img
img

Dilediğin Zaman ve İstediğin Yerden İzle

Akademik TV

Kategoriler

Eğitim ve Fen Bilimleri
Filoloji ve Güzel Sanatlar
Mühendislik Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
Akademik Yazılımlar ve Akademik Yayıncılık
Webinarlar
Proje Yazma Eğitimi

Bilimsel Bilginin Video Tabanlı Eğitimi

Bilimsel bilginin öğretilmesinde video tabanlı eğitim materyalleri her geçen gün artmaktadır. Akademik TV bilimsel içerikte bilginin alanında uzman akademisyenleri tarafından verildiği eğitim platformudur. Video içeriklerin dokümanlar ile desteklendiği eğitimler ile mesleğinizdeki uzmanlığınızı bir adım ileri taşıyabilirsiniz. Eğitimde yer alan tüm videoları izlediğinizde kare kodlu katılım sertifikasını panelinizden alabilirsiniz. Kurumunuz Akademik TV’ye aboneyse sınırsız olarak tüm videoları dilediğiniz yerden dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Hemen Kayıt Ol

Eğitimci

12 eğitim veren

Video

3615 Video

Bölüm

164 Bölüm

Eğitim Seti

96 Eğitim Seti

Öne Çıkan Eğitim Setleri

img
Ersin Hoca'nın "Diamond Pack" eğitimi, İngilizce dil bilgisinin önemli bir bölümünü oluşturan sıfatlar ve edatlar arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyen kapsamlı bir eğitim setini içeriyor. Bu eğitim seti, öğrencilere İngilizce cümlelerde doğru sıfat ve edatları nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Ersin Hoca, 26 farklı konuyu kapsayan bu sette, her bir sıfat-edat ikilisini ayrıntılı bir şekilde açıklar ve örneklerle destekler. Katılımcılar, "ABSENT FROM" ve "ACCUSTOMED TO" gibi yaygın ifadelerden daha karmaşık olanlara kadar geniş bir yelpazede eğitim alacaklar. Bu eğitim, dil bilgisi kurallarını öğrenmek isteyen her seviyedeki İngilizce öğrencisi için uygundur.

img
Temel ArcGIS Desktop Eğitimi, ArcGIS Desktop yazılımının temel yeteneklerini öğrenmek isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitim seti, ArcGIS Desktop'un kullanıcı dostu arayüzünü anlamak, harita oluşturmak, verileri düzenlemek ve analiz etmek için gerekli becerileri sağlamaktadır. Eğitim boyunca katılımcılar, coğrafi veri analizlerini ve haritaları daha iyi anlayacak, oluşturacak ve yönetecekleri bilgiyi edineceklerdir.

img
Bu eğitim, TÜBİTAK projeleri (1001, 1002) için başarıyı artırmaya odaklanır. Katılımcılar, projelerini başarılı bir şekilde yönetmek için gerekli stratejileri ve pratikleri öğrenirler. Hem teorik bilgi hem de uygulama becerileri kazanarak, TÜBİTAK projelerindeki başarılarını artırırlar.

img
Tübitak 2209-A başvuru sürecini ve önemini kapsayan bu eğitim, araştırma ve geliştirme projelerine başvuru yapmak isteyen bireyler için kapsamlı bir rehber sunar. Tübitak tarafından sunulan bu program, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişim projelerine maddi destek sağlar. Eğitim, başvuru sürecinin aşamalarını detaylıca ele alırken, proje hazırlama sürecindeki kritik noktaları vurgular. Katılımcılar, etkili başvuru stratejileri geliştirmek ve projelerini başarıyla sunmak için gerekli bilgi ve becerileri edinirler.

img
Tübitak2209-A Örnek Dosya İnceleme eğitimi, TÜBİTAK'ın proje başvurularında önemli bir rol oynayan örnek dosyaların detaylı incelenmesini sağlar. Bu eğitim, araştırmacılara ve proje yöneticilerine, başarılı başvurular için gereken nitelikleri anlamalarına ve dosya hazırlama sürecinde etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

img
SPSS Eğitimi, istatistiksel veri analizi ve raporlama süreçlerini öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir programdır. Veri seti oluşturmadan başlayarak SPSS ve JAMOVI gibi analitik araçlarla çeşitli istatistiksel yöntemleri uygulama becerisi kazandırır. Temel istatistiksel kavramları öğrenmekten, ileri düzey regresyon analizi ve faktör analizine kadar geniş bir yelpazede içeriğe sahiptir.

