"Sosyal B��t��nle��me" için 1435 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Farklı Türde Camların PV/T Sistem Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması - Araştırmacı Emre Akıskalıoğlu - Prof.Dr. MUSTAFA ATMACA

MUSTAFA ATMACA tarafından sunulan "Farklı Türde Camların PV/T Sistem Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Mühendislik Bilimleri
 • 04/01/2020 13:02:53

2/B Arazilerine İlişkin Uyuşmazlıklarda Tapu İptal Davalarına Dair Son Yasal Düzenlemeler-Dr. Öğr.Üyesi.Gökçe GENÇAY-Dr. Öğr.Üyesi.Üstüner BİRBEN

Öğr.Üyesi.Üstüner BİRBEN tarafından sunulan "2/B Arazilerine İlişkin Uyuşmazlıklarda Tapu İptal Davalarına Dair Son Yasal Düzenlemeler" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Hasat Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi,Orman Mühendisliği
 • 03/10/2019 05:53:38

BRICS-T Ülke Piyasaları Zayıf Etkin Mi? Yapısal Kırılmalı ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testinden Kanıtlar-Doç.Dr.Aycan Hepsağ-Dr.Öğr.Üyesi.Burçay Yaşar Akçalı

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi-UBCAK Kongresi Doç.Dr.Aycan Hepsağ-Dr.Öğr.Üyesi.Burçay Yaşar Akçalı tarafından sunulan "BRICS-T Ülke Piyasaları Zayıf Etkin Mi? Yapısal Kırılmalı ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testinden Kanıtlar" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Ubcak,Eğitim ve Sosyal Bilimleri
 • 20/10/2019 08:29:20

Kronik Hepatit B Hastalarında Perihepatik Lenf Nodlarının BT ile Değerlendirilmesi: Laboratuvar Bulgularıyla İlişkisi -Dr.Ayşegül CANSU

2.ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ(Hippocrates Congress) Dr.Ayşegül CANSU tarafından sunulan "Kronik Hepatit B Hastalarında Perihepatik Lenf Nodlarının BT ile Değerlendirilmesi: Laboratuvar Bulgularıyla İlişkisi" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Hippocrates Congress,Internal Medical Sciences (Dahili Tıp Bilimleri)
 • 17/09/2019 13:34:09

OTOMOTİV ARZININ BELİRLEYİCİLERİ: BRICS-T ÖRNEĞİ - VEYSEL YILMAZ - SERDAR BUDAK - AHMET KASAP

Uluslararası AsosCongress VEYSEL YILMAZ - SERDAR BUDAK - AHMET KASAP tarafından sunulan " OTOMOTİV ARZININ BELİRLEYİCİLERİ: BRICS-T ÖRNEĞİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,AsosCongress,Sosyal Beşeri ve idari Bilimler
 • 10/09/2019 13:44:08

Sosyal Medya Bağımlılığının Lise Öğrencilerinin Ders Başarılarının Etkisi Üzerine Bir Çalışma - Dr. Tuğba Tuğ Karoğlu

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu Dr. Tuğba Tuğ Karoğlu tarafından sunulan "Sosyal Medya Bağımlılığının Lise Öğrencilerinin Ders Başarılarının Etkisi Üzerine Bir Çalışma" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Sosyal Beşeri ve idari Bilimler
 • 04/01/2020 13:02:53