"Finans" için 75 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Türkiye’de Gerçekleşen Savaş Hareketleri ile ilişkili Olayların Bıst-100 Endeks Getiri̇sine Etkileri - Öğr.Gör.Dr. Yunus Yılmaz

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Öğr.Gör.Dr. Yunus Yılmaz tarafından sunulan " Türkiye’de Gerçekleşen Savaş Hareketleri ile ilişkili Olayların Bıst-100 Endeks Getiri̇sine Etkileri " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Finans
 • 29/05/2019 17:49:37

Aynı Amaca Hizmet Eden iki Müessesenin Karşılaştırılması: iflas Erteleme ve Konkordato - Hasan Kasımoğlu - Dr. Öğretim Üyesi Murat Karahan

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Hasan Kasımoğlu - Dr. Öğretim Üyesi Murat Karahan tarafından sunulan " Aynı Amaca Hizmet Eden iki Müessesenin Karşılaştırılması: İflas Erteleme ve Konkordato " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Finans
 • 12/06/2019 16:01:49

Firma Büyüklüğünün Belirleyicileri: Metal Ana Sanayi Firmaları Üzerine Panel Veri Analizi - Dr. Öğretim Üyesi Emre Esat Topaloğlu - Zekiye Akgüç - Leyla Ar

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Emre Esat Topaloğlu - Zekiye Akgüç - Leyla Ar tarafından sunulan " Firma Büyüklüğünün Belirleyicileri: Metal Ana Sanayi Firmaları Üzerine Panel Veri Analizi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Finans
 • 13/06/2019 14:26:02

Borsa İstanbul'da işlem Gören Bankaların Camels Analizi ile Performanslarının Değerlendirilmesi - Dr. Öğretim Üyesi Umut Tolga Gümüş - Arş.Gör. Hatice Can Öziç - Erkan Çıbık

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Umut Tolga Gümüş - Arş.Gör. Hatice Can Öziç - Erkan Çıbık tarafından sunulan " Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bankaların Camels Analizi İle Performanslarının Değerlendirilmesi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Finans
 • 13/06/2019 14:54:44

Pay Piyasalarında Finansal Kaldıraç Etkisinin Test Edilmesi: Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile Bıst 30 Endeksi Üzerine Bi̇r Uygulama - Dr. Öğretim Üyesi Emre Esat Topaloğlu - Özlem Altun - Büşra Görgel

Öğretim Üyesi Emre Esat Topaloğlu - Özlem Altun - Büşra Görgel tarafından sunulan " Pay Piyasalarında Finansal Kaldıraç Etkisinin Test Edilmesi: Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile Bist 30 Endeksi Üzerine Bi̇r Uygulama " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Finans
 • 13/06/2019 15:02:50

Perakende Ticaret Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Performans Ölçümlerinin incelenmesi: Topsis ve Moora Uygulama -Dr. Öğretim Üyesi Umut Tolga - Erkan Çıbık - Arş.Gör. Hatice Can Öziç

Hatice Can Öziç tarafından sunulan " Perakende Ticaret Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Performans Ölçümlerinin incelenmesi: Topsis ve Moora Uygulama " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,Finans
 • 28/05/2019 13:36:41