daha etkili bir şekilde çözmek için bu stratejileri kullanabilirler.

"Ersin Hoca - Çıkmış Sorular" eğitiminin çıktıları oldukça değerlidir. Öğrenciler, bu eğitim sonunda sınavlara daha fazla güvenle gireceklerdir. Gerçek sınavlara benzeyen soruları çözerek sınav deneyimlerini simüle ederler ve bu da sınav stresini azaltmalarına yardımcı olur. Ayrıca, çözülen sorular sayesinde öğrenciler eksikliklerini belirler ve çalışma planlarını bu eksikliklere göre düzenleyebilirler. Sonuç olarak, "Ersin Hoca - Çıkmış Sorular" eğitimi, öğrencilerin sınavlarda başarılı olmaları için gereken bilgi, beceri ve güveni kazanmalarına yardımcı olur.

img

Ersin Hoca - Deneme Sınavları

"Ersin Hoca - Deneme Sınavları" eğitimi, öğrencilere sınavlara hazırlanırken en etkili deneme sınavı stratejilerini öğretmek amacıyla tasarlanmış bir eğitim setidir. Eğitim seti, birinci sınıf bir eğitmen olan Ersin Hoca tarafından sunulmaktadır. Ersin Hoca, uzun yıllar boyunca sınav hazırlığı konusunda geniş bir deneyime sahiptir ve bu deneyimini öğrencilerle paylaşmaktadır.

Eğitim seti, öğrencilere sınavlara daha iyi hazırlanmaları için gereken tüm araçları ve bilgileri sunar. Bu set içinde, deneme sınavlarının nasıl etkili bir şekilde kullanılacağı, sınav stresini nasıl azaltacağı ve zaman yönetimi becerilerini nasıl geliştireceği gibi konulara odaklanılır. Ayrıca, test stratejileri ve soru çözme teknikleri de ayrıntılı bir şekilde ele alınır.

Eğitim seti, öğrencilere öğrenme materyali sunmanın yanı sıra, interaktif öğrenme deneyimleri sunarak öğrenmeyi daha etkili kılar. Bu, öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarına ve sınavlarda daha başarılı olmalarına yardımcı olur.

img

Yabancılara Türkçe Öğretimi (Türkçe A1 Dil Kursu)

"Yabancılara Türkçe Öğretimi (Türkçe A1 Dil Kursu)" eğitimi, temel seviyede Türkçe öğrenmek isteyen bireyler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Kurs, dil becerilerini geliştirmek ve katılımcıların Türkçe'yi günlük yaşamlarında rahatça kullanabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Eğitim, A1 seviyesinde dil bilgisi, kelime dağarcığı ve iletişim becerileri üzerine odaklanır. Katılımcılar, Türkçe'nin temel dil bilgisi kurallarını öğrenirken, günlük yaşamda sıkça kullanılan ifadeleri ve kelime bilgisini geliştirirler. Ayrıca, A1 düzeyinde okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek için alıştırmalar yaparlar.

Kurs içeriği şunları içerir:

 • A1 Dil Bilgisi: Temel dil bilgisi konuları, fiil çekimleri, zamirler, sıfatlar, isimler ve daha fazlasını içerir.
 • Kelime Dağarcığı: Günlük yaşamda kullanılan temel kelimeler ve ifadeler öğretilir.
 • A1 Okuma: Basit metinler okuma ve anlama becerilerini geliştirme fırsatı sunar.
 • A1 Dinleme: Sesli materyallerle dinleme becerilerini artırır.

Eğitim, interaktif öğrenme materyalleri, örnek cümleler ve pratik alıştırmalarla zenginleştirilmiştir. Katılımcılar, özgüvenle Türkçe konuşabilme yeteneklerini geliştirirler. Eğitim boyunca öğrencilere öğretmenlerinden destek sağlanır ve düzenli sınavlarla ilerleme izlenir.

img

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı eğitimi, Türk edebiyatının köklerini ve tarihsel gelişimini anlamak isteyen öğrencilere ve edebiyat meraklılarına yöneliktir. Bu eğitim seti, Türk edebiyatının Destan Dönemi'ni kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Eğitim içeriği, öğrencilere Destan Dönemi'nin temel özelliklerini, dönemin önemli eserlerini ve yazarlarını tanıtmayı amaçlar. Bu dönemin önemli eserleri arasında "Oğuz Kağan Destanı," "Dede Korkut Hikayeleri" gibi klasikler bulunur. Eğitim, bu eserleri analiz ederek Destan Dönemi'nin edebi özelliklerini ve temalarını incelemeye odaklanır.

