img
img

Eğitim Seti Hakkında

Bu video serisi, özellikle sosyal bilimlere konu olan gizil değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan ölçeklerin geliştirilme sürecine ve bu sürecin çeşitli aşamalarında elde edilen verilerin psikometrik özelliklerinin nasıl incelenebileceğine ilişkin bilgiler ve örnek uygulamalar bulunmaktadır.

Ölçek geliştirme çalışmasında ilk yapılması gereken ölçülmek istenen kavramın ya da yapının özelliklerinin ve sınırlarının belirlenmesidir. alan uzmanları ve literatür kaynakları yardımıyla araştırılmak istenen kavramın yapısal özellikleri ortaya konabilir (özdamar, 2016, s. 45). aynı zamanda, açık uçlu anket soruları yardımıyla da teorik yapının sınırları belirlenebilir (şeker ve gençdoğan, 2014, s. 4). devellis’e (2017, s. 74) göre ise araştırmacılar kendilerine rehberlik edecek geçici bir kuram belirleyerek kavramsal yapıyı oluşturmalılar ve ölçülmek istenen yapının diğer yapılardan (kavramlardan) önemli ölçüde farklı olduğunu göstermeleri gerekir.Eğitimin Çıktıları

Ölçek Geliştirme eğitimini tamamlayan katılımcılar, aşağıdaki yetenekleri kazanacaklardır:

  1. Ölçeklerin nasıl oluşturulduğunu ve geliştirildiğini anlama.
  2. Ölçeklerin güvenilirlik ve geçerliği hakkında bilgi sahibi olma.
  3. Ölçek verilerini analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanma.
  4. İstatistiksel analiz araçlarını kullanma pratiği yapma.
  5. Öğrenilen bilgileri gerçek projelerde uygulama becerisi geliştirme.

Bu eğitim, katılımcılara ölçek geliştirme alanında güçlü bir temel sağlayarak araştırma ve akademik çalışmalarında daha etkili olmalarına yardımcı olur.Eğitimin Niteliği ve Detayı

Ölçek Geliştirme eğitimi, ölçeklerin tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında derin bir bilgi sağlar. Katılımcılar, ölçeklerin nasıl oluşturulduğunu anlamak için temel adımları öğrenirler. Bu adımlar, literatür taraması, öğelerin oluşturulması, ölçek yapısının belirlenmesi ve ön test aşamalarını içerir.

Eğitim ayrıca ölçeklerin güvenilirliği ve geçerliği üzerine odaklanır. Katılımcılar, Cronbach'ın Alfa katsayısı gibi güvenilirlik ölçütlerini hesaplama yöntemlerini öğrenirler ve ölçeklerin veri toplama süreçlerinde ne kadar güvenilir olduğunu değerlendirirler. Geçerlik açısından, katılımcılar ölçeklerin içsel ve dışsal geçerliği konularında bilgi sahibi olurlar.

Eğitimde istatistiksel analiz tekniklerine de odaklanılır. Katılımcılar, ölçek verilerini nasıl analiz edeceklerini öğrenirler ve sonuçları yorumlama becerisi kazanırlar. SPSS veya R gibi analiz araçlarını kullanma pratiği yaparlar ve öğrenilen bilgileri gerçek dünya projelerine uygulama fırsatı bulurlar.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Eğitim ve Fen Bilimleri
Eğitmen:   Doç. Dr. Halil İbrahim Sarı
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   14

Kurs İçeriği

video1

2.Video

3.Video

4. Video

5. Video

6. Video

7. Video

8. Video

9. Video

10. Video

11. Video

12. Video

13. Video

14. Video

Paylaş