img
img

Açıklama

"SQL Server 2008 Eğitim Seti," SQL Server 2008'i kullanarak veritabanı yönetimi ve T-SQL sorgulamaları yapmayı öğrenmek isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitim seti, 68 ders modülünden oluşur ve her bir modül, SQL Server 2008 ile ilgili farklı bir konuyu ele alır.

Eğitimin başlangıcında, veritabanı kavramlarına ve SQL Server 2008'in temel özelliklerine giriş yapılır. Bu aşamada, veritabanlarını nasıl oluşturacağınızı, yapılandıracağınızı ve yöneteceğinizi öğrenirsiniz. Eğitim, Management Studio'nun kullanımı, veritabanı rolleri, kullanıcı yönetimi ve uzak SQL Server bağlantıları gibi önemli konuları kapsar.

Daha sonra, veri türleri ve tablo işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilir. Metinsel veri türlerinden tarih veri türlerine, tablo oluşturma işlemlerinden kayıt ekleme, güncelleme ve silme işlemlerine kadar geniş bir yelpazede konuları içerir. Sorgu yazma yeteneklerinizi geliştirmek için, koşul belirten operatörler, sıralama, sınırlama ve tablolar arası ilişkileri anlama konuları ele alınır.

Gruplama işlemleri, sistem fonksiyonları ve T-SQL yapıları gibi daha karmaşık konulara geçiş yapılır. Aggregate fonksiyonları, tarih ve saat işlevleri, karakter işlevleri ve diğer önemli işlevler üzerinde detaylı çalışmalar yapılır. Ayrıca, depolama prosedürleri, işlevler, tetikleyiciler, işlemler ve transaksiyonlar gibi veritabanı nesnelerinin nasıl oluşturulacağı ve kullanılacağı anlatılır.

Eğitim setinin sonlarına doğru, veritabanı performansını artırmak için indexler, performanslı çalışma yöntemleri ve log dosyası temizleme gibi ipuçları sunulur. Ayrıca, gerçek dünya uygulamalarını geliştirmek için bu bilgilerin nasıl kullanılacağına dair örnekler verilir.

Son derslerde ise, gerçek bir veritabanı uygulaması yapma fırsatınız olur. Bu sayede, öğrendiğiniz bilgileri pratiğe dökme ve SQL Server 2008'i etkili bir şekilde kullanma yeteneklerinizi geliştirirsiniz.

Ufuk Elibol

Sql Server 2008 Eğitim Seti

"SQL Server 2008 Eğitim Seti" ile veritabanı yönetimi ve T-SQL sorgulamaları konusunda kapsamlı bir eğitim sunulmaktadır. Bu eğitim seti, SQL Server 2008'in temel özelliklerini, veritabanı oluşturma, yönetme, sorgulama ve performans iyileştirme gibi önemli konuları ele almaktadır.