img
"Eğitimde Üretken Yapay Zeka ve Önlenemez Paradigma Değişimi" adlı kurs, yapay zeka ve eğitim alanlarını bir araya getirerek, geleceğin öğrenme paradigmasını ele alıyor. Katılımcılar, yapay zeka ile eğitimdeki dönüşümü anlayacak ve öğrenme süreçlerini iyileştirmek için yapay zeka tabanlı araçları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenecekler.

img
Türk bilim insanlarının uluslararası projelerdeki deneyimlerini keşfedin! AkademikTV'deki bu eğitim seti, COST, Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri, Ufuk Avrupa Programı MSCA, ERC gibi projelerde yer alan Türk araştırmacıların yolculuklarına ışık tutuyor. Onların başarıları, zorluklarla dolu serüvenleri ve öğrenimleriyle dolu bu set, uluslararası arenada bilim insanlarının karşılaştığı meydan okumaları ve kazanımları ele alıyor.

img
Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), veri setlerindeki gizli yapıları keşfetmek ve anlamak için kullanılan güçlü bir istatistiksel tekniktir. Bu eğitim, AFA'nın temel prensiplerinden başlayarak, veri analizi sürecinde karşılaşılan olumsuz ve anlaşılmayan ifadelerin belirlenmesi, çıkarılması gereken ifadelerin tespit edilmesi gibi kritik adımları kapsar. ANOVA tablosunda F değerinin yorumlanması ve Cronbach Alpha değerinin değerlendirilmesi gibi önemli istatistiksel yöntemlerin yanı sıra, Reliability statistics tablosunda alpha ve standardize alpha değerlerinin incelenmesi de detaylı olarak ele alınır. Eğitim, KMO ve Bartlett’s testlerinin yorumlanması, Rotated Component Matrix ve Communalities tablolarının analizi gibi ileri düzey faktör analizi tekniklerini de içerir. Bu kurs, veri analizi ve istatistik alanında kendini geliştirmek isteyen herkes için ideal bir başlangıç noktasıdır.

img
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), bir teoriyi test etmek ve belirli bir veri setindeki değişkenler arasındaki ilişkileri doğrulamak için kullanılan bir istatistiksel tekniktir. Bu eğitim, DFA'nın temel kavramlarını ve uygulamalarını kapsamaktadır. Eğitimde, RMSEA, GFI ve AGFI, Standardize RMR ve RMR, NNFI ve CFI gibi önemli uyum indeksleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Katılımcılar, DFA'nın nasıl uygulanacağını ve sonuçların nasıl yorumlanacağını öğrenerek, kendi araştırmalarında bu güçlü analitik aracı etkin bir şekilde kullanabileceklerdir. Bu eğitim, özellikle sosyal bilimler, psikoloji, eğitim ve sağlık bilimleri alanlarında çalışan araştırmacılar için faydalıdır.

img
"Yeni Müfredatta Neler Değişti" webinarı, eğitim bilimleri alanında gerçekleşen güncel sorunlar ve uygulama değişiklikleri üzerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, Türkçe, tarih ve matematik derslerinin öğretim programlarındaki yenilikler detaylı olarak ele alınacaktır. Katılımcılar, güncel müfredat değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olacak ve bu değişikliklerin öğretim süreçlerine nasıl yansıtılabileceğini öğrenme fırsatı bulacaktır. Eğitimciler, müfredat yeniliklerinin öğrencilere sağladığı avantajları ve potansiyel zorlukları tartışacak ve bu değişikliklerin sınıf içi uygulamalarını değerlendireceklerdir. Webinar, eğitimcilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak ve daha etkili öğretim stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

img
Python dersleri, hem yeni başlayanlar hem de ileri seviye kullanıcılar için kapsamlı bir rehber sunmaktadır. Bu eğitim seti, Python programlama dilinin temel kavramlarından başlayarak, ileri seviye konulara kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlar. Eğitim boyunca veri yazdırma, aritmetik işlemler, veri tipleri, döngüler, metotlar ve veri yapıları gibi temel konular ele alınırken, nesne tabanlı programlama, liste üreticiler, ve Python’un random, string ve time kütüphaneleri gibi ileri seviye konular da detaylı bir şekilde işlenir. Bu kurs, Python dilini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek isteyen herkes için ideal bir başlangıç noktasıdır. Ayrıca, eğitimde yer alan ileri seviye yol haritası, katılımcıların öğrenimlerini bir adım öteye taşımalarına yardımcı olacak ek kaynaklar ve stratejiler sunmaktadır.

