team

JAVScongress

javs congress

Eğitmen Hakkında

 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi’nde nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve iktisadi ve idari bilimler alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir.

Sempozyum kapsamında; iktisadi ve idari bilimler alanına giren iktisat, işletme, finans, siyaset bilimi, kamu yönetimi, yerel yönetimler, kentleşme, sosyal hizmetler, uluslararası ilişkiler, maliye, ekonometri, turizm, dış ticaret, çalışma ekonomisi, yönetim bilişim sistemleri, tarım ekonomisi, sağlık yönetimi, endüstri mühendisliği, mühendislik ekonomisi, lojistik ve diğer iktisat, işletme ve siyasi ve idari bilimlerle ilgili konularda yapılan çalışma alanlarında bildiriler mevcuttur.

Yazara Ait Kurslar