Ayrıca, eğitim seti Destan Dönemi Türk edebiyatının tarihsel ve kültürel bağlamını da ele alır. Bu dönemdeki olaylar, toplumsal yapı ve gelenekler, edebiyatın nasıl şekillendiği konularına odaklanılır. Öğrencilere dönemin siyasi ve kültürel etkileri anlatılarak edebiyat eserleri ile bu etkiler arasındaki ilişki açıklanır.

 

img

İslam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

"Islam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı" eğitimi, Türk edebiyatının İslam kültürü ile etkileşimini ve bu etkileşimin sonuçlarını inceleyen kapsamlı bir eğitim setidir. Eğitim, başlangıçtan itibaren İslam öncesi Türk edebiyatından başlayarak, İslam'ın Türk edebiyatına getirdiği yeni temalar, dil ve estetik anlayışının nasıl evrildiğini detaylı bir şekilde ele alır.

Eğitim, öğrencilere İslam öncesi dönemin önemli metinlerini, şairlerini ve eserlerini tanıtırken, İslam sonrası dönemdeki dini, kültürel ve toplumsal değişimlerin Türk edebiyatına nasıl yansıdığını da inceler. Mevlana, Yunus Emre, Ahmed Yesevi gibi önemli İslami şairler ve yazarlar, bu dönemin edebi mirasının önemli temsilcileridir ve bu eğitimde ayrıntılı olarak ele alınır.

Eğitim, öğrencilere bu dönemin edebiyatının özgün niteliklerini ve İslam kültürünün izlerini sürme becerisi kazandırır. Ayrıca, öğrenciler farklı dönemlerdeki metinleri analiz etme ve yorumlama yeteneklerini geliştirirken, Türk edebiyatının evrimini ve çeşitliliğini daha iyi anlama fırsatı bulurlar.

img

İslam Öncesi Türk Edebiyatı

İslam Öncesi Türk Edebiyatı eğitimi, öğrencilere Türk kültürünün kökenlerine dönerek İslam öncesi dönemin edebi eserlerini keşfetme fırsatı sunar. Bu kapsamlı eğitim seti, öğrencilerin bu dönemin edebiyatının özünü ve önemini anlamalarını sağlar. Eğitim, aşağıdaki temel bileşenlerden oluşur:

İslam Öncesi Türk Edebiyatının Tarihsel Bağlamı: Bu bölümde, öğrencilere İslam öncesi dönemin coğrafi, kültürel ve tarihsel bağlamı sunulur. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan bu dönemin önemli özellikleri ve etkileri incelenir.

Edebi Eserler ve Yazarlar: Eğitim, bu dönemin önemli edebi eserlerini ve yazarlarını inceleyerek, öğrencilerin bu eserlerin önemini ve etkisini kavramalarına yardımcı olur. Göktürk Kağanlığı dönemi şairleri, Bilge Kağan Yazıtı gibi eserler ve daha fazlası ele alınır.

İslam Öncesi Türk Edebiyatının Özellikleri: Bu bölüm, İslam öncesi Türk edebiyatının dil, tema, şiir türleri ve yazılı kültürdeki rolü gibi temel özelliklerini inceler. Öğrenciler, bu dönemin özgün özelliklerini ve katkılarını anlamaları için ayrıntılı bir analiz sunar.

Eğitim Materyali ve Kaynaklar: Eğitim seti, öğrencilere bu konuyu daha fazla araştırmaları için kaynaklar ve referanslar sunar. İlgili kitaplar, makaleler, dijital arşivler ve daha fazlası bu bölümde önerilir.

img

Türk Dili ve Edebiyatı Şiir Bilgisi

ürk Dili ve Edebiyatı Şiir Bilgisi eğitimi, Türk edebiyatının şiir geleneğini kapsamlı bir şekilde inceleyen kapsamlı bir programdır. Kurs, öğrencilere Türk şiirinin tarihçesini, önemli şairlerini ve şiirsel ifadeyi anlama becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Eğitim, hem geleneksel hem de modern Türk şiirinin önemli temsilcilerini ele alır ve öğrencilere bu şairlerin eserlerini analiz etme yeteneği kazandırır.

