"Sosyoloji" için 12 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

SOSYOLOJİ DERGİLERİNDEKİ COĞRAFYA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ: FRANSA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ - Prof. Dr. Nihat Aycan

Nihat Aycan tarafından sunulan "SOSYOLOJİ DERGİLERİNDEKİ COĞRAFYA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ: FRANSA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Sosyoloji
 • 01/01/2020 17:12:00

MÜZİK SOSYOLOJİSİ

Müzik sosyolojisi dersleri ile birlikte popüler kültüre ve beraberinde popüler müziğe yönelik yaklaşımlar açıklanmış ve yaklaşımları savunan ekoller dahilinde teorisyenlerin müzik analizlerine yer verilmiştir.

 • Akademik TV,Ders Sunumu,Konu anlatımı
 • 27/04/2020 13:38:45

150₺

Sosyal Afiş Tasarımının Görsel İletişim Tasarımı Eğitimindeki Rolü - Prof. Dr. Ardan Ergüven

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi Prof. Dr. Ardan Ergüven tarafından sunulan "Sosyal Afiş Tasarımının Görsel İletişim Tasarımı Eğitimindeki Rolü" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Eğitim Bilimleri
 • 04/01/2020 16:02:53

UZAM-ZAMAN KAVRAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMİN SANATA ETKİSİ - Süeda İkizoğlu Dalkılınç

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi Süeda İkizoğlu Dalkılınç tarafından sunulan "UZAM-ZAMAN KAVRAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMİN SANATA ETKİSİ" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Sosyoloji
 • 01/01/2020 17:12:00

Kuşaklararası Dayanışmanın Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Yansımaları: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma - Cihan Kocabaş

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi Cihan Kocabaş tarafından sunulan "Kuşaklararası Dayanışmanın Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Yansımaları: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Sosyoloji
 • 01/01/2020 17:12:00

Kronik Ağrının Değerlendirilmesinde Yeni Öneriler Bir Stres Türü Olarak Kronik Ağrı - Asst. Prof. Dr. Ayla Hocaoğlu Uzunkaya

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi Asst. Prof. Dr. Ayla Hocaoğlu Uzunkaya tarafından sunulan "Kronik Ağrının Değerlendirilmesinde Yeni Öneriler Bir Stres Türü Olarak Kronik Ağrı" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Sosyoloji
 • 04/01/2020 16:02:53