"Lozan Barış Antlaşması" için 38 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Halil Barış Özel

Halil Barış Özel tarafından sunulan "SAF KARAÇAM (Pinus nigra Arnold.) MEŞCERELERİNDE SIKLIK BAKIMININ BÜYÜMEYE ETKİSİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISMS,Ziraat
 • 04/01/2020 16:02:53

FUTBOLCULARIN ANTRENÖRLERİYLE İLETİŞİMLERİNDEKİ ÇATIŞMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME-Dr.Öğr.Üyesi Bekir Barış CİHAN-Sema USLU-Tolga CEYLAN

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Dr.Öğr.Üyesi Bekir Barış CİHAN-Sema USLU-Tolga CEYLAN tarafından sunulan "FUTBOLCULARIN ANTRENÖRLERİYLE İLETİŞİMLERİNDEKİ ÇATIŞMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Sağlık ve Spor Bilimleri
 • 28/06/2019 11:12:36

Erdi Şafak - Uluslararası Hukukta Antlaşmaların Yapılması, Yürürlüğe Gı̇rmesı̇ ve Sona Ermesı̇ Konusu Bağlamında "Türkı̇ye -Lı̇bya Denı̇z Yetkı̇ Alanları Antlaşması Örneğı̇"

Cengiz Demir tarafından sunulan "Uluslararası Hukukta Antlaşmaların Yapılması, Yürürlüğe Gı̇rmesı̇ ve Sona Ermesı̇ Konusu Bağlamında "Türkı̇ye -Lı̇bya Denı̇z Yetkı̇ Alanları Antlaşması Örneğı̇"" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Usves Congress,Usves Congress
 • 12/02/2021 08:52:13

Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisinden Twiter Diplomasisine : Barış Pınarı Harekatında Trump'ın Tİ-Diplomasi" Çalışmaları" - Dr. Berrin Balay Tuncer

Berrin Balay Tuncer tarafından sunulan "Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisinden Twiter Diplomasisine : Barış Pınarı Harekatında Trump'ın Tİ-Diplomasi" Çalışmaları"" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,İletişim Bilimleri
 • 04/01/2020 07:44:52

Spor Psikolojisi Kavramına Yönelik: Bir Meta-Sentez Betimleme-Dr.Öğr.Üyesi Bekir Barış CİHAN-Dr.Öğr.Üyesi Ebru Araç ILGAR-Cumaali GÜNDOĞDU

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Dr.Öğr.Üyesi Bekir Barış CİHAN-Dr.Öğr.Üyesi Ebru Araç ILGAR-Cumaali GÜNDOĞDU tarafından sunulan "İlişki Sözler Açisindan Eflatun Cem Güney’in Derleyip Yazdiği Masallar" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Sağlık ve Spor Bilimleri
 • 28/06/2019 11:12:36

Mudanya Mütarekesi İçin Seçilen Şehrin Siyasi, Coğrafi Ve Kültürel Yönleri-Simge Genç

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Simge Genç tarafından sunulan "Mudanya Mütarekesi İçin Seçilen Şehrin Siyasi, Coğrafi Ve Kültürel Yönleri" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICAR,Eğitim ve Sosyal Bilimleri
 • 08/10/2019 13:08:27