img
img

Açıklama

Bu video serisi, özellikle sosyal bilimlere konu olan gizil değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan ölçeklerin geliştirilme sürecine ve bu sürecin çeşitli aşamalarında elde edilen verilerin psikometrik özelliklerinin nasıl incelenebileceğine ilişkin bilgiler ve örnek uygulamalar bulunmaktadır.

Ölçek geliştirme çalışmasında ilk yapılması gereken ölçülmek istenen kavramın ya da yapının özelliklerinin ve sınırlarının belirlenmesidir. alan uzmanları ve literatür kaynakları yardımıyla araştırılmak istenen kavramın yapısal özellikleri ortaya konabilir (özdamar, 2016, s. 45). aynı zamanda, açık uçlu anket soruları yardımıyla da teorik yapının sınırları belirlenebilir (şeker ve gençdoğan, 2014, s. 4). devellis’e (2017, s. 74) göre ise araştırmacılar kendilerine rehberlik edecek geçici bir kuram belirleyerek kavramsal yapıyı oluşturmalılar ve ölçülmek istenen yapının diğer yapılardan (kavramlardan) önemli ölçüde farklı olduğunu göstermeleri gerekir.

Halil İbrahim Sarı

Ölçek Geliştirme

Ölçek Geliştirme eğitimi, ölçeklerin nasıl etkili bir şekilde oluşturulduğunu ve geliştirildiğini öğrenmek isteyen herkes için tasarlanmıştır. Bu eğitim, ölçeklerin temel prensiplerini anlamak ve uygulamak için gereken bilgi ve becerileri sunar. Ölçekler, anketler, testler, araştırma projeleri ve daha fazlasında kullanılır ve doğru sonuçlar elde etmek için doğru bir şekilde tasarlanmaları çok önemlidir. Bu eğitim, katılımcılara ölçeklerin nasıl oluşturulduğunu, test edildiğini, güvenilirliklerinin ve geçerliklerinin nasıl değerlendirildiğini öğretir. Ayrıca, ölçek geliştirme sürecinin adımlarını ve istatistiksel analiz tekniklerini de kapsar.