img
img

Eğitim Seti Hakkında

Python dersleri eğitim seti, programlama dünyasına adım atmak isteyen bireyler için titizlikle hazırlanmış kapsamlı bir rehberdir. Eğitim, Python dilinin temel prensiplerinden başlayarak, ileri seviye tekniklere kadar geniş bir içeriği kapsamaktadır. Eğitim süresince, kullanıcıların Python dilinde etkili ve verimli kod yazabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitimin ilk bölümünde, "Python Giriş" başlığı altında, Python'un ne olduğuna, nasıl kurulduğuna ve temellerine dair bilgiler verilir. Bu bölüm, Python diline dair hiçbir bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Sonrasında, "Veri Yazdırma" bölümüyle, kullanıcılar ekran çıktıları almayı ve farklı veri tiplerini yazdırmayı öğrenirler.

"Aritmetik İşlemler" başlığı altında, Python'da temel matematiksel işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği, bu işlemler sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı bir şekilde ele alınır. "Veri Tipleri" bölümünde ise Python'un sunduğu farklı veri tipleri ve bu veri tiplerinin nasıl kullanılacağı açıklanır.

Döngüler, programlama dillerinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, eğitimde "For Döngüsü" ve "While Döngüsü" başlıklarına ayrı ayrı yer verilmiştir. Bu bölümlerde döngülerin mantığı, kullanımı ve örnek uygulamalarla detaylandırılır.

"Metotlar" bölümü, kullanıcıların fonksiyon ve metot kavramlarını anlamalarına yardımcı olurken, "Veri Yapıları" bölümü, Python'un sunduğu liste, sözlük, demet ve küme gibi veri yapılarının kullanımını öğretir. Nesne tabanlı programlama konusunu ele alan "Nesneler" başlığı, sınıf ve nesne kavramlarını detaylı bir şekilde açıklar.

Liste üreticiler, Python'un güçlü özelliklerinden biridir ve "Liste Üreticiler" bölümünde bu konunun detayları ele alınır. Ayrıca, Python’un "Random ve String Kütüphaneleri" ile "Time İşlemleri" bölümlerinde, rastgele sayı üretme, string manipülasyonları ve zaman işlemlerine dair bilgiler verilir.

Eğitimin son bölümünde yer alan "İleri Seviye Yol Haritası", katılımcıların Python dilinde daha da ileri seviyeye ulaşmalarına yardımcı olacak kaynaklar ve stratejiler sunar. Bu bölümde, Python'un daha karmaşık ve derinlemesine konuları ele alınır, böylece katılımcılar öğrenimlerini sürdürebilir ve geliştirebilirler.

Bu eğitim seti, Python dilinde sağlam bir temel oluşturmak isteyen herkes için idealdir. Eğitim süresince kullanılan açıklamalar, örnekler ve uygulamalar sayesinde, katılımcılar Python dilini hem teorik hem de pratik olarak öğrenme fırsatı bulurlar. Ayrıca, eğitimde yer alan ileri seviye yol haritası, katılımcıların Python dilinde profesyonel seviyeye ulaşmalarına yardımcı olacak niteliktedir.

Eğitimin Niteliği ve Detayı (500 kelime)Eğitimin Çıktıları

Python dersleri eğitim seti, katılımcılara geniş bir yelpazede bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu eğitimin tamamlanmasıyla birlikte katılımcılar, Python programlama dilini etkili bir şekilde kullanabilir hale geleceklerdir. Eğitimin çıktıları, katılımcıların elde edeceği bilgi ve yetkinlikleri kapsamlı bir şekilde ele alır.

Eğitim sonunda, katılımcılar Python dilinin temellerini sağlam bir şekilde öğrenmiş olacaklar. "Python Giriş" bölümü sayesinde, Python'un ne olduğu, hangi alanlarda kullanıldığı ve nasıl kurulduğu konularında bilgi sahibi olacaklar. Bu bilgi, katılımcıların Python'u etkili bir şekilde kullanabilmeleri için temel bir altyapı sağlar.

