img
img

Eğitim Seti HakkındaEğitimin Çıktıları

"Sağlık Bilimlerinde Nitel Yaklaşım İçin Araştırmacılara Yol Haritası: Verileri Anlamlandırma" eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılar, çeşitli çıktılar elde ederler. Bunlar arasında şunlar bulunur:

  1. Veri Analizi Becerileri: Katılımcılar, nitel araştırma verilerini analiz etme konusunda temel ve ileri düzeyde becerilere sahip olurlar. Veri kodlama, kategorize etme, temaları belirleme ve analiz etme gibi teknikleri kullanma yetenekleri gelişir.
  2. Veri Yorumlama Yetkinliği: Eğitim, katılımcıların analiz ettikleri verilerden anlamlı çıkarımlar yapma ve sonuçları etkili bir şekilde yorumlama becerilerini geliştirir. Bu, araştırmacıların elde ettikleri bulguları doğru bir şekilde anlamlandırmalarını ve bunları araştırma sorularına ve hedeflerine uygun şekilde yorumlamalarını sağlar.
  3. Problem Çözme Becerileri: Eğitim seti, katılımcıları nitel veri analizi sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlar. Katılımcılar, bu zorlukları tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneklerini geliştirirler.
  4. Araştırma Kalitesi: Katılımcılar, nitel veri analizi ve yorumlama süreçlerini ustaca kullanarak araştırmalarının kalitesini artırırlar. Bu da sağlık bilimlerinde yapılan nitel araştırmalarda daha derinlemesine ve anlamlı sonuçların elde edilmesini sağlar.
  5. İşbirliği ve İletişim: Eğitim, katılımcıların birbirleriyle etkileşimde bulunma ve deneyimlerini paylaşma fırsatları sunar. Bu, araştırmacıların birbirlerinden öğrenmelerini ve daha geniş bir uzman topluluğuyla etkileşime geçmelerini teşvik eder, böylece mesleki gelişimlerine katkı sağlar.


Eğitimin Niteliği ve Detayı

"Sağlık Bilimlerinde Nitel Yaklaşım İçin Araştırmacılara Yol Haritası: Verileri Anlamlandırma" eğitimi, sağlık bilimlerinde nitel araştırma yöntemlerini kullanan araştırmacılar için tasarlanmıştır. Nitel araştırma, fenomenleri, süreçleri ve ilişkileri anlamak için derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde inceler. Bu eğitim, araştırmacılara nitel veri analizi ve yorumlama süreçlerinde rehberlik etmektedir. Katılımcılar, nitel veri toplama tekniklerini, verileri organize etme ve kodlama stratejilerini, ardından analiz etme ve sonuçları yorumlama yöntemlerini öğrenirler. Eğitim, temel kavramlar, yöntemler ve araçlarla başlar ve daha sonra karmaşık senaryoları ele alır. Katılımcılar, örnek olayları inceleyerek ve pratik uygulamalarla becerilerini geliştirirler. Ayrıca, nitel veri analizi sürecinde karşılaşılan olası zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme stratejileri de ele alınır. Eğitim boyunca, katılımcılar deneyimlerini paylaşabilir ve birbirleriyle etkileşimde bulunabilir, böylece öğrenme deneyimleri zenginleşir.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Webinarlar
Eğitmen:   Prof. Dr. Süheyla Altuğ Özsoy(Ege Üniversitesi) Aynur Çetinkaya (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   1

Kurs İçeriği

Sağlık Bilimlerinde Nitel Yaklaşım İçin Araştırmacılara Yol Haritası : Verileri Anlamlandırma Bölümleri Videoları

Örnek Ders Videosu

Anahtar Kelimeler

Paylaş