img
img

Eğitim Seti HakkındaEğitimin Çıktıları

Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması eğitimini tamamlayan katılımcılar, bir dizi önemli yetenek ve bilgi kazanır. Eğitimin sonunda katılımcılar şunları başarabilirler:

Karma Yöntem Araştırmalarını Planlama: Katılımcılar, karma yöntem araştırmalarını tasarlamak için gerekli stratejileri geliştirebilirler. Araştırma sorularını belirleme, örneklem seçimi yapma ve veri toplama araçlarını oluşturma konularında beceri kazanırlar.

Nicel ve Nitel Veri Toplama: Katılımcılar, hem nicel hem de nitel veri toplama tekniklerini uygulama yeteneği geliştirirler. Anketler, mülakatlar, odak grupları ve gözlem gibi yöntemleri etkili bir şekilde kullanabilirler.

Veri Analizi: Katılımcılar, elde edilen verileri analiz etme becerisi kazanır. Hem nicel verileri istatistiksel olarak analiz edebilirler hem de nitel verileri içerik analizi gibi yöntemlerle inceleyebilirler.

Sonuçları Raporlama: Katılımcılar, karma yöntem araştırmalarının sonuçlarını etkili bir şekilde yazılı ve sözlü olarak raporlayabilirler. Bu, araştırma sonuçlarını paylaşma ve yayınlama konusunda önemli bir yetenektir.

Karma Yöntemlerin Uygulama Alanları: Katılımcılar, karma yöntemlerin farklı araştırma alanlarında nasıl kullanılabileceğini anlarlar. Bu, farklı projelerde karma yöntemlerin etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanır.

Araştırma Etik Kuralları: Katılımcılar, araştırma etiği konusunda bilinçlenirler ve araştırma projelerini etik kurallara uygun bir şekilde yürütme yeteneği kazanırlar.

Sonuç olarak, Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması eğitimi, araştırmacılara karma yöntemlerin güçlü analitik araçlarını kullanma yeteneği kazandırarak daha derinlemesine ve kapsamlı araştırmalar yapmalarına olanak tanır. Bu eğitim, araştırma alanında uzmanlaşmak isteyen herkes için değerli bir kaynaktır.Eğitimin Niteliği ve Detayı

Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması eğitimi, araştırmacıların karma yöntemlerin karmaşıklığını kavramalarına yardımcı olan kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu eğitim, hem akademik hem de endüstriyel araştırmacılar için tasarlanmıştır ve araştırma projelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gereken temel bilgi, beceri ve stratejileri sunar.

Eğitimin temel nitelikleri şunlardır:

Kapsamlı İçerik: Eğitim, karma yöntem araştırmalarının her aşamasını kapsar ve katılımcılara bu yöntemlerin nasıl planlanacağını, uygulanacağını ve sonuçlarının nasıl raporlanacağını öğretir.

Pratik Uygulamalar: Katılımcılar, teorik bilgiyi pratikte uygulama fırsatı bulurlar. Gerçek dünya araştırma projelerine benzer senaryoları ele alarak, karma yöntemlerin nasıl kullanılacağını öğrenirler.

Uzman Eğitmenler: Eğitim, konusunda uzman eğitmenler tarafından sunulur. Bu eğitmenler, kapsamlı deneyime sahip ve karma yöntem araştırmalarının uzmanlarıdır.

İnteraktif Öğrenme: Eğitim, katılımcıların etkileşimli dersler, grup çalışmaları ve örnek olay analizleri yoluyla aktif bir şekilde öğrenmelerini sağlar.

Sertifika: Eğitimi tamamlayan katılımcılara resmi bir sertifika verilir. Bu sertifika, karma yöntem araştırmaları konusunda uzmanlık düzeylerini kanıtlar.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Webinar
Eğitmen:   Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Korkmaz
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   1

Kurs İçeriği

Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarlanması, Uygulanması ve Raporlanması

Örnek Ders Videosu

Anahtar Kelimeler

Paylaş