"JAVSCongress" için 158 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Türkiye Bilgi Ekonomisine Geçişte Ne Ölçüde Başarılı Olmuştur - Öğr.Gör. Seyhun Tutgun

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Öğr.Gör. Seyhun Tutgun tarafından sunulan " Türkiye Bilgi Ekonomisine Geçişte Ne Ölçüde Başarılı Olmuştur " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,iktisat
 • 13/06/2019 11:19:31

Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde Sanayisizleşme ve Piyasalaşma - Dr. Öğretim Üyesi Hatice Aztimur

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Hatice Aztimur tarafından sunulan " Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde Sanayisizleşme ve Piyasalaşma " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,iktisat
 • 14/06/2019 06:57:56

Vergi Erozyonunun Türkiye'de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Kapsamında Etkileri - Hacı Acar

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Hacı Acar tarafından sunulan " Vergi Erozyonunun Türkiye'de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Kapsamında Etkileri " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,iktisat
 • 14/06/2019 06:57:13

Performansa Dayalı Olarak Personel Maaş Artış Oranının Copras Yöntemi ile Belirlenmesi - Dr. Öğretim Üyesi Engin Çakır

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Engin Çakır tarafından sunulan " Performansa Dayalı Olarak Personel Maaş Artış Oranının Copras Yöntemi ile Belirlenmesi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,işletme
 • 12/06/2019 13:02:37

Ürün ve Süreç inovasyonunu Etkileyen Bir Faktör Olarak Destekleyici Liderlik ve Bir Araştırma - Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Vedat Sönmez

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Vedat Sönmez tarafından sunulan " Ürün ve Süreç inovasyonunu Etkileyen Bir Faktör Olarak Destekleyici Liderlik ve Bir Araştırma " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,işletme
 • 12/06/2019 12:24:55

Gayrimenkul Değerleme Firmalarında Kalite Yönetim Sistemi - Doç.Dr. Yeşim Aliefendioğlu - Neslihan Peker

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi JAVScongress Doç.Dr. Yeşim Aliefendioğlu - Neslihan Peker tarafından sunulan " Gayrimenkul Değerleme Firmalarında Kalite Yönetim Sistemi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,işletme
 • 27/05/2019 23:27:44