"JAVSCongress" için 158 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Bazı Futbol Kulüplerinin Yıllara Göre Gelir Kaynaklarının İncelenmesi - Öğr.Gör. Ali Keleş

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Öğr.Gör. Ali Keleş tarafından sunulan " Bazı Futbol Kulüplerinin Yıllara Göre Gelir Kaynaklarının incelenmesi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,iktisat
 • 11/06/2019 11:04:07

Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde Sanayisizleşme ve Piyasalaşma - Dr. Öğretim Üyesi Hatice Aztimur

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Hatice Aztimur tarafından sunulan " Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde Sanayisizleşme ve Piyasalaşma " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,iktisat
 • 14/06/2019 09:57:56

Performansa Dayalı Olarak Personel Maaş Artış Oranının Copras Yöntemi ile Belirlenmesi - Dr. Öğretim Üyesi Engin Çakır

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Engin Çakır tarafından sunulan " Performansa Dayalı Olarak Personel Maaş Artış Oranının Copras Yöntemi ile Belirlenmesi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,işletme
 • 12/06/2019 16:02:37

‘’ Zekat Vergi̇ Midir ? ’’ ve ‘’ zekat Vergi Yeri̇ne Geçer Mi ?’’ Sorularına İslam Ekonomisinden Bir Bakış - Yasin Zararsız - Berivan Gürbüz

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Araştırmacı Hasan Açar tarafından sunulan " Zekat Vergi̇ Midir ? " ve " zekat Vergi Yeri̇ne Geçer Mi ? " Sorularına İslam Ekonomisinden Bir Bakış isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,iktisat
 • 14/06/2019 16:29:00

Vergi Denetiminde Etkinliğin Sağlanması Açısından Temel Finansal Tablolar Analizinin Rolü ve Önemi - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dağ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dağ - Dr. Öğretim Üyesi Tunay Aslan tarafından sunulan " Vergi̇ Deneti̇mi̇nde Etki̇nli̇ği̇n Sağlanması Açısından Temel Fi̇nansal Tablolar Anali̇zi̇ni̇n Rolü ve Önemi̇ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Maliye
 • 28/05/2019 01:11:27

Çevrenin Sürdürülebilirliğine Örgütsel Davranış Yazınının Yaratıcı Katkısı: Yeşil Örgütsel Davranış - Doç.Dr. Ali Erbaşı

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Doç.Dr. Ali Erbaşı tarafından sunulan " SÇevrenin Sürdürülebilirliğine Örgütsel Davranış Yazınının Yaratıcı Katkısı: Yeşil Örgütsel Davranış " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,işletme
 • 12/06/2019 15:29:35