"ICES" için 382 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Türkiye'de Nefret Söylemine Maruz Kalan Meslek Grupları ve Bu Nefretin Nedenleri - Dr.Gül Dilek Türk

2.International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019) Dr.Gül Dilek Türk tarafından sunulan " Türkiye'de Nefret Söylemine Maruz Kalan Meslek Grupları ve Bu Nefretin Nedenleri " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICES,SANAL SUNUM (Virtual Presentation)
 • 27/08/2019 06:31:53

YENİ KAMUSALLIKLAR, ÇAĞDAŞ KAMUSAL SANATIN SOSYAL VE MEKÂNSAL İZLERİ - Öğr.Gör.Büşra Yalçın

2.International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019) Öğr.Gör.Büşra Yalçın tarafından sunulan " YENİ KAMUSALLIKLAR, ÇAĞDAŞ KAMUSAL SANATIN SOSYAL VE MEKÂNSAL İZLERİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICES,Kamu Yönetimi
 • 28/08/2019 09:12:45

MİLLİYETÇİLİK, DEVRİMCİLİK, SOSYAL ADALET ve ÇALIŞMA KAVRAMLARI ÜZERİNE 1961 ANAYASASI YAPIM SÜRECİNDEKİ TARTIŞMALAR - Doç.Dr.Ensar Yılmaz

2.International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019) Doç.Dr.Ensar Yılmaz tarafından sunulan " MİLLİYETÇİLİK, DEVRİMCİLİK, SOSYAL ADALET ve ÇALIŞMA KAVRAMLARI ÜZERİNE 1961 ANAYASASI YAPIM SÜRECİNDEKİ TARTIŞMALAR " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICES,SANAL SUNUM (Virtual Presentation)
 • 26/08/2019 11:54:54

Sivil Toplumun Ortadoğu'ya Bakan Yüzü: Suriye'de Hizmet Veren STK'lara Yönelik Bir Değerlendirme - Dr.Öğr.Üyesi.Fatih YAMAN

2.International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019) Dr.Öğr.Üyesi.Fatih YAMAN tarafından sunulan " Sivil Toplumun Ortadoğu'ya Bakan Yüzü: Suriye'de Hizmet Veren STK'lara Yönelik Bir Değerlendirme " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICES,SANAL SUNUM (Virtual Presentation)
 • 26/08/2019 17:34:09

SANAT PAZARINDA ONLINE MÜZAYEDELERİN YERİ - Hasan Selçuk ETİ-Yıldırım Onur ERDİREN

2.International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019) Hasan Selçuk ETİ-Yıldırım Onur ERDİREN tarafından sunulan " SANAT PAZARINDA ONLINE MÜZAYEDELERİN YERİ " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICES,Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler
 • 28/08/2019 11:33:15

Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Kitapları Seçkisinden Elif" Serisinin Baba İmgesi Bağlamında İncelenmesi" - Öğr.Gör.Betül Özkul - Öğr.Gör.Yasemin Özgün - Öğr.Gör.Ezgi Oral

2.International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019) Öğr.Gör.Betül Özkul - Öğr.Gör.Yasemin Özgün - Öğr.Gör.Ezgi Oral tarafından sunulan " Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Kitapları Seçkisinden Elif Serisinin Baba İmgesi Bağlamında İncelenmesi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ICES,Eğitim Bilimleri
 • 28/08/2019 10:44:57