"İşletme" için 101 sonuçtan 0 ile 6 arası Sonuçlar Gösteriliyor

İşgören Kadınlara İ̇şgörmez Sistemin Mükâfatı: Cam Tavan ve Cam Uçurum Olgularına Yönelik Bir Araştırma - Dr. Öğretim Üyesi Süreyya Ece

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Süreyya Ece tarafından sunulan " işgören Kadınlara işgörmez Sistemin Mükafatı: Cam Tavan ve Cam Uçurum Olgularına Yönelik Bir Araştırma " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,işletme
 • 28/05/2019 10:09:53

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA-Doç.Dr.Şükran GÜNGÖR TANÇ-Ayşe Özge ÖZ

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Doç.Dr.Şükran GÜNGÖR TANÇ-Ayşe Özge ÖZ tarafından sunulan "ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Sosyal Beşeri ve idari Bilimler
 • 28/06/2019 08:12:36

Gayrimenkul Değerleme Firmalarında Kalite Yönetim Sistemi - Doç.Dr. Yeşim Aliefendioğlu - Neslihan Peker

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi JAVScongress Doç.Dr. Yeşim Aliefendioğlu - Neslihan Peker tarafından sunulan " Gayrimenkul Değerleme Firmalarında Kalite Yönetim Sistemi " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,işletme
 • 27/05/2019 23:27:44

Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Algıları ile Mesleki Motivasyonları Arasındaki ilişkinin incelenmesi: Şırnak ilinde Bir Araştırma - Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Uğurlu - Öğr.Gör. Sümeyra Ceyhan

Uluslararası iktisadi ve idari Bilimler Kongresi JAVScongress Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Uğurlu - Öğr.Gör. Sümeyra Ceyhan tarafından sunulan " Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Algıları ile Mesleki Motivasyonları Arasındaki ilişkinin incelenmesi: Şırnak ilinde Bir Araştırma " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,işletme
 • 28/05/2019 08:22:04

Intervening The Existence Of Risk Management On Relationship Of Audit Committee With Firm Performance -Sami Rm Musallam

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi JAVScongress Sami Rm Musallam tarafından sunulan " Intervening The Existence Of Risk Management On Relationship Of Audit Committee With Firm Performance " isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,JAVSCongress,İşletme
 • 27/05/2019 11:44:03

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA-Ayşe Özge ÖZ-Doç.Dr.Şükran GÜNGÖR TANÇ

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Ayşe Özge ÖZ-Doç.Dr.Şükran GÜNGÖR TANÇ tarafından sunulan "ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BANKALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" isimli bildirinin video sunum hali

 • Sempozyumlar,RessCongress,Sosyal Beşeri ve idari Bilimler
 • 28/06/2019 08:12:36