img
img

Açıklama

Sözün Demi Video Serisi

Açıklama

Din Bilimleri kategorisinde oluşturulmuş eğitim serisi.

Açıklama

Sempozyum/Kongre Listeleme Araçları Eğitim Serisi, akademik dünyada etkili iletişim ve bilgi paylaşımı için gerekli olan sempozyum ve kongreleri bulma yeteneğini geliştirmek amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu eğitim serisi, araştırmacılar, bilim insanları ve akademisyenler için vazgeçilmez bir kaynak sunar.

Eğitim, yedi farklı bölümden oluşur:

  1. Sempozyum Arama - Giriş: Katılımcılar sempozyumların ve kongrelerin önemini anlayacak ve arama işlemlerine nasıl başlayacaklarını öğrenecekler.
  2. Sempozyum Arama - Türkiye Merkezli: Türkiye'de düzenlenen sempozyum ve kongreleri bulma becerilerini geliştirir.
  3. Sempozyum Arama - Dünyadaki Liste: Uluslararası etkinlikleri bulma ve liste oluşturma yeteneğini artırır.
  4. Sempozyum Arama - Kongre Uzmanı: Sempozyum ve kongreleri daha derinlemesine incelemeyi ve değerlendirmeyi öğretir.
  5. Sempozyum Arama - Kapanış: Sempozyumları takip etme ve katılım sürecini tamamlama aşamalarını ele alır.
  6. Sempozyum Arama - IEEE: IEEE konferanslarına erişim sağlama ve bu platformu etkili bir şekilde kullanma konusunda rehberlik eder.
  7. Sempozyum Arama - Conal: Conal platformunu kullanarak disiplinler arası etkinlikleri listelemeyi öğrenir.
  8. Sempozyum Arama - WikiCFP: WikiCFP'yi kullanarak konferanslar hakkında güncel bilgilere erişim ve katılım sağlama yeteneğini geliştirir.

Bu eğitim serisi, araştırmacıların bilimsel çalışmalarını daha etkili bir şekilde tanıtma ve işbirliği fırsatları yakalama becerilerini artırırken, katılımcılara kariyerlerinde daha bilinçli kararlar verme olanağı sunar.

Ahmet Müngen

Sempozyum/Kongre listeleme Araçları Eğitim Serisi

Sempozyum/Kongre Listeleme Araçları Eğitim Serisi, bilim insanları, araştırmacılar ve akademisyenler için sempozyum ve kongre arama araçlarına yönelik kapsamlı bir eğitim sunar. Bu eğitim serisi, katılımcılara sempozyumlar ve kongreler hakkında bilgi sahibi olma, uygun etkinlikleri bulma ve katılım için gereken adımları atma konularında rehberlik eder. Hem Türkiye merkezli hem de uluslararası etkinlikleri listelemeyi öğrenirken, uzmanlaşmış kaynakları kullanarak araştırmacılar için büyük bir fayda sağlar. IEEE, Conal ve WikiCFP gibi kaynaklar üzerinde derinlemesine bilgi sunarak, katılımcıları en güncel ve ilgili sempozyum ve kongrelerle buluşturur. Bu eğitim serisi, araştırma dünyasında etkili bir şekilde iletişim kurma ve bilgi paylaşma fırsatları yaratırken, katılımcılara daha bilinçli seçimler yapma yeteneği kazandırır.

Açıklama

"Ulusal ve Uluslararası Kaynaklarda Tez Tarama Eğitim Serisi", akademik dünyada bilimsel araştırmalara kaynak bulma sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan kapsamlı bir eğitim setidir. Bu eğitim, tez tarama konusunda geniş bir perspektif sunarak araştırmacılara, öğrencilere ve akademisyenlere farklı kaynakları etkili bir şekilde tarama ve kullanma becerileri kazandırmayı hedefler.

Eğitim, bir dizi bölüm ve alt başlık içermektedir. İlk bölümler tez taramanın önemini vurgulayarak başlar ve katılımcılara neden bu becerilere sahip olmaları gerektiği konusunda bilgi verir. Ardından ulusal düzeydeki tez arama motorlarına ve kaynaklarına odaklanılır. Bu bölümler, Türkiye'deki tez kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla ulusal tez arama motorları ve merkezlerini incelemektedir.

Daha sonra, ulusal kaynaklardan uluslararası kaynaklara geçiş yapılır. Uluslararası tarama araçları, OpenThesis, Dart Europe, Dissertation, Keşif Araçları, Ethos ve diğer kaynaklar ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Katılımcılar, ulusal ve uluslararası düzeydeki tez arama motorları ve kaynaklarını kullanma becerilerini geliştirirken, araştırmalarını daha verimli hale getirmek için bu araçları nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını öğrenirler.

Eğitim setinin son bölümleri, uluslararası tez arama motorlarına odaklanır ve katılımcılara bu kaynakları nasıl kullanacakları konusunda rehberlik eder. Eğitimin sonunda, katılımcılar tez tarama süreçlerini optimize etmeyi, araştırma yaparken daha hızlı ve verimli olmayı öğrenirler.

Ahmet Müngen

Ulusal ve Uluslararası Kaynaklarda Tez Tarama Eğitim Serisi

"Ulusal ve Uluslararası Kaynaklarda Tez Tarama Eğitim Serisi", tez tarama konusunda geniş bir kapsam sunan bir eğitim setidir. Bu eğitim, akademik ve bilimsel çalışmalara kaynak sağlama sürecinde araştırmacılara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Eğitim, ulusal ve uluslararası düzeydeki tez arama yöntemlerini, kaynakları ve araçları ele almaktadır. Katılımcılar, tez taramanın önemini anlayacak, ulusal ve uluslararası tez arama motorlarına ve kaynaklara erişim sağlayacak, kaynakları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenecek ve tez tarama süreçlerini optimize edecektir. Eğitim, farklı kaynakları keşfetme ve bilimsel çalışmalarını destekleme yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenler için uygundur.