img
img

Eğitim Seti Hakkında

"SQL Server 2008 Eğitim Seti," SQL Server 2008'i kullanarak veritabanı yönetimi ve T-SQL sorgulamaları yapmayı öğrenmek isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitim seti, 68 ders modülünden oluşur ve her bir modül, SQL Server 2008 ile ilgili farklı bir konuyu ele alır.

Eğitimin başlangıcında, veritabanı kavramlarına ve SQL Server 2008'in temel özelliklerine giriş yapılır. Bu aşamada, veritabanlarını nasıl oluşturacağınızı, yapılandıracağınızı ve yöneteceğinizi öğrenirsiniz. Eğitim, Management Studio'nun kullanımı, veritabanı rolleri, kullanıcı yönetimi ve uzak SQL Server bağlantıları gibi önemli konuları kapsar.

Daha sonra, veri türleri ve tablo işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilir. Metinsel veri türlerinden tarih veri türlerine, tablo oluşturma işlemlerinden kayıt ekleme, güncelleme ve silme işlemlerine kadar geniş bir yelpazede konuları içerir. Sorgu yazma yeteneklerinizi geliştirmek için, koşul belirten operatörler, sıralama, sınırlama ve tablolar arası ilişkileri anlama konuları ele alınır.

Gruplama işlemleri, sistem fonksiyonları ve T-SQL yapıları gibi daha karmaşık konulara geçiş yapılır. Aggregate fonksiyonları, tarih ve saat işlevleri, karakter işlevleri ve diğer önemli işlevler üzerinde detaylı çalışmalar yapılır. Ayrıca, depolama prosedürleri, işlevler, tetikleyiciler, işlemler ve transaksiyonlar gibi veritabanı nesnelerinin nasıl oluşturulacağı ve kullanılacağı anlatılır.

Eğitim setinin sonlarına doğru, veritabanı performansını artırmak için indexler, performanslı çalışma yöntemleri ve log dosyası temizleme gibi ipuçları sunulur. Ayrıca, gerçek dünya uygulamalarını geliştirmek için bu bilgilerin nasıl kullanılacağına dair örnekler verilir.

Son derslerde ise, gerçek bir veritabanı uygulaması yapma fırsatınız olur. Bu sayede, öğrendiğiniz bilgileri pratiğe dökme ve SQL Server 2008'i etkili bir şekilde kullanma yeteneklerinizi geliştirirsiniz.Eğitimin Çıktıları

"SQL Server 2008 Eğitim Seti"ni tamamladığınızda, SQL Server 2008'i etkili bir şekilde kullanma yeteneklerinizi büyük ölçüde geliştirmiş olacaksınız. Eğitimden elde edeceğiniz temel çıktılar şunlardır:

Veritabanı Yönetimi: SQL Server 2008'in temel özelliklerini öğrenerek veritabanı oluşturma, yapılandırma ve yönetme becerilerinizi geliştirirsiniz.

T-SQL Sorgulama: Çeşitli veri türleri ve koşullu sorguları anlayarak, veritabanlarını sorgulama ve verileri işleme yeteneklerinizi artırırsınız.

Veritabanı Nesneleri: Depolama prosedürleri, işlevler, tetikleyiciler, işlemler ve transaksiyonlar gibi veritabanı nesnelerini oluşturma ve yönetme yeteneklerinizi geliştirirsiniz.

Performans İyileştirme: Indexlerin ve performanslı çalışma yöntemlerinin nasıl kullanılacağını öğrenerek, veritabanı performansını artırabilirsiniz.

Uygulama Geliştirme: Gerçek bir veritabanı uygulaması geliştirme fırsatı ile öğrendiğiniz bilgileri pratiğe döker ve günlük işlerinizde SQL Server 2008'i daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

Bu eğitim seti, SQL Server 2008'i derinlemesine öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir kaynak sunar ve katılımcılara güçlü veritabanı yönetimi ve T-SQL sorgulama becerileri kazandırır.Eğitimin Niteliği ve Detayı

"SQL Server 2008 Eğitim Seti," SQL Server 2008'i derinlemesine öğrenmek isteyen herkes için mükemmel bir kaynaktır. Eğitim, temel veritabanı yönetimi ve T-SQL sorgulamalarından başlayarak, daha gelişmiş konulara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Eğitim seti, 68 farklı ders modülünden oluşur ve her bir modül, belirli bir konuya odaklanır. Giriş bölümlerinde SQL Server 2008'in temel özellikleri, veritabanı oluşturma, yapılandırma ve kullanıcı yönetimi gibi temel konular ele alınır. Bu temel bilgiler, daha karmaşık konulara geçiş yapmanızı sağlar.

Veri türleri, tablo işlemleri ve koşullu sorgular gibi konuları içeren bölümler, T-SQL sorgularını nasıl yazacağınızı öğrenmenize yardımcı olur. Gruplama işlemleri ve sistem fonksiyonları gibi daha gelişmiş konular, veritabanı yönetimi ve sorgulama yeteneklerinizi artırır.

