"Kavram ve a����klama" için 2968 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SİLİNDİR'E İLİŞKİN KAVRAM TANIMLARI - Doç. Dr. Emrullah Erdem

Emrullah Erdem tarafından sunulan "ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SİLİNDİR'E İLİŞKİN KAVRAM TANIMLARI" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,UBAK-UTSAK CONGRESS,Eğitim Bilimleri
 • 01/01/2020 12:49:17

PALEOKARST (Kavram, İçerik ve Kısa Literatür ) - Tuğçe Bilgin

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Tuğçe Bilgin tarafından sunulan " PALEOKARST (Kavram, İçerik ve Kısa Literatür ) " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • 04/09/2019 16:42:09

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTASINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - Öğr. Gör.Sıddık DOĞRULUK - Nisanur BULAK - Doç.Dr. Evrim URAL

Evrim URAL tarafından sunulan " ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTASINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICES,SANAL SUNUM (Virtual Presentation)
 • 27/08/2019 13:39:47

Clinical outcome of the botulinum toxin A treatment in patients with infantile esotropia - Mehmet Serhat Mangan-Emel Başar

2.ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ(Hippocrates Congress) Mehmet Serhat Mangan-Emel Başar tarafından sunulan "Clinical outcome of the botulinum toxin A treatment in patients with infantile esotropia" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Hippocrates Congress,Surgery Medical Sciences (Cerrahi Tıp Bilimleri)
 • 17/09/2019 16:45:05

Kutadgu Bilig'de geçen bilgi kavramları-Dr.Öğr.Üyesi.Osman Türk

6.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Dr.Öğr.Üyesi.Osman Türk tarafından sunulan "Kutadgu Bilig'de geçen bilgi kavramları " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Multicongress,Sosyal Beşeri ve idari Bilimler
 • 04/11/2019 00:57:40

A LITERATURE REVIEW ON METACOGNITIVE STRATEGIES IN SECOND LANGUAGE TEACHING

Uluslararası RESSCONGRESS Kongresi Bildiri Sunumu

 • Sempozyumlar,RessCongress,Eğitim Bilimleri
 • 23/06/2019 17:56:25