"Veri Yazdırma" bölümünde öğrendikleri ile katılımcılar, farklı veri tiplerini ekrana nasıl yazdıracaklarını öğrenmiş olacaklar. Bu beceri, Python dilinde veri işleme ve manipülasyonu için kritik öneme sahiptir. "Aritmetik İşlemler" bölümü, katılımcılara Python'da temel matematiksel işlemleri nasıl gerçekleştireceklerini öğretir. Bu sayede, katılımcılar matematiksel problemleri Python kullanarak çözme yeteneği kazanırlar.

"Veri Tipleri" bölümünde, Python'un sunduğu çeşitli veri tiplerini (int, float, string, list, tuple, dictionary vb.) ve bu veri tiplerinin nasıl kullanılacağını öğrenirler. Bu bilgi, katılımcıların Python'da veri yönetimini etkin bir şekilde yapabilmelerine olanak tanır. "For Döngüsü" ve "While Döngüsü" başlıkları altında öğrendikleri ile katılımcılar, döngülerin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanılacağını öğrenmiş olacaklar. Bu beceri, tekrarlayan işlemleri otomatikleştirme ve kodun daha verimli hale getirilmesi için kritik öneme sahiptir.

"Metotlar" bölümü, katılımcıların fonksiyon ve metot kavramlarını anlamalarını sağlar. Bu bölümde öğrendikleri ile katılımcılar, kendi fonksiyonlarını tanımlayabilir ve kullanabilir hale geleceklerdir. "Veri Yapıları" bölümü, katılımcıların Python'da liste, sözlük, demet ve küme gibi veri yapılarının kullanımını öğrenmelerini sağlar. Bu beceri, veri organizasyonu ve yönetimi için önemlidir.

"Nesneler" başlığı altında öğrendikleri ile katılımcılar, nesne tabanlı programlama kavramlarını ve Python'da sınıf ve nesne oluşturmayı öğrenmiş olacaklar. Bu bilgi, katılımcıların daha karmaşık ve modüler programlar yazmalarına olanak tanır. "Liste Üreticiler" bölümü, katılımcıların Python'da liste üreticilerin nasıl kullanılacağını öğrenmelerini sağlar. Bu beceri, daha kısa ve okunabilir kod yazma açısından önemlidir.

"Random ve String Kütüphaneleri" ile "Time İşlemleri" bölümlerinde öğrendikleri ile katılımcılar, rastgele sayı üretme, string manipülasyonları ve zaman işlemleri konularında yetkinlik kazanacaklardır. Bu beceriler, çeşitli uygulamalarda ve projelerde kullanılabilir.

Son olarak, "İleri Seviye Yol Haritası" bölümü, katılımcılara Python dilinde daha ileri seviyeye ulaşmaları için gerekli kaynakları ve stratejileri sunar. Bu bölümde öğrendikleri ile katılımcılar, Python dilini daha derinlemesine öğrenme ve profesyonel seviyeye ulaşma konusunda yönlendirilmiş olacaklardır.

Eğitim setinin tamamlanmasıyla birlikte, katılımcılar Python programlama dilini etkili bir şekilde kullanabilir hale gelecek, çeşitli projeler geliştirebilecek ve Python'da karşılaştıkları problemleri çözme yeteneği kazanacaklardır. Bu eğitim, katılımcıların hem akademik hem de profesyonel kariyerlerinde önemli bir adım olacaktır.Eğitimin Niteliği ve Detayı

Python dersleri eğitimi, katılımcılara kapsamlı ve detaylı bir Python bilgisi sunmayı amaçlayan bir eğitim setidir. Bu eğitim, hem yeni başlayanlar için temel bilgileri kapsar hem de ileri seviye kullanıcılar için derinlemesine konulara yer verir. Eğitimin nitelikleri ve detayları, kullanıcıların Python dilini etkili bir şekilde öğrenmelerine ve uygulamalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir.