Eğitim, veritabanı nesnelerini oluşturmayı ve yönetmeyi anlatarak depolama prosedürleri, işlevler, tetikleyiciler, işlemler ve transaksiyonlar hakkında kapsamlı bilgi sunar. Indexlerin ve performanslı çalışma yöntemlerinin nasıl kullanılacağını öğrenerek veritabanı performansını artırabilirsiniz.

Eğitimin sonunda, gerçek bir veritabanı uygulaması geliştirme fırsatınız olur. Bu uygulama, öğrendiğiniz bilgileri pratiğe dökme ve SQL Server 2008'i günlük işlerinizde etkili bir şekilde kullanma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Mühendislik Bilimleri
Eğitmen:   Video Veritabanı Ufuk Elibol
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   68

Kurs İçeriği

1 - Giriş - Database Nedir

2 - Giriş - Ön Bilgi Database Ayarları (Configuration)

3 - Giriş - Managament Studıo Kullanımı (Menü Kullanımı)

4 - Database İşlemleri - Database Oluşturma

5 - Database İşlemleri - Database İşlemleri (Attach, Dettach, Back Up,Generate Script)

6 - Database İşlemleri - Server ve Database Roles

7 - Database İşlemleri - Login ve Users

8 - Database İşlemleri - Uzaktaki SQL Servera Bağlantı Yapmak

9 - Veri Türleri - Metinsel Veri Türleri

10 - Veri Türleri - Tarihsel Veri Türleri

11 - Veri Türleri - Tamsayı Parasal Veri Türleri

12 - Veri Türleri - Kullanıcı Tanımlı Veri Türleri

13 - Tablo İşlemlerine Giriş - Tablo Temel Bilgileri

14 - Tablo İşlemlerine Giriş - Primary Key ve Identity İşlemleri

15 - Tablo İşlemlerine Giriş - Tablo Kayıt İşlemleri Giriş (select,insert,update delete)

16 - Koşul Belirten Operatörler - Karşılaştırma Operatörleri

17 - Koşul Belirten Operatörler - String Karşılaştırmalar

18 - Koşul Belirten Operatörler - Mantıksal Operatörler

19 - Koşul Belirten Operatörler - Değer Aralıkları

20 - Koşul Belirten Operatörler - Bilinmeyen Değerler

21 - Koşul Belirten Operatörler - Değer İçeriği

22 - Tablo Kayıt İşlemleri - İnsert

23 - Tablo Kayıt İşlemleri - Update

24 - Tablo Kayıt İşlemleri - Delete

25 - Sıralama ve Sınırlı Kayıti - Sıralama İşlemleri (Order By)

26 - Sıralama ve Sınırlı Kayıti - TOP ve NEW ID

27 - Tablolar Arası İlişkiler - Database Dagrams ve Foreing Key

28 - Tablolar Arası İlişkiler - Joın Kavramı ve Takma Adlar

29 - Tablolar Arası İlişkiler - Left Right Join

30 - Tablolar Arası İlişkiler - Türetilmiş Tablolar

31 - Tablolar Arası İlişkiler - UNION

32 - Tablolar Arası İlişkiler - intersect ve except

33 - Gruplama İşlemleri - Group By, Distinct

34 - Gruplama İşlemleri - Having

35 - Gruplama İşlemleri - ROLLUP CUBE

36 - Gruplama İşlemleri - Viewler

37 - System Functions - Aggregate (Grupsal) Fonksiyonlar

38 - System Functions - Date and Time Functions

39 - System Functions - String (Karakter) Fonksiyonları

40 - System Functions - Other Functions (Cast - Convert)

41 - T-SQL - İsimlendirme Kuralları ve T_SQL Değişkenleri

42 - T-SQL - Karar Yapıları (if-else)

43 - T-SQL - Case Kullanımı

44 - T-SQL - Döngü Kullanımı (while) Break Contınue

45 - T-SQL - Goto Deneyimi

46 - T-SQL - Exist Kavramı

47 - Stored Procedure - Stored Procedureierin Kullanım Amacı ve Giriş

48 - Stored Procedure - Stored Procedurler

49 - Functions - Scaler-Valued Functions

50 - Functions - Table-Valued Functions

51 - Trigger - Triggerları Tanıyalım

52 - Trigger - İnsert Trigger

53- Trigger - Update Trigger

54- Trigger - Delete Trigger

55 - Transaction - Transaction

56 - Transaction - Transaction ve TRY - CATCH

57 - Cursor - Cursor

58 - Index - Indexleri Tanıyalım

59 - Index - Indexler

60 - Performanslı Çalışmanın Yöntemleri - 1

61 - Performanslı Çalışmanın Yöntemleri - 2

62 - Performanslı Çalışmanın Yöntemleri - 3

63 - Log dosyasını temizleme

64 - Database Uygulaması 1

65 - Database Uygulaması 2

66 - Database Uygulaması 3

67 - Database Uygulaması 4

68 - Database Uygulaması 5

Paylaş