img
img

Eğitim Seti HakkındaEğitimin Çıktıları

"Yeni Müfredatta Neler Değişti" webinarı sonrasında katılımcılar:

Yeni Müfredat Hakkında Bilgi: Türkçe, tarih ve matematik derslerindeki müfredat değişiklikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklar. Değişikliklerin mantığını ve amaçlarını anlayacak, bu değişikliklerin öğrenci başarısına nasıl katkıda bulunabileceğini öğrenecekler. Eğitim bilimleri alanındaki güncel sorunlar ve  uygulama değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Sınıf İçi Uygulamalar: Öğretmenler, yeni müfredatı sınıf ortamında nasıl etkili bir şekilde uygulayabilecekleri konusunda bilgi edinecekler. Bu, ders planlaması, materyal seçimi ve öğretim stratejileri gibi konuları kapsayacak.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar: Webinar, katılımcılara eğitimde yenilikçi yaklaşımlar hakkında farkındalık kazandıracak. Özellikle öğrenci merkezli öğretim yöntemleri ve teknolojinin eğitimde kullanımı konularında yeni bakış açıları geliştirecekler.

Sorun Çözme ve Adaptasyon: Yeni müfredatın getirdiği zorluklarla başa çıkma ve bu zorlukları aşma yolları hakkında bilgi sahibi olacaklar. Öğretmenler, karşılaşabilecekleri olası problemleri nasıl çözebileceklerini ve değişen müfredata nasıl adapte olabileceklerini öğrenecekler.

Etkileşim ve Paylaşım: Katılımcılar, webinar süresince sorularını sorarak uzmanlardan doğrudan geri bildirim alabilecekler. Bu, hem bilgi edinme hem de meslektaşlarıyla deneyim paylaşma fırsatı sağlayacak.

Sonuç olarak, "Yeni Müfredatta Neler Değişti" webinarı, katılımcılara eğitimde yapılan son değişiklikler hakkında kapsamlı bilgi sunarken, bu değişikliklerin öğretim süreçlerine nasıl entegre edilebileceği konusunda pratik ipuçları ve stratejiler sağlayacaktır.Eğitimin Niteliği ve Detayı

Webinarımız, eğitim bilimleri alanında yapılan yeniliklerin ve değişikliklerin detaylı bir analizini sunmayı hedeflemektedir. Katılımcılar, eğitimdeki güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik uygulama değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olacak, Türkçe, tarih ve matematik derslerinin öğretim programlarında yapılan yenilikleri detaylı bir şekilde inceleyebileceklerdir.

Eğitim bilimleri alanındaki güncel sorunlar, müfredat değişikliklerinin arkasındaki itici güçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunların çözümüne yönelik yapılan uygulama değişiklikleri, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını doğrudan etkilemektedir. Webinar boyunca, eğitimde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik geliştirilen stratejiler detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Türkçe dersi öğretim programında yapılan değişiklikler, dil öğreniminde yeni yaklaşımlar ve yöntemler içermektedir. Okuma-anlama, yazılı ifade ve dil becerilerini geliştirmeye yönelik yenilikler, öğrencilere daha kapsamlı bir dil eğitimi sunmayı amaçlamaktadır. Bu bölümde, yeni müfredatın öğrencilere sağladığı avantajlar ve öğretmenlerin bu yenilikleri nasıl uygulayabileceği tartışılacaktır.

Tarih dersi öğretim programındaki yenilikler, tarihsel olayların ve süreçlerin analitik ve eleştirel bir şekilde ele alınmasını hedeflemektedir. Tarih öğretiminde, öğrencilere tarihsel düşünme ve analiz yetenekleri kazandırmak ön plandadır. Bu bölümde, yeni tarih programının öğrencilere sunduğu kazanımlar ve öğretmenlerin bu kazanımları nasıl destekleyebileceği ele alınacaktır.

Matematik dersi öğretim programında yapılan yenilikler, matematiksel düşünme becerilerini geliştirme ve soyut kavramları somutlaştırma üzerine odaklanmaktadır. Matematik öğretiminde, problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerini artırmayı hedefleyen yeni yaklaşımlar, öğrencilere günlük hayatta matematiksel bilgiyi uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bölümde, yeni matematik müfredatının öğrencilere sağladığı faydalar ve öğretmenlerin bu yenilikleri nasıl yansıtacağı tartışılacaktır.Benzer Kurslar

Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Webinarlar
Eğitmen:   Prof. Dr. Prof. Dr. İlker Cırık, Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan, Prof. Dr. Yasin Doğan, Prof. Dr. Gökhan Çetinkaya
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   1

Kurs İçeriği

Yeni Müfredatta Neler Değişti?

Örnek Ders Videosu

Anahtar Kelimeler

Paylaş