img
Eviews Uygulamalı Ekonometri eğitimi, ekonomik veri analizi ve ekonometrik modelleme konularında yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu eğitim, Eviews yazılımı kullanılarak veri indirme, tanımlayıcı istatistiklerin oluşturulması ve çeşitli regresyon modellerinin uygulanması gibi temel konuları kapsamaktadır. Katılımcılar, basit ve çoklu regresyon modelleri, temel varsayımlardan sapmalar, otokorelasyon ve değişen varyans gibi ileri düzey konularla tanışacaklardır. Ayrıca, kukla değişkenler kullanarak karmaşık ekonomik ilişkilerin modellenmesi ve analiz edilmesi üzerinde durulacaktır. Bu eğitim, ekonometrik analiz yapmak isteyen araştırmacılar, öğrenciler ve profesyoneller için ideal bir kaynaktır.

img
"Hemşirelik Araştırmalarında Kanıta Dayalı Uygulamalar" eğitimi, sağlık hizmetlerinde en iyi kanıtlara dayalı uygulamaların nasıl geliştirildiğini ve uygulandığını kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Bu eğitim, hemşirelerin klinik karar verme süreçlerinde bilimsel verileri nasıl kullanabileceklerini öğretmeyi amaçlar. Eğitimde, kanıta dayalı uygulamanın tanımı, hemşirelikte önemi, kullanım yöntemleri ve adımları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, hemşirelikte kanıta dayalı araştırma düzeyleri de detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu eğitim, hemşirelerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak, daha güvenli ve etkili bakım sunmalarına yardımcı olacaktır.

img
Hemşirelik Araştırmalarının Projelendirilmesi: TÜBİTAK Proje Destekleri eğitimi, hemşirelik alanında araştırma yapmayı hedefleyen akademisyen ve sağlık profesyonelleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim, katılımcılara TÜBİTAK proje başvurusu süreçlerinde gerekli olan tüm bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim süresince, TÜBİTAK'ın desteklediği proje türleri, başvuru kriterleri, proje yazım teknikleri ve başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Ayrıca, başarılı bir proje başvurusunun nasıl yapılacağı ve projelerin sürdürülebilirliği konusunda pratik bilgiler de sunulacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar, hemşirelik alanında kaliteli araştırmalar yapabilmek ve bu araştırmalar için TÜBİTAK'tan destek alabilmek için gereken tüm yetkinliklere sahip olacaklardır.

img
Osmanlı Tarihi eğitim setimiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini detaylı bir şekilde ele alarak katılımcılara derinlemesine bir anlayış sunar. Bu eğitimler, Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı dönemlerini ve önemli olaylarını kapsayan beş ayrı bölümden oluşur. İmparatorluğun yükselişi, zirvesi ve çöküşüne dair ayrıntılı bir bakış sunan bu eğitimler, öğrencilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun karmaşık tarihini anlamalarına yardımcı olur.

img
Android için Java eğitimi, Java programlama dilini kullanarak Android uygulamaları geliştirmek isteyenler için temel bir başlangıç ​​sunar. Bu eğitim, Java'nın temel kavramlarından başlayarak, Eclipse IDE'sini kurma ve kullanma sürecini ele alır. Eğitim katılımcılarına Java'nın veri tipleri, operatörler, döngüler, diziler ve daha fazlası gibi temel konuları öğretir. Ayrıca, Nesne Yönelimli Programlama (OOP) kavramlarına da odaklanarak, Android uygulama geliştirmenin temelini oluşturan kalıtım, arayüzler ve soyut sınıflar gibi önemli konuları ele alır. Eğitim, öğrencilere Java'nın temellerini öğretirken, Android uygulamaları geliştirmek için sağlam bir temel oluşturur.

img
Grammar Pack, dilbilgisi konularını kapsayan kapsamlı bir eğitim setidir. Bu set, İngilizce dilindeki zamanlar, kipler, cümlenin aktif ve pasif hali, koşul cümleleri ve daha birçok önemli dilbilgisi konusunu içerir. Her bir konu, ayrıntılı ve açıklayıcı video dersleri ile anlatılır ve öğrencilere dilbilgisi kurallarını öğrenme ve anlama fırsatı sunar. Eğitim seti, öğrencilerin temel İngilizce dilbilgisi kurallarını kavramalarına yardımcı olurken, ileri düzey konulara da adım atmalarına olanak sağlar.

img
Tarih Alan Eğitim Serisi, akademiktv isimli eğitim platformunda sunulan zengin bir tarih eğitim kaynağıdır. Bu eşsiz seride, tarihin farklı dönemleri ve önemli olayları ele alınarak öğrencilere ve tarih meraklılarına kapsamlı bir bakış sunulmaktadır. Eğitimler, tarih alanına ilgi duyan herkesin bilgisini artırmak, tarihi olayları daha iyi anlamak ve tarihsel süreçleri derinlemesine incelemek için idealdir. Seri, tarih alanındaki temel kavramları, tarihi olayları ve dönemleri ele alarak katılımcılara derin bir kavrayış kazandırmayı hedeflemektedir.

img
Müzik Sosyolojisi, müziği toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamda inceleyen disiplinler arası bir alandır. Bu eğitim, müziğin toplum içindeki rolünü ve etkisini anlamak isteyenler için idealdir. Müziğin insan ilişkileri, kimlik oluşturma, güç dinamikleri ve toplumsal değişim üzerindeki etkilerini inceler. Katılımcılar, müziğin farklı kültürlerde nasıl kullanıldığını ve nasıl birleştirici veya ayrıştırıcı bir araç olduğunu öğrenecekler. Ayrıca, müziğin tarihsel gelişimini ve sosyal hareketlerle nasıl etkileşime girdiğini de inceleyecekler.

img
Android Studio ile Uygulama Geliştirme Dersleri-1, temel Android uygulama geliştirme konularını kapsayan kapsamlı bir eğitim setidir. Bu eğitim seti, Android Studio kullanarak uygulama geliştirmeye yeni başlayanlar için tasarlanmıştır. Setin ilk bölümü, Android Studio kurulumu ve emulator kullanımını içerirken, ardından kullanıcı arayüzü tasarımını, düzenlemeyi ve özelleştirmeyi öğretmek için farklı yerleşim yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunar. Buton tıklama olayları, stil oluşturma, temalar, metin formatlama, özel iletişim kutuları, tarih ve saat seçim işlemleri, grafiksel saatler ve daha fazlası gibi önemli konulara odaklanılır. Eğitim seti, örneklerle zenginleştirilmiş, uygulamalı bir yaklaşım kullanarak öğrencilere Android uygulama geliştirme konusunda güçlü bir temel sağlar.

img
Destan Dönemi Türk Edebiyatı, Türk edebiyatının temel taşlarından biridir. Bu eğitim, Türk edebiyatının geçmişini ve kökenlerini anlamak isteyenler için önemli bir kaynaktır. Destan Dönemi, Türk milletinin tarihi, kültürü ve değerlerinin edebi eserlerle anlatıldığı bir dönemi temsil eder. Eğitim, bu dönemin edebi özelliklerini, önemli eserlerini ve yazarlarını ayrıntılı bir şekilde inceler. Ayrıca, bu dönemin toplumsal ve kültürel bağlamını vurgular, böylece öğrencilerin eserleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Destan Dönemi Türk Edebiyatı eğitimi, Türk edebiyatının evrimini ve geçmişini derinlemesine keşfetmek isteyen herkes için idealdir.

Son Yüklenen Eğitim Setleri

img
Hemşirelik Araştırmalarının Projelendirilmesi: TÜBİTAK Proje Destekleri eğitimi, hemşirelik alanında araştırma yapmayı hedefleyen akademisyen ve sağlık profesyonelleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim, katılımcılara TÜBİTAK proje başvurusu süreçlerinde gerekli olan tüm bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim süresince, TÜBİTAK'ın desteklediği proje türleri, başvuru kriterleri, proje yazım teknikleri ve başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Ayrıca, başarılı bir proje başvurusunun nasıl yapılacağı ve projelerin sürdürülebilirliği konusunda pratik bilgiler de sunulacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar, hemşirelik alanında kaliteli araştırmalar yapabilmek ve bu araştırmalar için TÜBİTAK'tan destek alabilmek için gereken tüm yetkinliklere sahip olacaklardır.

