img
img

Eğitim Seti Hakkında

"Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Bilimsel Kanıt ve Kamu Yararı" eğitim seti, eğitim sektöründe görev yapan profesyoneller için tasarlanmış bir derinlemesine öğrenme deneyimidir. Bu eğitim seti, eğitim politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilimsel kanıtların nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını öğrenmek isteyen herkes için uygundur. Set, katılımcılara bu konularda güçlü bir temel oluşturmayı amaçlar.

Eğitim içeriği, eğitim politikalarının ve araştırmalarının temelindeki bilimsel yöntemlerin, araştırma tasarımının ve veri analizinin anlatıldığı dikkat çekici bir dizi ders içerir. Katılımcılar, nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini anlayacak ve bu bilgileri politika oluşturma ve karar verme süreçlerine nasıl entegre edeceklerini öğreneceklerdir.

Ayrıca, eğitim politikalarının kamu yararı açısından değerlendirilmesi konusunda derinlemesine bir anlayış geliştireceklerdir. Katılımcılar, politika seçeneklerinin faydaları ve maliyetlerini analiz edebilecekler ve bu analizlerle eğitim politikalarının toplum üzerindeki etkilerini değerlendirebileceklerdir.Eğitimin Çıktıları

"Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Bilimsel Kanıt ve Kamu Yararı" eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılar, aşağıdaki çıktıları elde ederler:

Bilimsel Temel Bilgi: Katılımcılar, bilimsel araştırma yöntemleri, araştırma tasarımı ve veri analizi konularında güçlü bir anlayış geliştirirler.

Politika Geliştirme Becerileri: Katılımcılar, eğitim politikalarını bilimsel kanıtlarla destekleyerek etkili bir şekilde oluşturma ve değerlendirme becerileri kazanırlar.

Kamu Yararı Değerlendirmesi: Katılımcılar, eğitim politikalarının toplum üzerindeki etkilerini analiz edebilirler ve politika seçeneklerinin kamu yararı açısından değerlendirilmesini yapabilirler.

Uygulama Yeteneği: Eğitim seti, katılımcıların öğrendikleri bilgi ve becerileri gerçek dünya uygulamalarında kullanma yeteneğini geliştirir ve onları eğitim sektöründe etkili bir şekilde çalışmaya hazır hale getirir.

Bu eğitim, eğitimcilerin ve politika yapıcılarının daha etkili ve bilimsel temellere dayalı eğitim politikaları oluşturmasına ve böylece toplumun eğitim kalitesini artırmasına yardımcı olur.Eğitimin Niteliği ve Detayı

"Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Bilimsel Kanıt ve Kamu Yararı" eğitimi, eğitim alanında çalışan profesyonellerin ve karar vericilerin bilimsel kanıtları etkili bir şekilde kullanarak eğitim politikalarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan kapsamlı bir programdır. Eğitim, şu temel bileşenleri içerir:

Bilimsel Araştırma Temelleri: Katılımcılar, bilimsel yöntemlerin temellerini öğrenir ve araştırma tasarımı, veri toplama ve analiz süreçlerini anlama fırsatı bulurlar.

Politika Oluşturma ve Değerlendirme: Katılımcılar, bilimsel kanıtları politika oluşturma ve karar verme süreçlerine nasıl entegre edeceklerini öğrenirler. Ayrıca, politika seçeneklerinin kamu yararı açısından değerlendirilmesi konusunda becerilerini geliştirirler.

Kamu Yararı Analizi: Katılımcılar, eğitim politikalarının toplum üzerindeki etkilerini değerlendirmek için analitik beceriler kazanırlar. Bu, politika seçeneklerinin faydalarını ve maliyetlerini analiz etmeyi içerir.

Uygulama ve Değerlendirme: Eğitim seti, öğrenilen becerilerin gerçek dünya uygulamalarında nasıl kullanılacağını vurgular ve katılımcıların eğitim politikaları üzerinde etkili bir şekilde çalışmalarına olanak tanır.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Webinar
Eğitmen:   Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   1

Kurs İçeriği

Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Bilimsel Kanıt ve Kamu Yararı

Örnek Ders Videosu

Anahtar Kelimeler

Paylaş