team

Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu

sanat ve estetik

Eğitmen Hakkında

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sanat ve estetik ile ilgili konulardaki bildiriler, posterler, panel ve çalıştaylar değerlendirmeye alınacaktır.

Sempozyuma; sanat ve estetik alanında çalışma yapan bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar, öğrenciler ve bu alanlara ilgi duyan dinleyiciler katılabilirler.

Bildiriler, posterler ve sergi ile ilgili başvuru koşulları sempozyum sayfasında belirtilen kurallara göre düzenlenmelidir.

Kabul edilen özetler bildiri özet kitabında yayımlanacaktır. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri ise bildirilerin kitabında yayımlanacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini sempozyumu destekleyen dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayınlayacaklardır. Tam metin bildiriler kitabı Sobiad (Sosyal bilimler Atıf Dizini) tarafından indekslenecektir. 

Yazara Ait Kurslar