"Sosyoloji" için 12 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

SOSYOLOJİ DERGİLERİNDEKİ COĞRAFYA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ: FRANSA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ - Prof. Dr. Nihat Aycan

Nihat Aycan tarafından sunulan "SOSYOLOJİ DERGİLERİNDEKİ COĞRAFYA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ: FRANSA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Sosyoloji
 • 01/01/2020 14:12:00

MÜZİK SOSYOLOJİSİ

Müzik sosyolojisi dersleri ile birlikte popüler kültüre ve beraberinde popüler müziğe yönelik yaklaşımlar açıklanmış ve yaklaşımları savunan ekoller dahilinde teorisyenlerin müzik analizlerine yer verilmiştir.

 • Akademik TV,Ders Sunumu,Konu anlatımı
 • 27/04/2020 10:38:45

150₺

Kuşaklararası Dayanışmanın Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Yansımaları: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma - Cihan Kocabaş

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi Cihan Kocabaş tarafından sunulan "Kuşaklararası Dayanışmanın Öğrencilerin Okul ve Eğitim Hayatına Yansımaları: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Sosyoloji
 • 01/01/2020 14:12:00

UZAM-ZAMAN KAVRAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMİN SANATA ETKİSİ - Süeda İkizoğlu Dalkılınç

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi Süeda İkizoğlu Dalkılınç tarafından sunulan "UZAM-ZAMAN KAVRAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMİN SANATA ETKİSİ" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Sosyoloji
 • 01/01/2020 14:12:00

Kronik Ağrının Değerlendirilmesinde Yeni Öneriler Bir Stres Türü Olarak Kronik Ağrı - Asst. Prof. Dr. Ayla Hocaoğlu Uzunkaya

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi Asst. Prof. Dr. Ayla Hocaoğlu Uzunkaya tarafından sunulan "Kronik Ağrının Değerlendirilmesinde Yeni Öneriler Bir Stres Türü Olarak Kronik Ağrı" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Sosyoloji
 • 04/01/2020 13:02:53

Çağdaş Tekstil Sanatında Eski Fotoğraf Baskı Yöntemi - Gülseren Haylamaz

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi Gülseren Haylamaz tarafından sunulan "Çağdaş Tekstil Sanatında Eski Fotoğraf Baskı Yöntemi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Sosyoloji
 • 04/01/2020 13:02:53