Eğitim, şu ana başlıkları kapsar:

 1. Türk Şiirinin Tarihsel Gelişimi: Türk şiirinin kökenlerinden günümüze kadar olan evrimini inceleyerek, tarihsel bağlamı anlamak.
 2. Şiirsel Dil ve Teknikler: Şiirde kullanılan özel dilbilgisel ve retorik teknikleri öğrenmek ve uygulamak.
 3. Türk Şiiri Üzerine Analiz: Önemli Türk şairlerinin eserlerini inceleyerek, sembolizm, imgeler, temalar ve anlatı teknikleri hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmek.
 4. Kendi Şiirlerini Yazma: Katılımcılara kendi şiirlerini yazma yeteneği kazandırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek.
img

Halk Edebiyatı

"Halk Edebiyatı" eğitim seti, Türk halkının geleneksel edebiyatının temel kavramlarına, eserlerine ve yazarlarına odaklanır. Eğitim, Türk edebiyatının kökenlerine inerek, halk edebiyatının nasıl şekillendiğini ve geliştiğini anlatır. Halk edebiyatının önemli türlerinden biri olan halk şiiri, mani, destan gibi unsurlar bu sette detaylı bir şekilde ele alınır. Ayrıca, halk edebiyatının ünlü temsilcileri ve eserleri örneklerle incelenir.

Eğitim seti, öğrencilere halk edebiyatının dil, tema, biçim ve içerik açısından özelliklerini anlamalarını sağlar. Halk edebiyatının Türk kültüründeki yeri ve etkisi üzerine derinlemesine bir bakış sunar. Öğrenciler, bu eğitimle halk edebiyatının estetik ve kültürel değerini daha iyi kavrayacaklar ve bu alandaki temel eserleri analiz edebileceklerdir.

img

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı eğitim seti, Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin edebi geleneğini anlamak isteyenler için kapsamlı bir kaynak sunar. Bu set, Divan Edebiyatı'nın temel kavramlarından başlayarak, bu önemli dönemin akımlarını ve etkileyici şairlerini keşfetmeye olanak tanır. Eğitim, katılımcılara Osmanlı Türkçesinin inceliklerini ve şiirin zarafetini anlama fırsatı sunar. Ayrıca, Divan Edebiyatı'nın kültürel ve tarihsel bağlamını da derinlemesine inceler, böylece öğrenciler dönemin toplumsal, siyasi ve sanatsal gelişmelerini anlayabilirler.

Bu eğitim seti, Divan Edebiyatı'nın temel akımlarını, dönemin önde gelen şairlerini ve eserlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, Divan Edebiyatı'nın özgün tarzını ve dilini anlamak için örneklerle pratik yapma fırsatına sahip olacaklardır. Ayrıca, bu eğitim seti, Divan Edebiyatı'nın toplumsal ve kültürel etkilerini inceleyerek, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihine daha geniş bir perspektiften bakma fırsatı sunar.

img

Edebi Sanatlar

Edebi Sanatlar eğitim seti, edebiyatın inceliklerini anlamak ve edebi eserleri daha derinlemesine değerlendirmek isteyen herkese yönelik hazırlanmıştır. Bu set, edebi sanatların tarihini, çeşitlerini ve uygulama örneklerini içeren kapsamlı bir kaynaktır.

Eğitim içeriği, metafor, teşbih, ironi, kişileştirme ve daha birçok edebi sanatı kapsar. Her bir sanat türü ayrıntılı bir şekilde açıklanırken, örnekler ve pratik uygulamalarla desteklenir. Öğrenciler, edebi eserlerde bu sanatları tanıma, analiz etme ve yorumlama becerilerini geliştirirler.

img

Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı eğitim seti, katılımcılara Türk edebiyatının önemli bir evresi olan Tanzimat Dönemi'ni ayrıntılı bir şekilde keşfetme fırsatı sunar. Bu set, Tanzimat'ın tarihsel ve toplumsal bağlamını açıklayarak bu dönemin edebi gelişimini anlamak için sağlam bir temel oluşturur.

