img
img

Açıklama

Çoktan Seçmeli Test Geliştirme ve Madde Analizi eğitimi, öğretim materyali tasarımı ve değerlendirmesi konularında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için kapsamlı bir kaynaktır. Bu eğitim, özellikle eğitimciler, öğretmenler, öğretim tasarımcıları ve psikometristler için uygundur.

Eğitim, çoktan seçmeli testlerin tasarımı ve geliştirilmesi aşamalarını ayrıntılı olarak ele alır. Katılımcılar, testlerin hedeflerine uygun olarak soruları seçme, test zorluk seviyelerini ayarlama ve güvenilir ve geçerli sonuçlar elde etme konularında bilgi sahibi olurlar. Madde analizi, testte yer alan soruların istatistiksel olarak değerlendirilmesini içerir ve bu sayede soruların kalitesini ve etkililiğini artırma fırsatı sunar.

Eğitim, katılımcılara pratik örnekler ve örnek sorularla konuyu anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, test geliştirme süreçlerini daha iyi yönetmeleri için stratejiler sunar. Eğitim materyalleri, öğrenenlerin kendi projelerinde bu bilgiyi uygulamalarına olanak tanır.

Erkan Atalmış

Çoktan Seçmeli Test Geliştirme ve Madde Analizi

Çoktan Seçmeli Test Geliştirme ve Madde Analizi eğitimi, eğitim materyalleri hazırlayan, öğretim uzmanları, öğretmenler ve test geliştirme uzmanları için tasarlanmış bir öğrenme deneyimidir. Bu eğitim, katılımcılara çoktan seçmeli testler oluşturmak, mevcut testleri değerlendirmek ve madde analizi yapmak konusunda temel bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Açıklama

SPSS Eğitimi, katılımcılara istatistiksel veri analizi alanında kapsamlı bir anlayış sunar. Veri seti oluşturma, temel istatistiksel kavramlar, normallik testleri, güvenirlik analizi, hipotez testleri ve regresyon analizi gibi konuları kapsar. Her ders, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla pekiştirmek için interaktif öğrenme yöntemlerini kullanır. SPSS ve JAMOVI gibi popüler istatistiksel yazılımları kullanarak gerçek dünya verileri üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılır.

Erkan Atalmış

SPSS Eğitimi

SPSS Eğitimi, istatistiksel veri analizi ve raporlama süreçlerini öğrenmek isteyenler için kapsamlı bir programdır. Veri seti oluşturmadan başlayarak SPSS ve JAMOVI gibi analitik araçlarla çeşitli istatistiksel yöntemleri uygulama becerisi kazandırır. Temel istatistiksel kavramları öğrenmekten, ileri düzey regresyon analizi ve faktör analizine kadar geniş bir yelpazede içeriğe sahiptir.