img
img

Eğitim Seti Hakkında

SPSS Eğitimi, katılımcılara istatistiksel veri analizi alanında kapsamlı bir anlayış sunar. Veri seti oluşturma, temel istatistiksel kavramlar, normallik testleri, güvenirlik analizi, hipotez testleri ve regresyon analizi gibi konuları kapsar. Her ders, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla pekiştirmek için interaktif öğrenme yöntemlerini kullanır. SPSS ve JAMOVI gibi popüler istatistiksel yazılımları kullanarak gerçek dünya verileri üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılır.Eğitimin Çıktıları

Katılımcılar, SPSS ve JAMOVI yazılımlarını kullanarak çeşitli istatistiksel analizler yapma yeteneği kazanır. Temel istatistiksel kavramları anlar ve bu kavramları gerçek dünya verileriyle ilişkilendirme becerisi geliştirirler. Ayrıca, hipotez testleri, regresyon analizi, faktör analizi ve diğer ileri düzey analitik teknikleri uygulayabilirler. Eğitim sonunda, katılımcılar istatistiksel veri analizi ve raporlama süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilir ve analitik becerilerini iş hayatında veya araştırma projelerinde kullanabilirler.Eğitimin Niteliği ve Detayı

Bu eğitim seti, katılımcılara SPSS ve JAMOVI yazılımlarını kullanarak istatistiksel veri analizi becerileri kazandırmayı hedefler. Başlangıçtan ileri seviyeye kadar çeşitli istatistiksel teknikleri kapsar. Veri seti oluşturma, temel istatistiksel hesaplamalar, normallik testleri, hipotez testleri, regresyon analizi ve faktör analizi gibi konular ele alınır. Her ders, konseptleri anlamak için interaktif öğrenme materyalleri, pratik uygulamalar ve gerçek dünya veri örnekleri içerir.Benzer Kurslar

Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Eğitim ve Fen Bilimleri
Eğitmen:   Doç. Dr. Erkan Atalmış
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   47

Kurs İçeriği

Ders1_1_Veri Seti Tanımı

Ders1_2 Veri Seti GoogleForm

Ders1_3 VeriSeti SPSS JAMOVİ

Ders2 Değişken

Ders3_1_ TK Ortalama Mod Medyan

Ders3_2 TK SS Varyans

Ders3_3 TK Excel SPSS Jamovi

Ders4 Araştırma Soruları

Ders5_1 Normallik Teori

Ders5_2 Normallik Uygulama

Ders6_1 Homojenlik Teori

Ders6_2 Homojenlik Uygulama

Ders7_1 Ters Madde Teori

Ders7_2 Ters Madde Uygulaması

Ders7_3 Ters Madde Uygulaması

Ders8 Güvenirlik

Ders9_1 Bağımsız Örneklem T-Testi

Ders9_2 Bağımsız Örneklem T-Testi

Ders9_3 Bağımsız Örneklem T TESTİ SPSS

Ders9_4 Bağımsız Örneklem T TESTİ JAMOVİ

Ders10_1 ANOVA Teorik

Ders10_2 ANOVA PostHoc Etki Büyüklüğü

Ders10_3 ANOVA_SPSS_ANOVA Uygulama

Ders10_4 ANOVA_SPSS Etki Büyüklüğü APA Tablosu

Ders10_5 ANOVA Jamovi

Ders11_1 MannWhitney Tesi

Ders11_2 MannWhitneyU Uygulama

Ders12_1 Kruskal Wallis Yöntemi

Ders12_2 Kruskal Wallis Uygulama

Ders13_1 İlişkili Örneklem t testi

Ders13_2 İlişkili Örneklem t testi uygulama

Ders14 Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

Ders15_1 Korelasyon

Ders15_2 Korelasyon Uygulama

Ders16_1 Doğrusal Regresyon Analizi

Ders16_2 Doğrusal Regresyon Analizi Model Türler

Ders16_3 Doğrusal Regresyon Analizi Varsayımlar

Ders16_4 Doğrusal Regresyon Analizi Varsayımlar SPSS

Ders16_5 Doğrusal Regresyon Analizi Varsayımlar JAMOVİ

Ders16_6 Doğrusal Regresyon Analizi APA Örnek

Ders17_1 Lojistik Regresyon Analizi

Ders17_1 Lojistik Regresyon Analizi Uygulama

Ders18 Kay-Kare Testi

Ders19_1 Açımlayıcı Faktör Analizi

Ders19_2 Açımlayıcı Faktör Analizi SPSS

Ders19_3 Açımlayıcı Faktör Analizi JAMOVİ

Anahtar Kelimeler

Paylaş