Eğitim, kullanıcıların Python'un temellerini sağlam bir şekilde öğrenmeleri için "Python Giriş" bölümü ile başlar. Bu bölüm, Python'un ne olduğunu, nasıl kurulduğunu ve hangi alanlarda kullanıldığını açıklayarak katılımcılara genel bir bakış sunar. Devamında, "Veri Yazdırma" bölümüyle, kullanıcılar farklı veri tiplerini ekrana nasıl yazdıracaklarını öğrenirler.

"Aritmetik İşlemler" bölümü, Python'da temel matematiksel işlemleri nasıl gerçekleştireceklerini öğreten bir rehberdir. Bu bölüm, kullanıcıların Python'u matematiksel işlemler için kullanabilmeleri açısından oldukça önemlidir. "Veri Tipleri" bölümünde ise Python'un sunduğu farklı veri tipleri (int, float, string, list, tuple, dictionary vb.) detaylı bir şekilde ele alınır ve bu veri tiplerinin nasıl kullanılacağı anlatılır.

Programlamanın temel yapı taşlarından biri olan döngüler, "For Döngüsü" ve "While Döngüsü" başlıkları altında incelenir. Bu bölümlerde döngülerin çalışma mantığı, kullanımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar örneklerle açıklanır. Bu sayede, kullanıcılar döngüleri etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirler.

"Metotlar" bölümü, kullanıcıların fonksiyon ve metot kavramlarını anlamalarına yardımcı olur. Bu bölümde, fonksiyonların tanımlanması, parametre kullanımı ve geri dönüş değerleri gibi konular detaylandırılır. "Veri Yapıları" bölümünde ise Python'un sunduğu liste, sözlük, demet ve küme gibi veri yapılarının kullanımını öğreten bilgiler verilir.

Nesne tabanlı programlama, modern programlama dillerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. "Nesneler" başlığı altında, sınıf ve nesne kavramları, sınıf yöntemleri ve özellikleri gibi konular detaylı bir şekilde işlenir. Bu bölüm, kullanıcıların Python'da nesne tabanlı programlama yapabilmeleri için gerekli bilgileri sunar.

"Liste Üreticiler" bölümü, Python'un güçlü özelliklerinden biri olan liste üreticilerin nasıl kullanılacağını öğretir. Bu bölümde, liste üreticilerin kullanımı ve avantajları örneklerle açıklanır. Python'un "Random ve String Kütüphaneleri" bölümlerinde, rastgele sayı üretme, string manipülasyonları ve ilgili kütüphanelerin kullanımı ele alınır. "Time İşlemleri" başlığı altında ise zaman işlemlerine dair bilgiler verilir.

Eğitimin son bölümünde yer alan "İleri Seviye Yol Haritası", katılımcıların Python dilinde daha ileri seviyeye ulaşmalarına yardımcı olacak kaynaklar ve stratejiler sunar. Bu bölüm, Python'un daha karmaşık ve derinlemesine konularını ele alarak katılımcıların öğrenimlerini sürdürebilmelerine olanak tanır.

Bu eğitim, katılımcıların Python dilinde sağlam bir temel oluşturmalarını ve ileri seviye konuları öğrenmelerini sağlar. Eğitim süresince kullanılan açıklamalar, örnekler ve uygulamalar, katılımcıların Python dilini hem teorik hem de pratik olarak öğrenmelerine yardımcı olur. Ayrıca, eğitimde yer alan ileri seviye yol haritası, katılımcıların Python dilinde profesyonel seviyeye ulaşmalarına yardımcı olacak niteliktedir.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Mühendislik Bilimleri
Eğitmen:   Doç. Dr. Yunus Santur
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   15

Kurs İçeriği

Ders1 Giriş

Ders2 Yazdırma

Ders3 Aritmetik İşleçler

Ders4 Veri Tipleri

Ders5 For Döngüsü

Ders6 While Döngüsü

Ders7 Metotlar

Ders8 Veri Yapıları

Ders9 Nesneler

Ders10 Liste Üreticiler

Ders11 Döngülerde Else Kullanımı

Ders12 Random ve String Kütüphaneleri

Ders13 Time İşlemleri

Ders14 İstisna İşleme

Ders15 İleri Seviye Yol Haritası

Anahtar Kelimeler

Paylaş