img
img

Eğitim Seti Hakkında

"Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler" eğitimi, nitel araştırma yöntemlerinin çeşitliliğini ve farklı akademik disiplinlerdeki uygulama alanlarını anlamayı amaçlar. Bu eğitim, araştırmacılara nitel araştırma süreçlerini kavramaları ve bu süreçleri kendi çalışma alanlarına uygun bir şekilde uygulama yeteneği kazandırmayı hedefler.

Eğitim içeriği, nitel araştırma türlerini ve yöntemlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, vaka çalışmaları, içerik analizi, yarı yapılandırılmış mülakatlar gibi nitel araştırma yöntemlerini öğrenir ve uygularlar. Ayrıca, bu yöntemlerin farklı disiplinlerdeki farklı uygulama alanlarını incelemek için örnekler sunulur.

Eğitim aynı zamanda disiplinlerarası bir perspektifi de vurgular. Katılımcılar, nitel araştırmanın psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi farklı disiplinlerde nasıl farklılaştığını ve nasıl benzerlikler taşıdığını keşfederler. Bu, araştırmacıların kendi çalışmalarına daha geniş bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur.Eğitimin Çıktıları

"Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler" eğitimini tamamlayan katılımcılar aşağıdaki yeteneklere sahip olacaklar:

Nitel araştırmanın temel kavramlarını anlama: Katılımcılar, nitel araştırmanın temel prensiplerini ve terminolojisini kavrayacaklar.

Nitel araştırma yöntemlerini uygulama: Katılımcılar, farklı nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma tasarlayabilecek, veri toplayabilecek ve analiz edebilecekler.

Disiplinlerarası perspektif: Eğitim, katılımcıların farklı akademik disiplinlerdeki nitel araştırma yaklaşımlarını anlamalarına ve kendi çalışmalarına uygulamalarına yardımcı olacak.

Araştırma yetenekleri: Katılımcılar, kendi araştırma projelerini daha bilinçli bir şekilde yönlendirebilecek ve nitel verileri etkili bir şekilde analiz edip yorumlayabilecekler.Eğitimin Niteliği ve Detayı

"Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler" eğitimi, nitel araştırmanın temel prensiplerini ve farklı disiplinlerdeki uygulama biçimlerini derinlemesine ele alır. Eğitim, aşağıdaki ana konuları kapsar:

Nitel Araştırma Temelleri: Katılımcılar, nitel araştırmanın ne olduğunu, nitel araştırma sürecinin aşamalarını ve temel kavramları öğrenirler.

Nitel Araştırma Türleri: Vaka çalışmaları, etnografik araştırmalar, içerik analizi ve daha fazlası gibi nitel araştırma türlerini inceleyerek, her birinin özelliklerini ve uygulama alanlarını anlarlar.

Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri: Katılımcılar, nitel araştırma yöntemlerini, veri toplama tekniklerini (örneğin, mülakatlar, gözlem), veri analizi ve yorumlama süreçlerini öğrenirler.

Disiplinlerarası Yaklaşımlar: Eğitim, farklı disiplinlerdeki nitel araştırma yaklaşımlarını karşılaştırır ve katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı sunar.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Webinarlar
Eğitmen:   Sobiad Akademi
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   1

Kurs İçeriği

Nitel Araştırma Türleri ve Disipliner Yönelimler

Örnek Ders Videosu

Anahtar Kelimeler

Paylaş