img
"Hemşirelik Araştırmalarında Kanıta Dayalı Uygulamalar" eğitimi, sağlık hizmetlerinde en iyi kanıtlara dayalı uygulamaların nasıl geliştirildiğini ve uygulandığını kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Bu eğitim, hemşirelerin klinik karar verme süreçlerinde bilimsel verileri nasıl kullanabileceklerini öğretmeyi amaçlar. Eğitimde, kanıta dayalı uygulamanın tanımı, hemşirelikte önemi, kullanım yöntemleri ve adımları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, hemşirelikte kanıta dayalı araştırma düzeyleri de detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bu eğitim, hemşirelerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak, daha güvenli ve etkili bakım sunmalarına yardımcı olacaktır.

img
Eviews Uygulamalı Ekonometri eğitimi, ekonomik veri analizi ve ekonometrik modelleme konularında yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu eğitim, Eviews yazılımı kullanılarak veri indirme, tanımlayıcı istatistiklerin oluşturulması ve çeşitli regresyon modellerinin uygulanması gibi temel konuları kapsamaktadır. Katılımcılar, basit ve çoklu regresyon modelleri, temel varsayımlardan sapmalar, otokorelasyon ve değişen varyans gibi ileri düzey konularla tanışacaklardır. Ayrıca, kukla değişkenler kullanarak karmaşık ekonomik ilişkilerin modellenmesi ve analiz edilmesi üzerinde durulacaktır. Bu eğitim, ekonometrik analiz yapmak isteyen araştırmacılar, öğrenciler ve profesyoneller için ideal bir kaynaktır.

img
Python dersleri, hem yeni başlayanlar hem de ileri seviye kullanıcılar için kapsamlı bir rehber sunmaktadır. Bu eğitim seti, Python programlama dilinin temel kavramlarından başlayarak, ileri seviye konulara kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlar. Eğitim boyunca veri yazdırma, aritmetik işlemler, veri tipleri, döngüler, metotlar ve veri yapıları gibi temel konular ele alınırken, nesne tabanlı programlama, liste üreticiler, ve Python’un random, string ve time kütüphaneleri gibi ileri seviye konular da detaylı bir şekilde işlenir. Bu kurs, Python dilini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek isteyen herkes için ideal bir başlangıç noktasıdır. Ayrıca, eğitimde yer alan ileri seviye yol haritası, katılımcıların öğrenimlerini bir adım öteye taşımalarına yardımcı olacak ek kaynaklar ve stratejiler sunmaktadır.

img
"Yeni Müfredatta Neler Değişti" webinarı, eğitim bilimleri alanında gerçekleşen güncel sorunlar ve uygulama değişiklikleri üzerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, Türkçe, tarih ve matematik derslerinin öğretim programlarındaki yenilikler detaylı olarak ele alınacaktır. Katılımcılar, güncel müfredat değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olacak ve bu değişikliklerin öğretim süreçlerine nasıl yansıtılabileceğini öğrenme fırsatı bulacaktır. Eğitimciler, müfredat yeniliklerinin öğrencilere sağladığı avantajları ve potansiyel zorlukları tartışacak ve bu değişikliklerin sınıf içi uygulamalarını değerlendireceklerdir. Webinar, eğitimcilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak ve daha etkili öğretim stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

img
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), bir teoriyi test etmek ve belirli bir veri setindeki değişkenler arasındaki ilişkileri doğrulamak için kullanılan bir istatistiksel tekniktir. Bu eğitim, DFA'nın temel kavramlarını ve uygulamalarını kapsamaktadır. Eğitimde, RMSEA, GFI ve AGFI, Standardize RMR ve RMR, NNFI ve CFI gibi önemli uyum indeksleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Katılımcılar, DFA'nın nasıl uygulanacağını ve sonuçların nasıl yorumlanacağını öğrenerek, kendi araştırmalarında bu güçlü analitik aracı etkin bir şekilde kullanabileceklerdir. Bu eğitim, özellikle sosyal bilimler, psikoloji, eğitim ve sağlık bilimleri alanlarında çalışan araştırmacılar için faydalıdır.

Özellikler

Hemen Öğrenmeye Başlayın

Dünya genelindeki öğrenciler yeni kariyerlere başlıyor, alanlarında kendilerini geliştiriyor ve hayatlarını zenginleştiriyor.

Kurumsal Abonelik

Kurumsal erişim ile yüzlerce kursa kolayca erişebilirsiniz.

7/24 İletişim

Bize Ulaşın kısmından istediğiniz her an sorularınızı sorabilirsiniz

Kurs Sayısı

96

Eğitmen Sayısı

56

Kategori Sayısı

11