img
img

Eğitim Seti Hakkında

Temel arcgis desktop eğitimi

Benzer Kurslar

Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Kurs İçeriği

1. 1. Giriş

1. 2. ArcGIS Desktop Araçların Tanıtımı (Tools)

Araçları Ekleme, Kaldırma ve Ekran Üzerinde Konumlandırma

Catalog'da Veri Oluşturma

Dosya Klasörü Tanımlama ve Kaldırma

Add Data Veri Ekleme

ArcMap'te Çizim Yapma - 2

ArcMap'te Çizim Yapma

Etiket Ayarları

Semboloji ile Renklendirme

Select Aracıyla Gelişmiş Seçim

Select by Attributes

Export Data ile Yeni Katman Oluşturma

Select By Location

Field Alan Ekleme

Calculate Geometry
Calculate Geometry ile X Y Koordinatlarını Yazdırma

Ad X Y ile Koordinatlı Veri Ekleme

Search tuşuyla Arama Yapma

Bookmarks

Tematik Harita Oluşturma

Join ile Excel'den Veri Ekleme

Feature to Polygon

Çıktı Penceresi Ayarları ve Harita Elemanları

Clip

Merge

Union

Dissolve

Intersect

Merge

Spatial Join

Multi Ring Buffer

Buffer

Field Calculator

Frequency

Klavye Kısayolu Oluşturma

Find and Replace
Zoom in Zoom out Ayarı

Table to Excel

GLOBALID Ekleme

Excel to Table

WMS Server Ekleme

30 metre Çözünürlükte DEM Verisi İndirme (viewfinderpanoramas)

Earth Explorer Sitesinden DEM Verisi İndirme

Earth Explorer Sitesinden LANDSAT Uydu Görüntüsü İndirme

Google Earth Pro'dan Yüksek Çözünürlükte Uydu Görüntüsü İndirme

TÜİK Sitesinden Hayvansal Üretim İstatisikleri İndirme

TÜİK Sitesinden Bitkisel Üretim İstatistikleri İndirme

TÜİK Sitesinden Nüfus Verisi İndirme

Türkiye İdari Sınırlarını İndirme (Harita Genel Müdürlüğü)
Open Street Map Verilerini Sayısal İndirme

Climate-data Sitesinden İklim Verileri İndirme

EMODNet Sitesinden Batimetri Verisi İndirme

TKGM Sitesinden Parsel Verisi İndirme

Raster Birleştirme

Raster Kırpma

wikimapia Sitesinden Mahalle Sınırı İndirme

Raster Projeksiyon Dönüştürme

Hillshade (Kabartma)

Slope (Eğim)

Aspect (Bakı)

Contour List)

Raster Reclassify (Yeniden Sınıflandırma)

Profile Graph (Profil Çıkarma)

Contour (İzohips)

Dissolve (Alana Göre Birleştirme)

Raster to Polygon (Raster'dan Vektöre Dönüşüm)

Calculate Geometry (Alan Hesaplama)

Grafik Oluşturma

Projeksiyon Sistemleri Genel

Pafta Koordinatlandırma

ArcBrutile Kullanımı

Create Topology (Topoloji Kurma)

Yol Topolojisi Kurma
Planarize Lines

Yol - Mahalle Topolojisi Kurma

Explode Multipart

Yapı Topolojisi Kurma

Numarataj - Yapı Topolojisi Kurma

Snap

Database Tablo Oluşturma

GLOBALID Ekleme

Database Oluşturma

Subtype

Relationship

Join and Relate

Project (Projeksiyon Dönüştürme)

Set Subtype

Domain

Add Subtype

Remove Subtype

Load Data

Append

Load Object

Workspace Hazırlama

Tarihleri Yazdırma

YOL Tablolarının Hazırlanması

GLOBALID ID'ye Yazdırma
Data Frame Kesme (Cliping Data Frame)

Nesneler Arasında İlişki Kurma

Ölçeklendirme (Scale Range)

DIVA GIS Sitesinden Ülkelerin Sayısal Verilerini İndirme

Uydu Görüntüsü Koordinatlandırma 2 (Projeksiyon Tanımlama)

Uydu Görüntüsü Koordinatlandırma

Uydu Görüntüsü Sayısallaştırma

Spatial Adjustment (Dönüşüm Parametresi Girerek)

3 Dilim 6 Dilim Projeksiyon Dönüşümü
CAD Reader Kurulum

NetCAD Verilerini ArcGIS'te Dönüştürme

Define Projection (Projeksiyon Tanımlama)

Repair Geometry (Geometri Düzeltme)

Check Geometry (Geometri Kontrolü)

Export Data

Import Data

AutoCAD Verilerini ArcGIS'te Dönüştürme

Kml Verilerini ArcGIS'te Dönüştürme

Layer to Kml

Map to Kml

Paylaş