"ISES" için 650 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ - Dr.Şule ÖKTEN

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Şule ÖKTEN tarafından sunulan " ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 23/08/2019 10:24:13

MOBİL ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK KAYGILARINA VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ - Prof.Dr.Mahmut SELVİ - Zeynep Burcu PEDER ALAGÖZ

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Prof.Dr.Mahmut SELVİ - Zeynep Burcu PEDER ALAGÖZ tarafından sunulan " MOBİL ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİNE YÖNELİK KAYGILARINA VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 23/08/2019 11:28:01

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri ile Güzel Sanatlar Bölümü Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması - Dr.Neslihan ARIKAN

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Neslihan ARIKAN tarafından sunulan " Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri ile Güzel Sanatlar Bölümü Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Spor Bilimleri
 • 23/08/2019 06:59:45

Genel Bir Ele Alış İle Fransız Sinemasının Güncel Temaları - Prof.Dr.Mehmet Yılmaz - Eylem Yayla

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Prof.Dr.Mehmet Yılmaz - Eylem Yayla tarafından sunulan " Genel Bir Ele Alış İle Fransız Sinemasının Güncel Temaları " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Güzel Sanatlar
 • 22/08/2019 12:19:58

Öğrencilerin İnternet ve Sosyal Medya Kullanımının İhtiyaç Analizi ile Değerlendirilmesi - Dr.Pınar Mıhcı TÜRKER

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Pınar Mıhcı TÜRKER tarafından sunulan "Öğrencilerin İnternet ve Sosyal Medya Kullanımının İhtiyaç Analizi ile Değerlendirilmesi" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 22/08/2019 11:05:52

Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü - Doç.Dr.Harun ŞAHİN - Dr.Öğr.Üyesi Miray DAĞYAR

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Doç.Dr.Harun ŞAHİN - Dr.Öğr.Üyesi Miray DAĞYAR tarafından sunulan " Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 23/08/2019 07:20:34