img
img

Eğitmen Bilgileri

Açıklama

"Proje Süreç Yönetimi" eğitim seti, proje yönetimi alanında derinlemesine bir anlayış geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitim seti, projelerin başından sonuna kadar geçen süreçlerin nasıl yönetileceğini öğretmek amacıyla tasarlanmıştır.

Eğitim, projelerin planlama, yürütme, izleme ve kontrol etme aşamalarını kapsar. Katılımcılar, projeleri başlatma, hedefleri belirleme, kaynakları tahsis etme, riskleri değerlendirme ve sonuçları değerlendirme konularında becerilerini geliştireceklerdir. Ayrıca, çeşitli projeler için en uygun süreçlerin nasıl seçileceği ve uygulanacağı konusunda pratik bilgiler edineceklerdir.

Eğitim seti, gerçek dünya örnekleri, örnek projeler ve interaktif aktivitelerle zenginleştirilmiştir. Katılımcılar, eğitim boyunca projeleri uygulayarak teorik bilgilerini pratiğe dökeceklerdir. Ayrıca, proje yönetimi yazılımları ve araçları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu araçları projelerinde etkili bir şekilde kullanmayı öğreneceklerdir.

Sobiad Akademi

Sobiad Akademi Webinarı

Proje Süreç Yönetimi eğitimi, projeleri başarıyla planlama, yürütme ve kontrol etme yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Bu eğitim, proje yönetimi disiplini içindeki temel süreçleri anlamanızı sağlar. Proje süreçlerini etkili bir şekilde tasarlama, izleme ve değerlendirme becerilerinizi artırarak, projelerinizi zamanında ve bütçeye uygun bir şekilde tamamlamak için gerekli olan bilgi ve araçları sunar.

Açıklama

"Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler" eğitimi, nitel araştırma yöntemlerinin çeşitliliğini ve farklı akademik disiplinlerdeki uygulama alanlarını anlamayı amaçlar. Bu eğitim, araştırmacılara nitel araştırma süreçlerini kavramaları ve bu süreçleri kendi çalışma alanlarına uygun bir şekilde uygulama yeteneği kazandırmayı hedefler.

Eğitim içeriği, nitel araştırma türlerini ve yöntemlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, vaka çalışmaları, içerik analizi, yarı yapılandırılmış mülakatlar gibi nitel araştırma yöntemlerini öğrenir ve uygularlar. Ayrıca, bu yöntemlerin farklı disiplinlerdeki farklı uygulama alanlarını incelemek için örnekler sunulur.

Eğitim aynı zamanda disiplinlerarası bir perspektifi de vurgular. Katılımcılar, nitel araştırmanın psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi farklı disiplinlerde nasıl farklılaştığını ve nasıl benzerlikler taşıdığını keşfederler. Bu, araştırmacıların kendi çalışmalarına daha geniş bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur.

Sobiad Akademi

Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler

"Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler" eğitimi, nitel araştırmanın temel kavramlarına ve disiplinlere özgü yaklaşımlarına odaklanan kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunar. Bu eğitim, araştırmacılara nitel araştırma süreçlerini anlama ve farklı disiplinlerdeki öne çıkan yaklaşımları keşfetme fırsatı sunar. Katılımcılar, nitel araştırma türleri, yöntemleri ve analiz teknikleri hakkında derin bir anlayış geliştirirken, aynı zamanda farklı akademik alanlardaki disiplinlerarası perspektifleri de keşfederler.

Açıklama

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ eğitim seti, projelerin her aşamasının etkili bir şekilde planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan temel prensipleri kapsayan bir dizi ders içerir. Bu eğitim seti, iş dünyasında ve endüstriyel projelerde çalışan profesyonellerin yanı sıra projeleri başarıyla yönetmek isteyen herkes için uygundur.

Eğitim içeriği aşağıdaki başlıkları kapsar:

  • Proje Yönetim Temelleri
  • Proje Planlama ve Tasarımı
  • Kaynak Yönetimi ve Bütçe Kontrolü
  • Risk Yönetimi ve Sorun Giderme
  • İlerleme İzleme ve Raporlama
  • Proje Kapanışı ve Değerlendirme

Her ders, gerçek dünya örnekleri ve uygulamalarla zenginleştirilmiştir. Katılımcılar, öğrendikleri bilgileri hemen pratiğe dökme fırsatına sahip olacak ve projelerini daha verimli bir şekilde yönetme yeteneklerini geliştirecekler.

Sobiad Akademi

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ

PROJE SÜREÇ YÖNETİMİ eğitimi, projelerin başarılı bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve tamamlanması için gerekli becerileri geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir programdır. Katılımcılara projelerin hayata geçirilmesi aşamasında gereken stratejileri, araçları ve yöntemleri sunar. Bu eğitim, projelerin zamanında ve bütçe dahilinde başarıyla sonuçlandırılmasına odaklanırken, aynı zamanda risklerin azaltılması ve paydaşların tatmin edilmesi için önemli bilgiler sunar.