img
img

Eğitim Seti Hakkında

ISO 9001:2015 KYS Temel Eğitimi, katılımcılara kalite yönetim sistemleri ve ISO 9001 standardının ana prensiplerini öğretmek için tasarlanmış kapsamlı bir eğitim setidir. Bu eğitim, organizasyonların kalite yönetim süreçlerini geliştirmeleri ve ISO 9001 standardına uyum sağlamaları için gerekli temel bilgileri sunar.

Eğitim içeriği, aşağıdaki başlıkları kapsar:

 • Kalite Nedir?
 • Standart Nedir?
 • ISO Nedir?
 • ISO 9001 Nedir?
 • Yönetim Sistemi Nedir?
 • Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
 • ISO 9001'in Özellikleri ve Faydaları
 • ISO 9001 Revizyon Süreci ve Tarihçesi
 • Yüksek Seviyeli Yapı ve Standart Maddeleri
 • KYS Prensipleri
 • ISO 9000 Ailesi
 • Risk Tabanlı Düşünme ve Şartlar
 • P.U.K.Ö Modeli ve Kuruluşun Bağlamı
 • Proseslerin Şematik Gösterimi
 • Liderlik ve Kalite Politikası
 • Planlama ve Destek
 • İşletim ve Performans Değerlendirme
 • İyileştirme

Her başlık, detaylı açıklamalar, örnekler ve uygulama senaryoları içerir. Eğitim, katılımcıların ISO 9001 standardını anlayarak organizasyonlarına başarıyla uygulamalarına yardımcı olur. Bu sayede organizasyonlar, kaliteyi artırma, müşteri memnuniyetini sağlama ve rekabet avantajı elde etme konularında başarılı olabilirler.Eğitimin Çıktıları

ISO 9001:2015 KYS Temel Eğitimi'ni tamamladıktan sonra katılımcılar, aşağıdaki önemli çıktılara sahip olacaklardır:

ISO 9001 Bilgisi: Katılımcılar, ISO 9001 standardının gerekliliklerini ve prensiplerini anlayacaklar ve organizasyonlarına uygulama yeteneği kazanacaklar.

Kalite Yönetim Sistemi Yetkinliği: Katılımcılar, organizasyonlarının kalite yönetim süreçlerini geliştirmek ve yönetmek için gerekli becerileri edinecekler.

Risk Tabanlı Düşünme Yetkinliği: Eğitim, katılımcılara risk tabanlı düşünme yaklaşımını öğretecek ve organizasyonlarının riskleri daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır.

ISO 9001 Standardına Uyum Yetkinliği: Katılımcılar, organizasyonlarını ISO 9001 standardına uyumlu hale getirebilmek için gerekli adımları atma becerisine sahip olacaklardır.

Kalite İyileştirmesi: Katılımcılar, organizasyonlarının kalite seviyelerini artırma ve sürekli iyileştirme süreçlerini yönetme yeteneği kazanacaklardır.

Bu eğitim, katılımcıların kalite yönetim alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ve organizasyonlarının rekabet avantajını artırmalarına katkı sağlayacaktır.Eğitimin Niteliği ve Detayı

ISO 9001:2015 KYS Temel Eğitimi, kalite yönetim sistemleri ve ISO 9001 standardının temel prensiplerini anlamak ve uygulamak isteyen profesyonellere yönelik bir eğitimdir. Eğitim, katılımcılara ISO 9001 standardının gerekliliklerini ayrıntılı bir şekilde açıklar ve organizasyonlarının kalite yönetim süreçlerini geliştirmeleri için gerekli araçları sunar.

Eğitim, başlıca konuları içerir:

 • Kalite kavramları ve kalitenin önemi
 • ISO 9001 standardının tarihsel gelişimi ve amacı
 • Yüksek Seviyeli Yapı ve Standart Maddeleri
 • Risk tabanlı düşünme ve şartlar
 • Liderlik ve kalite politikası
 • Planlama, destek, işletim, performans değerlendirme ve iyileştirme süreçleri
 • ISO 9001 standardının organizasyonlara sağladığı faydalar

Eğitim, her bir konuyu derinlemesine ele alır ve katılımcılara ISO 9001 standardının nasıl uygulanacağına dair pratik bilgiler sunar. Örnekler ve senaryolarla zenginleştirilmiş eğitim materyalleri, katılımcıların öğrenmeyi kolaylaştırır.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Mühendislik Bilimleri
Eğitmen:   Yönetim Sistemleri Uzmanı Hamdi Dilmenler
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   73

Kurs İçeriği

Kalite Nedir ?

Standart Nedir ?

ISO Nedir ?

ISO 9001 Nedir ?

Yönetim Sistemi Nedir ?

Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?

ISO 9001'in Özellikleri

ISO 9001'in Faydaları

ISO 9001 Revizyon Süreci

Neden Revizyon ?

ISO 9001'in Tarihçesi

Yüksek Seviyeli Yapı

Yüksek Seviyeli Yapı Standart Maddeleri

KYS Prensipleri

ISO 9000 Ailesi

Risk Tabanlı Düşünme

Şartlar

Madde 1 - Kapsam

Madde 2 - Atıf Yapılan Standartlar

Madde 3 - Terimler ve Tarifler

P.U.K.Ö Modeli

Madde 4 - Kuruluşun Bağlamı #1

Madde 4 - Kuruluşun Bağlamı #2

KYS Kapsamı - Örnek

Madde 4 - Kuruluşun Bağlamı #3

Bir Prosesin Şematik Gösterimi

Örnek Proses #1

Örnek Proses #2

Madde 5 - Liderlik #1

Yasal Gereklilikler İzleme Tablosu

Madde 5 - Liderlik #2

Kalite Politikası Örneği

Madde 5 - Liderlik #3

Madde 5 - Liderlik #4

Madde 6 - Planlama #1

Madde 6 - Planlama #2

Madde 7 - Destek #1

Altyapı Dokümanı Örneği

Madde 7 - Destek #2

Ölçüm Cihazları Takip Formu Örneği

Madde 7 - Destek #3

Kurumsal Bilgi Takip Formu

Madde 7 - Destek #4

İletişim Tablosu

Madde 7 - Destek #5

Madde 7 - Destek #6

Onaylı Tedarikçi Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Doküman Takip Formu

Giriş Kontrol Formu

İç Tetkik Prosedürü

Kalite Kayıtları Listesi

Kalite Prosedürü

Tedarikçi Performansı Değerlendirme Formu

Yıllık Genel Bakım Planı

Madde 8 - İşletim #1

Proses Kontrol Formu

Madde 8 - İşletim #2

Madde 8 - İşletim #3

Tasarım ve Geliştirme Formu

Madde 8 - İşletim #4

Madde 8 - İşletim #5

Tedarikçi Performansı Takip Formu

Madde 8 - İşletim #6

Madde 8 - İşletim #7

Madde 8 - İşletim #8

Madde 9 - Performans Değerlendirme

Müşteri Şikayetleri Kayıt Formu

Madde 9 - Performans Değerlendirme #2

Madde 9 - Performans Değerlendirme #3

YGG Raporu

Madde 10 - İyileştirme

İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu

Anahtar Kelimeler

Paylaş