"ISES" için 645 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü - Doç.Dr.Harun ŞAHİN - Dr.Öğr.Üyesi Miray DAĞYAR

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Doç.Dr.Harun ŞAHİN - Dr.Öğr.Üyesi Miray DAĞYAR tarafından sunulan " Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 23/08/2019 10:20:34

Çevrimiçi Öğrenenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumlarının Eğitim Bırakma Gerekçelerine Göre İncelenmesi - Dr.Öğr.Üyesi İlker USTA

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Öğr.Üyesi İlker USTA tarafından sunulan " Çevrimiçi Öğrenenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumlarının Eğitim Bırakma Gerekçelerine Göre İncelenmesi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 22/08/2019 17:01:52

ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ - Dr.Şule ÖKTEN

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Şule ÖKTEN tarafından sunulan " ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARILARINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ: PISA 2015 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 23/08/2019 13:24:13

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri ile Güzel Sanatlar Bölümü Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması - Dr.Neslihan ARIKAN

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Neslihan ARIKAN tarafından sunulan " Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri ile Güzel Sanatlar Bölümü Öğrencilerinin Narsistik Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Spor Bilimleri
 • 23/08/2019 09:59:45

SÜREKLİ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNİN ÖĞRENCİ KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ - Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan BOZKURT - Doç.Dr.Ahmet ÜSTÜN - Murat KESKİN

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) Dr.Öğr.Üyesi Erdoğan BOZKURT - Doç.Dr.Ahmet ÜSTÜN - Murat KESKİN tarafından sunulan " SÜREKLİ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNİN ÖĞRENCİ KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 22/08/2019 11:41:29

Öğretmen Eğitiminde Örtük Program Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması - İlknur İzgi İpekel - Doç.Dr.Harun Şahin

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISES) İlknur İzgi İpekel - Doç.Dr.Harun Şahin tarafından sunulan " Öğretmen Eğitiminde Örtük Program Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 22/08/2019 11:37:55