Eğitim içeriği, Tanzimat Dönemi yazarlarının biyografilerini ve eserlerini kapsar. Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi gibi önemli yazarlar ve eserleri detaylı bir şekilde incelenir. Ayrıca, Tanzimat'ın ortaya çıkışını etkileyen toplumsal ve siyasi faktörler üzerinde durulur. Katılımcılar, dönemin edebiyatının ana temalarını, üslubunu ve özelliklerini anlayarak bu dönemin edebi ürünlerini daha derinlemesine inceleyebilirler.

Eğitim, yazılı materyaller, video dersler, örnek metinler ve alıştırmalarla zenginleştirilmiştir. Katılımcılar, kendi analizlerini yapmak ve Tanzimat Dönemi edebiyatının özgün özelliklerini anlamak için çeşitli kaynaklara erişim sağlarlar.

img

Metinlerin Sınıflandırılması

Metinlerin Sınıflandırılması ve Güzel Sanatların Edebiyatla İlişkisi eğitimi, metin analizi ve güzel sanatların edebiyatla bağlantısını daha derinlemesine incelemek isteyenler için kapsamlı bir kaynaktır. Eğitim, metinlerin sınıflandırılması süreçlerini anlamak ve bu süreçlerin edebiyatın içeriği ve anlamı üzerindeki etkisini keşfetmek amacıyla tasarlanmıştır.

Eğitim içeriği, metin türlerini, özelliklerini ve sınıflandırılma yöntemlerini kapsar. Katılımcılar, metinlerin çeşitli türlerini tanımlama ve analiz etme becerilerini geliştirirler. Ayrıca, güzel sanatların edebiyatla nasıl etkileşimde bulunduğunu ve edebiyatın sanatsal ifadeler üzerindeki rolünü anlamak için özel bir vurgu yapılır. Eğitim, katılımcılara metin analizi konusunda derinlemesine bir anlayış kazandırırken, edebiyatın güzel sanatlarla nasıl bağlantılı olduğunu anlatır.

Eğitim, dil ve kültür alanlarında çalışanlar, yazarlar, öğrenciler ve metin analiziyle ilgilenen herkes için uygundur. Katılımcılar, edebiyatın farklı dönemlerinde ve kültürlerinde nasıl yorumlandığını ve güzel sanatların bu yorumlamaya nasıl katkı sağladığını öğrenirler. Ayrıca, metinlerin sınıflandırılması sürecinin metinlerin anlamını nasıl etkilediğini ve edebiyatın farklı türlerinde nasıl kullanıldığını anlama fırsatı bulurlar.

img

Anlam Bilgisi

Anlam Bilgisi Edebiyat, dilbilimi ve edebiyatın kesişiminde yer alan bir eğitim setidir. Bu eğitim seti, dilin ve metinlerin anlamını daha iyi anlamayı hedefler. Öğrencilere, kelimenin anlamının nasıl oluşturulduğunu, nasıl değiştirilebileceğini ve nasıl yorumlanabileceğini öğretir. Aynı zamanda semantik analiz, anlam teorileri ve metin çözümleme gibi konuları ele alır.

Eğitim setinin içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşur:

 1. Anlam ve Dilbilimi: Dilin temel öğeleri ve anlamın yapı taşları hakkında genel bir giriş.
 2. Anlam Teorileri: Anlamın nasıl oluşturulduğunu ve nasıl değiştirilebileceğini anlatan farklı teorilerin incelenmesi.
 3. Semantik Analiz: Kelimelerin ve ifadelerin anlamsal özelliklerinin analizi ve incelenmesi.
 4. Metin Çözümleme: Metinlerin anlamını derinlemesine inceleme ve yorumlama becerileri kazanma.

