img
img

Eğitim Seti Hakkında

"Nitel Yönteme Giriş" eğitim seti, araştırmacılara ve öğrencilere nitel araştırma yöntemlerini öğrenmek ve anlamak için kapsamlı bir kaynak sunar. Bu eğitim, nitel araştırmanın temel prensiplerinden başlayarak katılımcılara derinlemesine bir anlayış kazandırır. Set içeriği, nitel araştırmanın temel kavramlarını, farklı veri toplama tekniklerini (gözlem, mülakat, odak gruplar vb.), veri analizi süreçlerini ve sonuçları yorumlama becerilerini kapsar.

Katılımcılar, gerçek dünya örneklerini inceleyerek nitel araştırma sürecini anlamada pratik deneyim kazanacaklar. Eğitim, herhangi bir disiplindeki araştırmacılar ve öğrenciler için uygundur, çünkü nitel araştırma yöntemleri sosyal bilimlerden sağlık bilimlerine kadar birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.Eğitimin Çıktıları

"Nitel Yönteme Giriş" eğitimini tamamlayan katılımcılar, nitel araştırma yöntemleri konusunda sağlam bir temel ve beceri setine sahip olacaklar. Eğitim sonunda katılımcılar şunları elde edecekler:

Nitel Araştırma Bilgisi: Katılımcılar, nitel araştırmanın temel kavramlarını, felsefesini ve yöntemlerini anlayacaklar. Bu bilgi, nitel araştırma projeleri tasarlama ve yürütme yeteneklerini geliştirecektir.

Veri Toplama Becerileri: Katılımcılar, farklı veri toplama yöntemlerini öğrenerek araştırma süreçlerini çeşitlendirebilecekler. Gözlem, mülakat, odak grupları gibi yöntemlerle veri toplama deneyimi kazanacaklar.

Veri Analizi Yetenekleri: Eğitim, veri analizi süreçlerini kavramayı hedefler. Katılımcılar, verileri kodlama, tematik analiz gibi yöntemlerle analiz edebilecekler.

Araştırma Projelerinde Yetkinlik: Eğitim, katılımcıları kendi nitel araştırma projelerini başlatma ve yürütme konusunda yetkin hale getirir. Katılımcılar, araştırma sonuçlarını etkili bir şekilde sunma ve yorumlama becerilerini geliştirirler.

"Nitel Yönteme Giriş" eğitimi, katılımcıların araştırma alanlarında daha derinlemesine ve anlamlı çalışmalar yapmalarına yardımcı olurken, nitel araştırma yöntemlerinin gücünü keşfetmelerini sağlar.Eğitimin Niteliği ve Detayı

Nitel Yönteme Giriş" eğitimi, katılımcıları nitel araştırma yöntemlerine sistemli bir şekilde tanıtır. Eğitim, katılımcıları araştırma tasarımından veri toplamaya ve sonuçları yorumlamaya kadar olan süreç boyunca adım adım rehberlik eder.

Eğitim setinin ana konuları şunları içerir:

  1. Nitel Araştırmanın Temel İlkeleri: Katılımcılar, nitel araştırmanın temel kavramlarını ve felsefesini anlarlar.
  2. Veri Toplama Yöntemleri: Gözlem, mülakat, odak grupları gibi farklı veri toplama yöntemlerini öğrenirler. Hangi yöntemin hangi durumlarda kullanılması gerektiğini anlamaya başlarlar.
  3. Veri Analizi: Veri analizi süreçlerini öğrenirler. Kodlama, tematik analiz gibi yöntemlerle veriyi nasıl çözümleyeceklerini öğrenirler.
  4. Sonuçlar ve Yorumlar: Katılımcılar, nitel araştırma sonuçlarını nasıl sunacaklarını ve yorumlayacaklarını öğrenirler.

Eğitim, pratik örnekler, örnek vaka çalışmaları ve interaktif aktiviteler içerir. Katılımcılar, bu eğitimle nitel araştırma becerilerini geliştirerek kendi araştırma projelerinde daha etkili olabilirler.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Eğitim ve Fen Bilimleri
Eğitmen:   Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayaz
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   9

Kurs İçeriği

1.Video

2.Video

3. Video

4. Video

5. Video

6. Video

7.Video

8. Video

9. Video

Paylaş