img
img

Eğitim Seti Hakkında

Temel ArcGIS Desktop Eğitimi, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) dünyasına giriş yapmak isteyenler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Bu eğitim seti, ArcGIS Desktop yazılımının temel işlevlerini öğrenmeye odaklanır ve katılımcılara coğrafi verileri etkili bir şekilde işlemek, harita oluşturmak ve analiz yapmak için gereken becerileri kazandırır.

Eğitim, aşağıdaki ana başlıklardan oluşur:

Giriş: ArcGIS Desktop'un temel kavramlarına giriş yapılır.
Araçların Tanıtımı: ArcGIS Desktop'un araçlarına yönelik ayrıntılı bir inceleme yapılır. Bu, veri ekleme, düzenleme, analiz yapma ve harita oluşturma süreçlerini kapsar.
Veri İşleme ve Analiz: Katılımcılar, veri işleme ve analiz becerilerini geliştirir. Bu aşamada, veri ekleme, çizim yapma, seçim işlemleri, semboloji kullanımı, veri birleştirme, çözünürlükte DEM verisi indirme ve daha fazlası gibi konular ele alınır.
Veri Yönetimi: Veritabanları oluşturma, ilişkiler kurma, projeleri tanımlama, geometri düzeltme, dönüşüm işlemleri ve veri içe/dışa aktarma gibi veri yönetimi konuları incelenir.
Uygulama ve Pratik: Eğitim süresince katılımcılar, öğrendikleri becerileri gerçek dünya senaryolarında uygulama fırsatı bulurlar.
 Eğitimin Çıktıları

Temel ArcGIS Desktop Eğitimi tamamlandığında katılımcılar, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) alanında güçlü bir temel bilgiye sahip olurlar. Eğitimin sonunda katılımcılar aşağıdaki çıktıları elde ederler:

ArcGIS Desktop'un araçlarını kullanma yeteneği: Katılımcılar, veri işleme, harita oluşturma, analiz yapma ve veritabanı yönetimi gibi temel işlevleri gerçekleştirmek için ArcGIS Desktop araçlarını etkili bir şekilde kullanma becerisi kazanırlar.

Coğrafi verileri yönetme yeteneği: Eğitim, katılımcılara veritabanı oluşturma, ilişkiler kurma ve veri yönetimi konularında bilgi verir. Katılımcılar, coğrafi verileri düzenleyebilir ve veri bütünlüğünü koruyabilirler.

Veri analizi yeteneği: Eğitim, katılımcılara veri analizlerini yapma becerisi kazandırır. Katılımcılar, seçim işlemleri, sorgulama, istatistikler, coğrafi işlemler ve daha fazlasını içeren analizler yapabilirler.

Harita oluşturma yeteneği: Katılımcılar, ArcGIS Desktop kullanarak haritalar oluşturma, semboloji uygulama ve harita elemanlarını düzenleme yeteneğine sahip olurlar. Bu, harita üretiminde önemli bir yetenektir.

Pratik deneyim: Eğitim, katılımcılara öğrenilen bilgileri gerçek dünya senaryolarında uygulama fırsatı sunar. Bu, katılımcıların elde ettikleri becerileri pratikte kullanmalarına olanak tanır.

Temel ArcGIS Desktop Eğitimi, coğrafi bilgi sistemleri alanında kariyer yapmak veya mevcut becerilerini geliştirmek isteyen herkes için ideal bir başlangıç noktasıdır. Katılımcılar, bu eğitim sayesinde coğrafi veri yönetimi ve analizinde güçlü bir temel oluştururlar.Eğitimin Niteliği ve Detayı

Temel ArcGIS Desktop Eğitimi, katılımcılara ArcGIS Desktop yazılımının temel işlevlerini kavramaları ve uygulamaları için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Eğitim, coğrafi verileri etkili bir şekilde işlemek, analiz etmek ve harita oluşturmak için gerekli temel yeteneklere odaklanır.

Katılımcılar, eğitim boyunca aşağıdaki konuları öğrenirler:

ArcGIS Desktop'un araçlarını kullanarak veri eklemek ve düzenlemek.
Haritalar oluşturmak, semboloji uygulamak ve etiket ayarları yapmak.
Veri analizleri yapmak için gelişmiş seçim ve sorgulama araçlarını kullanmak.
Verileri farklı kaynaklardan içe/dışa aktarmak.
Veritabanları oluşturmak, ilişkiler kurmak ve veri yönetimi uygulamak.
Projeleri tanımlamak, geometri düzeltmek ve veri dönüşüm işlemleri gerçekleştirmek.
Uygulama senaryolarında öğrenilen becerileri kullanarak pratik yapma fırsatı bulmak.Benzer Kurslar

Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Mühendislik Bilimleri
Eğitmen:   CBS Uzmanı Ahmet Kargın
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   118

