img
img

Eğitim Seti Hakkında

"Halk Edebiyatı" eğitim seti, Türk halkının geleneksel edebiyatının temel kavramlarına, eserlerine ve yazarlarına odaklanır. Eğitim, Türk edebiyatının kökenlerine inerek, halk edebiyatının nasıl şekillendiğini ve geliştiğini anlatır. Halk edebiyatının önemli türlerinden biri olan halk şiiri, mani, destan gibi unsurlar bu sette detaylı bir şekilde ele alınır. Ayrıca, halk edebiyatının ünlü temsilcileri ve eserleri örneklerle incelenir.

Eğitim seti, öğrencilere halk edebiyatının dil, tema, biçim ve içerik açısından özelliklerini anlamalarını sağlar. Halk edebiyatının Türk kültüründeki yeri ve etkisi üzerine derinlemesine bir bakış sunar. Öğrenciler, bu eğitimle halk edebiyatının estetik ve kültürel değerini daha iyi kavrayacaklar ve bu alandaki temel eserleri analiz edebileceklerdir.Eğitimin Çıktıları

"Halk Edebiyatı" eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir dizi önemli çıktı elde ederler. İşte bu çıktıların bazıları:

Halk Edebiyatı Bilgisi: Öğrenciler, Türk halk edebiyatının temel kavramlarına, türlerine ve eserlerine dair sağlam bir bilgi birikimine sahip olurlar.

Metin Analizi Yeteneği: Eğitim, öğrencilere halk edebiyatı metinlerini analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırır.

Tarihsel ve Kültürel Anlayış: Katılımcılar, halk edebiyatının Türk kültüründeki rolünü ve tarihsel gelişimini anlarlar.

Estetik ve Dil Bilgisi: Eğitim, halk edebiyatının estetik özellikleri ve dil yapısını anlama yeteneğini geliştirir.

Kültürel Mirası Koruma: Öğrenciler, halk edebiyatının önemini ve bu mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu kavrarlar.

Bu çıktılar, katılımcıların hem edebiyat hem de kültür alanında derinlemesine bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur ve onları halk edebiyatının koruyucusu ve aktarıcısı olarak yetiştirir.Eğitimin Niteliği ve Detayı

"Halk Edebiyatı" eğitimi, Türk halkının geleneksel edebiyatına dair kapsamlı bir anlayış geliştirmek için tasarlanmıştır. Eğitim, öğrencilere halk edebiyatının temel özelliklerini, türlerini, önemli temsilcilerini ve eserlerini anlama yeteneği kazandırır. Katılımcılar, halk edebiyatının özgün dili, anlatım biçimi ve tematik içeriği hakkında bilgi sahibi olacak ve bu edebiyatın Türk kültüründeki rolünü değerlendirebilecekler.

Eğitim içeriği, halk edebiyatının tarihsel ve kültürel bağlamını detaylı bir şekilde ele alır. Öğrenciler, halk şiirinin, manilerin, destanların özelliklerini inceleyerek bu türlerin nasıl oluşturulduğunu ve iletilmeye çalışıldığını anlarlar. Ayrıca, bu sette halk edebiyatının çağdaş etkileri ve modern Türk edebiyatındaki yansımaları da ele alınır.

Eğitim, metin analizi, tartışma ve örneklerle dolu zengin içeriğiyle öğrencilere pratik bilgi ve analitik beceriler kazandırır. Halk edebiyatının evrensel değerlerini anlamak ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmak için önemli bir kaynak sağlar.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Filoloji ve Güzel Sanatlar
Eğitmen:   Edebiyat Öğretmeni Tülay Çallı
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   5

Kurs İçeriği

HALK EDEBİYATI

HALK EDEBİYATI

HALK EDEBİYATI

HALK EDEBİYATI

HALK EDEBİYATI

Anahtar Kelimeler

Paylaş