img
img
Eğitmen Akademik TV
Kategori Mühendislik
İzlenme Sayısı 0

Eğitim Seti Hakkında

Yazılım uzmanı ufuk elibol tarafından hazırlanmış 68 videoluk "sql server 2008 eğitim seti" adlı eğitim seti

Benzer Kurslar

Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Kurs İçeriği

1 - Giriş - Database Nedir

2 - Giriş - Ön Bilgi Database Ayarları (Configuration)

3 - Giriş - Managament Studıo Kullanımı (Menü Kullanımı)

4 - Database İşlemleri - Database Oluşturma

5 - Database İşlemleri - Database İşlemleri (Attach, Dettach, Back Up,Generate Script)

6 - Database İşlemleri - Server ve Database Roles

7 - Database İşlemleri - Login ve Users

8 - Database İşlemleri - Uzaktaki SQL Servera Bağlantı Yapmak

9 - Veri Türleri - Metinsel Veri Türleri

10 - Veri Türleri - Tarihsel Veri Türleri

11 - Veri Türleri - Tamsayı Parasal Veri Türleri

12 - Veri Türleri - Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri

13 - Tablo İşlemlerine Giriş - Tablo Temel Bilgileri

14 - Tablo İşlemlerine Giriş - Primary Key ve Identity İşlemleri

15 - Tablo İşlemlerine Giriş - Tablo Kayıt İşlemleri Giriş (select,insert,update delete)

16 - Koşul Belirten Operatörler - Karşılaştırma Operatörleri

17 - Koşul Belirten Operatörler - String Karşılaştırmalar

18 - Koşul Belirten Operatörler - Mantıksal Operatörler

19 - Koşul Belirten Operatörler - Değer Aralıkları

20 - Koşul Belirten Operatörler - Bilinmeyen Değerler

21 - Koşul Belirten Operatörler - Değer İçeriği

22 - Tablo Kayıt İşlemleri - İnsert

23 - Tablo Kayıt İşlemleri - Update

24 - Tablo Kayıt İşlemleri - Delete

25 - Sıralama ve Sınırlı Kayıti - Sıralama İşlemleri (Order By)

26 - Sıralama ve Sınırlı Kayıti - TOP ve NEW ID

27 - Tablolar Arası İlişkiler - Database Dagrams ve Foreing Key

28 - Tablolar Arası İlişkiler - Joın Kavramı ve Takma Adlar

29 - Tablolar Arası İlişkiler - Left Right Join

30 - Tablolar Arası İlişkiler - Türetilmiş Tablolar

31 - Tablolar Arası İlişkiler - UNION

32 - Tablolar Arası İlişkiler - intersect ve except

33 - Gruplama İşlemleri - Group By, Distinct

34 - Gruplama İşlemleri - Having

35 - Gruplama İşlemleri - ROLLUP CUBE

36 - Gruplama İşlemleri - Viewler

37 - System Functions - Aggregate (Grupsal) Fonksiyonlar

38 - System Functions - Date and Time Functions

39 - System Functions - String (Karakter) Fonksiyonları

40 - System Functions - Other Functions (Cast - Convert)

41 - T-SQL - İsimlendirme Kuralları ve T_SQL Değişkenleri

42 - T-SQL - Karar Yapıları (if-else)

43 - T-SQL - Case Kullanımı

44 - T-SQL - Döngü Kullanımı (while) Break Contınue

45 - T-SQL - Goto Deneyimi

46 - T-SQL - Exist Kavramı

47 - Stored Procedure - Stored Procedureierin Kullanım Amacı ve Giriş

48 - Stored Procedure - Stored Procedurler

49 - Functions - Scaler-Valued Functions

50 - Functions - Table-Valued Functions

51 - Trigger - Triggerları Tanıyalım

52 - Trigger - İnsert Trigger

53- Trigger - Update Trigger

54- Trigger - Delete Trigger

55 - Transaction - Transaction

56 - Transaction - Transaction ve TRY - CATCH

57 - Cursor - Cursor

58 - Index - Indexleri Tanıyalım

59 - Index - Indexler

60 - Performanslı Çalışmanın Yöntemleri - 1

61 - Performanslı Çalışmanın Yöntemleri - 2

62 - Performanslı Çalışmanın Yöntemleri - 3

63 - Log dosyasını temizleme

64 - Database Uygulaması 1

65 - Database Uygulaması 2

66 - Database Uygulaması 3

67 - Database Uygulaması 4

68 - Database Uygulaması 5

Paylaş