Eğitim, öğrencilere dilin gücünü ve anlamın sosyal ve kültürel bağlamlardan nasıl etkilendiğini anlama yeteneği kazandırır. Bu, iletişim becerilerini geliştirmek ve metinlerin daha etkili bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için önemlidir. Eğitim seti, edebiyat meraklıları, dilbilimciler, öğrenciler ve iletişim becerilerini geliştirmek isteyen herkes için uygundur.

img

Servet-i Fünun Edebiyatı

Bu eğitim seti, Servet-İ Fünun Edebiyatı'nın derinlemesine bir anlayışını sunmayı amaçlayan kapsamlı bir kaynaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, özellikle Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde gelişen bu edebiyat akımı, modernleşme ve batılılaşma hareketlerinin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Bu eğitim, katılımcılara bu dönemin edebi ve düşünsel özelliklerini anlama fırsatı sunar.

Eğitim, öncelikle Servet-İ Fünun Edebiyatı'nın temel özelliklerini ele alır. Bu akımın önde gelen yazarları, eserleri ve etkileri incelenir. Dönemin toplumsal, kültürel ve siyasi bağlamı detaylı bir şekilde ele alınarak, edebiyatın bu faktörlerle nasıl etkileşim içinde olduğu anlatılır. Katılımcılar, eğitim boyunca Servet-İ Fünun Edebiyatı'nın estetik değerlerini ve edebi tekniklerini de öğrenirler.

img

Milli Edebiyat Dönemi

Milli Edebiyat Dönemi, Türk edebiyatının 20. yüzyılın başlarında yaşadığı önemli bir evre olarak kabul edilir. Bu eğitim seti, Milli Edebiyat Dönemi'ni detaylı bir şekilde incelemek ve anlamak isteyenler için hazırlanmıştır. Set, toplamda sekiz bölümden oluşmaktadır ve her bir bölüm dönemin farklı yönlerini ele almaktadır.

İlk iki bölüm, "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ-1" ve "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ-2" başlıkları altında, bu dönemin genel özelliklerini ve dönemin edebi akımlarını inceler. Dönemin edebi değerlerini ve temalarını anlamak isteyenler için temel bir bilgi sağlar.

"MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI" bölümü, bu dönemin önemli yazarlarını ve şairlerini tanıtarak, onların eserlerini ve etkilerini ele alır. Dönemin önde gelen sanatçılarının biyografileri ve eserleri bu bölümde detaylı bir şekilde incelenir.

Setin diğer bölümleri, "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ÖZETLERİ-1," "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ÖZETLERİ-2" ve "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN ÖZETLERİ-3" başlıkları altında, dönemin önemli romanlarının özetlerini sunar. Bu bölümler, bu romanların ana hatlarını öğrenmek isteyenler için özellikle faydalıdır.

Eğitim seti, Milli Edebiyat Dönemi'ni sadece edebi bir bakış açısıyla ele almaz; aynı zamanda dönemin tarihsel ve kültürel bağlamını da vurgular. Bu dönemin Türk edebiyatına ve kültürüne olan etkisini açıklar ve öğrencilere daha geniş bir perspektif sunar.

img

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı eğitim setimiz, Türk edebiyatının tarihindeki kritik bir dönemi ele alır. Bu dönem, Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başlar. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, toplumsal, kültürel ve siyasi değişimlerin yansıması olarak büyük bir öneme sahiptir.

Eğitimlerimiz, bu dönemin edebi akımlarını, temalarını ve yazarlarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Özellikle Milli Edebiyat hareketi, Cumhuriyet dönemi edebiyatının temel taşlarından biridir ve bu hareketin öncüleri olan yazarları ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Setimiz, dönemin önemli metinlerini ve yazarlarını tanıtarak katılımcılara bu edebiyatın zenginliklerini keşfetme fırsatı sunar.

Eğitimlerimiz aynı zamanda dönemin sosyal ve kültürel bağlamını da ele alarak katılımcıları o dönemin atmosferine götürür. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, modernleşme, laikleşme ve toplumsal değişimin yansımalarını içerirken, edebiyatın bu dönemdeki rolünü ve etkisini de inceliyoruz.

Eğitimlerimiz, video dersler, okuma önerileri, örnek analizler ve etkileşimli öğrenme materyalleri gibi çeşitli öğrenme araçları kullanarak katılımcıların derinlemesine bilgi edinmelerine yardımcı olur. Katılımcılar, dönemin önemli eserlerini okuyarak ve analiz ederek edebiyatın gelişimine katkıda bulunan yazarları daha yakından tanıma fırsatı bulurlar.