img
img

Eğitim Seti Hakkında

"Islam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı" eğitimi, Türk edebiyatının İslam kültürü ile etkileşimini ve bu etkileşimin sonuçlarını inceleyen kapsamlı bir eğitim setidir. Eğitim, başlangıçtan itibaren İslam öncesi Türk edebiyatından başlayarak, İslam'ın Türk edebiyatına getirdiği yeni temalar, dil ve estetik anlayışının nasıl evrildiğini detaylı bir şekilde ele alır.

Eğitim, öğrencilere İslam öncesi dönemin önemli metinlerini, şairlerini ve eserlerini tanıtırken, İslam sonrası dönemdeki dini, kültürel ve toplumsal değişimlerin Türk edebiyatına nasıl yansıdığını da inceler. Mevlana, Yunus Emre, Ahmed Yesevi gibi önemli İslami şairler ve yazarlar, bu dönemin edebi mirasının önemli temsilcileridir ve bu eğitimde ayrıntılı olarak ele alınır.

Eğitim, öğrencilere bu dönemin edebiyatının özgün niteliklerini ve İslam kültürünün izlerini sürme becerisi kazandırır. Ayrıca, öğrenciler farklı dönemlerdeki metinleri analiz etme ve yorumlama yeteneklerini geliştirirken, Türk edebiyatının evrimini ve çeşitliliğini daha iyi anlama fırsatı bulurlar.Eğitimin Çıktıları

"Islam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı" eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir dizi önemli yetenek ve bilgi kazanacaklardır:

  1. İslam öncesi ve İslam sonrası dönemlerdeki Türk edebiyatının temel özelliklerini ve farklarını anlama yeteneği.
  2. İslam'ın Türk edebiyatına etkisini ve bu etkinin edebiyatın evrimine nasıl katkı sağladığını değerlendirme yeteneği.
  3. İslami şairler ve yazarlarının eserlerini analiz edebilme ve bu eserlerin kültürel ve dini önemini anlama yeteneği.
  4. İslam sonrası dönemdeki Türk edebiyatının gelişimini ve bu dönemin önemli eserlerini tanıma yeteneği.
  5. Edebî metinleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme ve yorumlayabilme yeteneği.
  6. Türk edebiyatının zengin mirasını daha iyi anlama ve bu alanda çalışma yeteneği.

Bu eğitim, öğrencilere Türk kültürünün ve edebiyatının İslam etkisi altında nasıl şekillendiğini anlama ve bu alanda derinlemesine çalışma fırsatı sunar.Eğitimin Niteliği ve Detayı

"Islam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı" eğitimi, Türk edebiyatının önemli bir dönemi olan İslam etkisi altındaki gelişimini incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitim, öğrencilere İslam öncesi Türk edebiyatından İslam sonrası döneme kadar olan süreci ayrıntılı bir şekilde ele alır ve bu dönemin önemli eserleri, yazarları ve temaları üzerine derinlemesine bir bakış sunar.

Eğitim, aşağıdaki ana konuları kapsar:

  1. İslam Öncesi Türk Edebiyatı: Bu bölümde, Göktürkler ve Uygurlar gibi İslam öncesi Türk topluluklarının edebiyatını ve önemli eserlerini inceleriz.
  2. İslam'ın Türk Edebiyatına Etkisi: İslam'ın Türk edebiyatına getirdiği yeni temalar, dil ve estetik anlayışının nasıl şekillendiğini incelemek için bu bölümde İslam'ın rolünü ele alırız.
  3. İslami Şairler ve Yazarlar: Mevlana, Yunus Emre, Ahmed Yesevi gibi İslami şairler ve yazarların eserleri üzerine odaklanırız ve bu eserlerin önemini anlamaya çalışırız.
  4. İslam Sonrası Dönem: Bu bölüm, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve sonrasındaki Türk edebiyatının gelişimini ve dönemin önemli yazarlarını inceler.

Eğitim, metin analizi, tartışma ve örneklerle dolu zengin içeriği sayesinde öğrencilere bu önemli edebi dönemi anlama ve değerlendirme yeteneği kazandırır.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Filoloji ve Güzel Sanatlar
Eğitmen:   Edebiyat Öğretmeni Tülay Çallı
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   3

Kurs İçeriği

İSLAM ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

İSLAM ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

İSLAM ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

Anahtar Kelimeler

Paylaş