img
img

Eğitim Seti Hakkında

İslam Öncesi Türk Edebiyatı eğitimi, öğrencilere Türk kültürünün kökenlerine dönerek İslam öncesi dönemin edebi eserlerini keşfetme fırsatı sunar. Bu kapsamlı eğitim seti, öğrencilerin bu dönemin edebiyatının özünü ve önemini anlamalarını sağlar. Eğitim, aşağıdaki temel bileşenlerden oluşur:

İslam Öncesi Türk Edebiyatının Tarihsel Bağlamı: Bu bölümde, öğrencilere İslam öncesi dönemin coğrafi, kültürel ve tarihsel bağlamı sunulur. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan bu dönemin önemli özellikleri ve etkileri incelenir.

Edebi Eserler ve Yazarlar: Eğitim, bu dönemin önemli edebi eserlerini ve yazarlarını inceleyerek, öğrencilerin bu eserlerin önemini ve etkisini kavramalarına yardımcı olur. Göktürk Kağanlığı dönemi şairleri, Bilge Kağan Yazıtı gibi eserler ve daha fazlası ele alınır.

İslam Öncesi Türk Edebiyatının Özellikleri: Bu bölüm, İslam öncesi Türk edebiyatının dil, tema, şiir türleri ve yazılı kültürdeki rolü gibi temel özelliklerini inceler. Öğrenciler, bu dönemin özgün özelliklerini ve katkılarını anlamaları için ayrıntılı bir analiz sunar.

Eğitim Materyali ve Kaynaklar: Eğitim seti, öğrencilere bu konuyu daha fazla araştırmaları için kaynaklar ve referanslar sunar. İlgili kitaplar, makaleler, dijital arşivler ve daha fazlası bu bölümde önerilir.Eğitimin Çıktıları

Bu eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler aşağıdaki çıktıları elde ederler:

-İslam öncesi Türk edebiyatının tarihsel ve kültürel bağlamını anlama yeteneği.

-Bu dönemin önemli edebi eserlerini ve yazarlarını tanıma ve analiz etme yeteneği.

-İslam öncesi Türk edebiyatının dil, tema ve yazılı kültürdeki rolü hakkında derinlemesine bilgi.

-Bu konuyu daha fazla araştırmak için kaynaklar ve referanslar konusunda bilgi ve beceri.Eğitimin Niteliği ve Detayı

İslam Öncesi Türk Edebiyatı eğitimi, öğrencilere İslam öncesi dönemin Türk edebiyatını kapsamlı bir şekilde inceleyen bir akademik programdır. Bu eğitim, öğrencilere İslam öncesi dönemin tarihsel ve kültürel bağlamını anlama fırsatı sunar. Aynı zamanda, bu dönemin edebi eserlerini ve yazarlarını derinlemesine inceleyerek, öğrencilerin bu eserlerin önemini ve etkisini anlamalarına yardımcı olur.

Eğitimin başlıca bileşenleri şunlardır:

Tarihsel Bağlam: Öğrenciler, İslam öncesi dönemin Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan coğrafi ve tarihsel bağlamını öğrenirler. Bu dönemin önemli olayları ve kültürel değişimleri ele alınır.

Edebi Eserler ve Yazarlar: Eğitim, bu dönemin en önemli edebi eserlerini ve yazarlarını inceler. Göktürk Kağanlığı dönemi şairleri ve Bilge Kağan Yazıtı gibi eserler derinlemesine analiz edilir.

Özellikler ve Temalar: İslam öncesi Türk edebiyatının dil, tema, şiir türleri ve yazılı kültürdeki rolü gibi temel özellikleri incelenir. Bu, öğrencilere bu dönemin özgün özelliklerini ve katkılarını anlama fırsatı sunar.

Kaynaklar ve Araştırma: Eğitim seti, öğrencilere bu konuyu daha fazla araştırmaları için kaynaklar ve referanslar sunar. Bu, öğrencilerin kendi çalışmalarını derinleştirmelerine ve bu dönemi daha fazla incelemelerine olanak tanır.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Filoloji ve Güzel Sanatlar
Eğitmen:   Edebiyat Öğretmeni Tülay Çallı
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   1

Kurs İçeriği

İSLAM ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

Paylaş