img
img

Açıklama

ISO 9001:2015 KYS Temel Eğitimi, katılımcılara kalite yönetim sistemleri ve ISO 9001 standardının ana prensiplerini öğretmek için tasarlanmış kapsamlı bir eğitim setidir. Bu eğitim, organizasyonların kalite yönetim süreçlerini geliştirmeleri ve ISO 9001 standardına uyum sağlamaları için gerekli temel bilgileri sunar.

Eğitim içeriği, aşağıdaki başlıkları kapsar:

 • Kalite Nedir?
 • Standart Nedir?
 • ISO Nedir?
 • ISO 9001 Nedir?
 • Yönetim Sistemi Nedir?
 • Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
 • ISO 9001'in Özellikleri ve Faydaları
 • ISO 9001 Revizyon Süreci ve Tarihçesi
 • Yüksek Seviyeli Yapı ve Standart Maddeleri
 • KYS Prensipleri
 • ISO 9000 Ailesi
 • Risk Tabanlı Düşünme ve Şartlar
 • P.U.K.Ö Modeli ve Kuruluşun Bağlamı
 • Proseslerin Şematik Gösterimi
 • Liderlik ve Kalite Politikası
 • Planlama ve Destek
 • İşletim ve Performans Değerlendirme
 • İyileştirme

Her başlık, detaylı açıklamalar, örnekler ve uygulama senaryoları içerir. Eğitim, katılımcıların ISO 9001 standardını anlayarak organizasyonlarına başarıyla uygulamalarına yardımcı olur. Bu sayede organizasyonlar, kaliteyi artırma, müşteri memnuniyetini sağlama ve rekabet avantajı elde etme konularında başarılı olabilirler.

Hamdi Dilmenler

ISO 9001:2015 KYS Temel Eğitimi

ISO 9001:2015 KYS Temel Eğitimi, kalite yönetim sistemleri ve ISO 9001 standardının temel prensiplerini kapsayan kapsamlı bir eğitimdir. Bu eğitim, katılımcılara kalite kavramlarını, ISO 9001 standardını ve kalite yönetim sistemi oluşturma sürecini ayrıntılı bir şekilde öğretir. ISO 9001'in tarihçesi, yüksek seviyeli yapısı, standart maddeleri, risk tabanlı düşünme, liderlik, planlama, destek, işletim, performans değerlendirme ve iyileştirme konularını içerir. Eğitim, katılımcıları ISO 9001 standardına uyum sağlama, kalite yönetim süreçlerini geliştirme ve organizasyonlarının rekabetçiliğini artırma konularında yetkinleştirir. Katılımcılar, bu eğitim sonucunda ISO 9001 standardını anlayacak ve organizasyonlarına etkin bir şekilde uygulayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaklar.