"Fen Bilimleri" için 2585 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevre Tutum Düzeyleri - İrem Kızılkaya - Dr. Elif Çil

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu İrem Kızılkaya - Dr. Elif Çil tarafından sunulan "Fen Bilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevre Tutum Düzeyleri" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Matematik ve Fen Bilimleri
 • 04/01/2020 07:44:52

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ ELEŞTİREL YANSITMA İLE PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM - Arş. Gör. Dr. Ümit Duruk

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi Arş. Gör. Dr. Ümit Duruk tarafından sunulan "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ ELEŞTİREL YANSITMA İLE PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Iches,Eğitim Bilimleri
 • 04/01/2020 16:02:53

Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Yapılan Deneylerin Değerlendirilmesine Yönelik Rubrik Geliştirme Çalışması-Aşr.Gör.Nebi ALTUNOVA

6.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Aşr.Gör.Nebi ALTUNOVA tarafından sunulan "Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Yapılan Deneylerin Değerlendirilmesine Yönelik Rubrik Geliştirme Çalışması" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,Multicongress,Eğitim Bilimleri
 • 18/10/2019 09:58:48

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ-Doç.Dr.Orhan ERCAN-Öğr.Gör.Sıddık DOĞRULUK

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Doç.Dr.Orhan ERCAN-Öğr.Gör.Sıddık DOĞRULUK tarafından sunulan "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Eğitim Bilimleri
 • 28/06/2019 11:12:36

Fen öğretiminde öğrenen merkezli sınıf ortamının oluşturulmasında paydaşlar: Öğretmen ve Öğrenciler - Büşra Çınar

ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Büşra Çınar tarafından sunulan "Fen öğretiminde öğrenen merkezli sınıf ortamının oluşturulmasında paydaşlar: Öğretmen ve Öğrenciler" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,ISES,Eğitim Bilimleri
 • 04/01/2020 07:44:52

Fen Derslerinde Oyun Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Etkisi-Prof.Dr.Sönmez GİRGİN-Aygün ALTUN

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Prof.Dr.Sönmez GİRGİN-Aygün ALTUN tarafından sunulan "Fen Derslerinde Oyun Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Etkisi" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Eğitim Bilimleri
 • 28/06/2019 11:12:36