"Sporda Pazarlama ve Halkla ��li��kiler" için 3425 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Kimlik ve Sosyal Medya-Arş.Gör.Dr.Deniz Güven

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Arş.Gör.Dr.Deniz Güven tarafından sunulan "Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Kimlik ve Sosyal Medya" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICAR,Eğitim ve Sosyal Bilimleri
 • 07/10/2019 10:54:06

İhracat Pazarlamasında Pazarlama Karması Stratejilerinin Etkisi ve Kahramanmaraş Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma - Haydar İNCE

ULUSLARARASI JILSES KONGRESİ Haydar İNCE tarafından sunulan " İhracat Pazarlamasında Pazarlama Karması Stratejilerinin Etkisi ve Kahramanmaraş Tekstil Sektörü Üzerine Bir Araştırma " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JILSESCONGRESS,Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • 09/09/2019 10:49:14

Halkla İlişkilerde Kriz İletişimi Ve Sosyal Medya-Arş.Gör.Dr.Deniz Güven

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Arş.Gör.Dr.Deniz Güven tarafından sunulan "Halkla İlişkilerde Kriz İletişimi Ve Sosyal Medya" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICAR,Eğitim ve Sosyal Bilimleri
 • 08/10/2019 09:55:44

SOSYAL PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN BAĞIŞÇI DAVRANIŞI - Selim GÜNDÜZ - Büşra ÖZCAN - Celile Ö.DÖLEKOĞLU

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Selim GÜNDÜZ - Büşra ÖZCAN - Celile Ö.DÖLEKOĞLU tarafından sunulan " SOSYAL PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN BAĞIŞÇI DAVRANIŞI " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • 23/08/2019 10:23:34

İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ İŞ KAZASI GEÇİREN ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ - Assoc. Prof. Dr. Neşe Acar

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu Assoc. Prof. Dr. Neşe Acar tarafından sunulan "İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ İŞ KAZASI GEÇİREN ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Turizm
 • 04/01/2020 13:02:53

E Ticaret ve Pazarlama İletişimi: Satıcı İletişimi Ve Satış Promosyonunun Online Alışveriş Tercihi Üzerine Etkisi - Prof. Dr. Emel Demir Askeroğlu - Prof. Dr.:Filiz Balta Peltekoğlu

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi rof. Dr. Emel Demir Askeroğlu - Prof. Dr.:Filiz Balta Peltekoğlu tarafından sunulan "E Ticaret ve Pazarlama İletişimi: Satıcı İletişimi Ve Satış Promosyonunun Online Alışveriş Tercihi Üzerine Etkisi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Ekonomi
 • 01/01/2020 11:02:33