img
img

Açıklama

"Nitel Yönteme Giriş" eğitim seti, araştırmacılara ve öğrencilere nitel araştırma yöntemlerini öğrenmek ve anlamak için kapsamlı bir kaynak sunar. Bu eğitim, nitel araştırmanın temel prensiplerinden başlayarak katılımcılara derinlemesine bir anlayış kazandırır. Set içeriği, nitel araştırmanın temel kavramlarını, farklı veri toplama tekniklerini (gözlem, mülakat, odak gruplar vb.), veri analizi süreçlerini ve sonuçları yorumlama becerilerini kapsar.

Katılımcılar, gerçek dünya örneklerini inceleyerek nitel araştırma sürecini anlamada pratik deneyim kazanacaklar. Eğitim, herhangi bir disiplindeki araştırmacılar ve öğrenciler için uygundur, çünkü nitel araştırma yöntemleri sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine kadar birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ahmet Ayaz

Nitel Yönteme Giriş

"Nitel Yönteme Giriş" eğitimi, araştırma dünyasının temel taşlarından biri olan nitel araştırma yöntemlerine odaklanan kapsamlı bir giriş sunmaktadır. Bu eğitim, nitel araştırmanın temel kavramlarını, yöntemlerini ve uygulamalarını kavramak isteyen herkes için idealdir. Katılımcılar, nitel araştırmanın gücünü ve esnekliğini anlayacak, veri toplama ve analiz teknikleri hakkında temel bilgilere sahip olacaklar.