Eğiticinin Eğitimi

1 adet tanıtım videosu ve 12 adet ders videosu

3 ücretsiz tanıtım videosu, toplam 12 ders videosu

1 adet tanıtım videosu ve 12 adet ders videosu

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Nedir, Neden Gereklidir? Eğitici Kimdir? Eğiticinin Kendini Tanıması Neden Önemlidir? Eğiticinin Eğitimi Nedir? Öğrenme ve Aşamaları Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Öğrenme Görsel, İşİtsel ve Kinestetik Öğrenme Zeka ve Öğrenme (IQ ve EQ Kullanımı) Öğrenme, Öğretme ve İletişim Süreci Pedagoji ve Andragoji Eğitim Modelleri EĞİTİCİNİN ETKİNLİĞİ ve ROLÜ Etkili Eğitimci Nasıl Olmalıdır? Eğitim Öncesi Hazırlıklar ve Eğitim Planlama - Etkili Bir Sunum Planı Hazırlama (Konu Başlığı, Konu Seçimi, Konu Kapsamı vb.) - Teknik Hazırlıklar ve Katılımcı Analizi - Sunumlara Uygun Gereçlerin Seçimi (Tepegöz, Powerpoint vb.) İletişim Becerisi Beden Dili Kullanımı Diksiyon ve Fonetik Uygulamaları Empati Becerisi Problem Çözme ve Zor Katılımcılarla İletişim Kurma Yetkinliği (Stres Yönetimi) Eğitimde Motive Edici Uygulamalar Eğiticinin Zaman Yönetimi Bireysel Farklılıkların ve Davranış Modellerinin Analizi Eğitim Sonrası Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri YETİŞKİN EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ Yetişkinlerin Eğitimden Beklentileri Nelerdir? Yetişkin Öğrenme Engelleri Yetişkin Eğitiminde Kullanılan Yöntemler - Neden- Sonuç İlişkisi - Problem- Çözüm - Tez, Antitez, Sentez - Tümdengelim ve Tümevarım Yöntemi - Balık Kılçığı Yöntemi - Altı Şapka Düşünme Yöntemi - Yaratıcı Drama Yöntemi - Vaka Analizi

40 Görüntülenme

3 ücretsiz tanıtım videosu, toplam 12 ders videosu

9 ders videosu daha