Kurs İçeriği

1. 1. Giriş

1. 2. ArcGIS Desktop Araçların Tanıtımı (Tools)

Araçları Ekleme, Kaldırma ve Ekran Üzerinde Konumlandırma

Catalog'da Veri Oluşturma

Dosya Klasörü Tanımlama ve Kaldırma

Add Data Veri Ekleme

ArcMap'te Çizim Yapma - 2

ArcMap'te Çizim Yapma

Etiket Ayarları

Semboloji ile Renklendirme

Select Aracıyla Gelişmiş Seçim

Select by Attributes

Export Data ile Yeni Katman Oluşturma

Select By Location

Field Alan Ekleme

Calculate Geometry

Calculate Geometry ile X Y Koordinatlarını Yazdırma

Ad X Y ile Koordinatlı Veri Ekleme

Search tuşuyla Arama Yapma

Bookmarks

Tematik Harita Oluşturma

Join ile Excel'den Veri Ekleme

Feature to Polygon

Çıktı Penceresi Ayarları ve Harita Elemanları

Clip

Merge

Union

Dissolve

Intersect

Merge

Spatial Join

Multi Ring Buffer

Buffer

Field Calculator

Frequency

Klavye Kısayolu Oluşturma

Find and Replace

Zoom in Zoom out Ayarı

Table to Excel

GLOBALID Ekleme

Excel to Table

WMS Server Ekleme

30 metre Çözünürlükte DEM Verisi İndirme (viewfinderpanoramas)

Earth Explorer Sitesinden DEM Verisi İndirme

Earth Explorer Sitesinden LANDSAT Uydu Görüntüsü İndirme

Google Earth Pro'dan Yüksek Çözünürlükte Uydu Görüntüsü İndirme

TÜİK Sitesinden Hayvansal Üretim İstatisikleri İndirme

TÜİK Sitesinden Bitkisel Üretim İstatistikleri İndirme

TÜİK Sitesinden Nüfus Verisi İndirme

Türkiye İdari Sınırlarını İndirme (Harita Genel Müdürlüğü)

Open Street Map Verilerini Sayısal İndirme

Climate-data Sitesinden İklim Verileri İndirme

EMODNet Sitesinden Batimetri Verisi İndirme

TKGM Sitesinden Parsel Verisi İndirme

Raster Birleştirme

Raster Kırpma

wikimapia Sitesinden Mahalle Sınırı İndirme

Raster Projeksiyon Dönüştürme

Hillshade (Kabartma)

Slope (Eğim)

Aspect (Bakı)

Contour List)

Raster Reclassify (Yeniden Sınıflandırma)

Profile Graph (Profil Çıkarma)

Contour (İzohips)

Dissolve (Alana Göre Birleştirme)

Raster to Polygon (Raster'dan Vektöre Dönüşüm)

Calculate Geometry (Alan Hesaplama)

Grafik Oluşturma

Projeksiyon Sistemleri Genel

Pafta Koordinatlandırma

ArcBrutile Kullanımı

Create Topology (Topoloji Kurma)

Yol Topolojisi Kurma

Planarize Lines

Yol - Mahalle Topolojisi Kurma

Explode Multipart

Yapı Topolojisi Kurma

Numarataj - Yapı Topolojisi Kurma

Snap

Database Tablo Oluşturma

GLOBALID Ekleme

Database Oluşturma

Subtype

Relationship

Join and Relate

Project (Projeksiyon Dönüştürme)

Set Subtype

Domain

Add Subtype

Remove Subtype

Load Data

Append

Load Object

Workspace Hazırlama

Tarihleri Yazdırma

YOL Tablolarının Hazırlanması

GLOBALID ID'ye Yazdırma

Data Frame Kesme (Cliping Data Frame)

Nesneler Arasında İlişki Kurma

Ölçeklendirme (Scale Range)

DIVA GIS Sitesinden Ülkelerin Sayısal Verilerini İndirme

Uydu Görüntüsü Koordinatlandırma 2 (Projeksiyon Tanımlama)

Uydu Görüntüsü Koordinatlandırma

Uydu Görüntüsü Sayısallaştırma

Spatial Adjustment (Dönüşüm Parametresi Girerek)

3 Dilim 6 Dilim Projeksiyon Dönüşümü

CAD Reader Kurulum

NetCAD Verilerini ArcGIS'te Dönüştürme

Define Projection (Projeksiyon Tanımlama)

Repair Geometry (Geometri Düzeltme)

Check Geometry (Geometri Kontrolü)

Export Data

Import Data

AutoCAD Verilerini ArcGIS'te Dönüştürme

Kml Verilerini ArcGIS'te Dönüştürme

Layer to Kml

Map to Kml

Örnek Ders Videosu

Paylaş