img
img

Eğitim Seti Hakkında

Normallik

Bu videoda parametrik testlerin en temel varsayımlarından biri olan normal dağılımın ne anlama geldiği, verilerin normal dağılıp dağılmadığının nasıl kontrol edilebileceği JASP yazılımı kullanılarak açıklanmaktadır.

Korelasyon

Bu videoda iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyinin belirlenmesinde kullanılan korelasyon katsayıları incelenmekte, Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı ve Spearman sıra farkları korelasyon katsayısının JASP ile nasıl hesaplanabileceği ve çıktıların nasıl yorumlanabileceği açıklanmaktadır.Eğitimin Çıktıları

"Normallik ve Korelasyon Eğitimi" tamamlandığında katılımcılar şunları başarabilir:

Veri Setlerini Değerlendirme: Katılımcılar, veri setlerinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirebilir ve bu değerlendirmeleri yorumlayabilirler. Normallik testleri ve grafiksel yöntemlerle verilerin normal dağılıma ne kadar uygun olduğunu belirleyebilirler.

Korelasyon Analizi: Katılımcılar, değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçme ve yorumlama yeteneklerine sahip olurlar. Pearson Korelasyon Katsayısı ve diğer korelasyon ölçüleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

İstatistiksel Testler: Katılımcılar, normallik ve korelasyonun istatistiksel testlerle nasıl değerlendirileceğini öğrenirler. Bu testlerle verileri istatistiksel olarak analiz edebilirler.

Veri Analizi Becerileri: Eğitimdeki pratik uygulamalar sayesinde katılımcılar, gerçek dünya veri setleri üzerinde normallik ve korelasyon analizi yapma deneyimi kazanırlar. Bu beceriler, veri analizi projelerinde kullanılmak üzere hazır hale gelir.

Karar Verme Yeteneği: Eğitim, katılımcıların veri analizi sonuçlarını yorumlama ve kararlarını destekleme yeteneklerini geliştirir. Verileri daha iyi anlama ve doğru kararlar alma yetenekleri artar.

Sonuç olarak, "Normallik ve Korelasyon Eğitimi", katılımcılara istatistiksel verileri daha iyi anlama ve yorumlama becerileri kazandırarak veri analizi alanında daha güçlü bir temel oluşturur. Bu eğitim, veri bilimcileri, araştırmacılar ve karar vericiler için büyük bir değer taşır.Eğitimin Niteliği ve Detayı

"Normallik ve Korelasyon Eğitimi", katılımcılara temel istatistiksel kavramları anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yoğun bir eğitimdir. Eğitim, istatistik ve veri analizi alanlarında çalışan profesyoneller, veri bilimcileri ve araştırmacılar için ideal bir başlangıç noktasıdır.

Eğitim, teorik bilgi ile pratik uygulamaları birleştirir. Katılımcılar, normallik ve korelasyon kavramlarını anlamak ve istatistiksel testlerle bunları uygulamak için gereken temel bilgileri edinirler. Aynı zamanda, eğitim boyunca gerçek dünya veri setleri üzerinde uygulamalı örneklerle pratik deneyim kazanırlar.

Eğitimin öğrenme çıktıları şunları içerir:

  • Veri setlerinin normallik açısından değerlendirilmesi ve yorumlanması.
  • Korelasyonun anlamı ve ölçüm yöntemleri hakkında bilgi.
  • Pearson Korelasyon Katsayısı'nın nasıl hesaplandığı ve yorumlandığı.
  • İstatistiksel testlerle normallik ve korelasyonun değerlendirilmesi.
  • Veri analizi ve araştırma süreçlerinde normallik ve korelasyonun önemi.

Katılımcılar, bu eğitim sonunda temel istatistiksel bilgileri anlama, uygulama ve yorumlama konularında güçlü bir temel oluşturacaklar ve veri analizi becerilerini önemli ölçüde geliştireceklerdir.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Eğitim ve Fen Bilimleri
Eğitmen:   Doç.Dr. Eren Can Aybek
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   5

Kurs İçeriği

1.Video

2.Video

3. Video

4. Video

5. Video

Paylaş