img
img
Eğitmen Mert Özen
Kategori Mühendislik
İzlenme Sayısı 0

Eğitim Seti Hakkında

öğrenecekleriniz

i̇şlemcinin nasıl çalıştığını

assembly ve yüksek seviyeli programlama dilleri arasındaki farkları

intel8086 komut kümesini

emu8086 kurulum ve kullanımını

yüksek seviyeli programlama dillerinde veri yapılarının nasıl oluşturulduğunu

kesmeleri ve dosya i̇şlemlerini

temel i/o i̇şlemlerini ve donanım kesmelerini

mikroişlemci ve mikrodenetleyici arasındaki farkları

bilgisayar mimarilerini (harvard ve von neuman)

i̇şlemci mimarilerini (x86-x64)

flowgortihm ile algoritma oluşturmanın temellerini

sayı sistemlerini (decimal, binary, octal, hexadecimal)

prosedürleri ve makroları kullanmayı

gereksinimler

temel düzeyde bilgisayar kullanımı

çalışma azmi ve i̇stikrarı

daha önce programlama i̇le uğraşılmış olması faydalı olacaktır

en önemlisi sürekli araştırma yapmak

bu kurs kimler için uygun

  • assembly dilini öğrenmek i̇steyenler
  • üniversitelerde mikroişlemci dersleri için temel bilgi sahibi olmak i̇steyenler
  • intel8086 komut kümesini etkin olarak kullanmak i̇steyenler
  • güncel programlama dillerinin temelini öğrenmek i̇steyenler
  •  

bölümlerdeki hedeflerimiz neler olacak?

bölüm 1: kurstan etkin olarak faydalanabilmeniz için gerekli olan tüm temel bilgiyi edineceksiniz.

bölüm 2: programlama hakkında hiç bilginiz yoksa temel düzeyde algoritma ve programlama bilgisine sahip olacaksınız.

bölüm 3: sayı sistemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

bölüm 4: intel 8086 mikroişlemcisini tanıyacak ve emu8086 programında nasıl simüle edildiğini öğreneceksiniz.

bölüm 5: ram üzerinde verilerin nasıl saklandığını ve saklanan verilere nasıl erişildiğini en ince ayrıntısına kadar özümseyeceksiniz.

bölüm 6: intel 8086 komut kümesine alışmak ve yavaş yavaş alıştırmalar yapmak için gerekli olan temel komutları öğreneceksiniz.

bölüm 7: stack (yığın) olarak adlandırılan veri yapısının nasıl işlediğini net ifadelerle kavrayacaksınız.

bölüm 8: aritmetik mantık birimi (alu) hakkında bilgi sahibi olup aritmetiksel ve mantıksal komutların nasıl kullanıldığını göreceksiniz.

bölüm 9: yazmış olduğunuz programları normal akışlarından çıkartıp istediğiniz işlemleri yaptırmak için gerekli olan yönlendirme komutlarını tanıyacaksınız. ayrıca tekrarlı işlemler için döngülerin nasıl kullanılabileceğini ve farklı senaryoların nasıl işlenebileceğini öğrenmiş olacaksınız.

bölüm 10: özellikle ikili sayı sistemlerine indirgenip işlem yapılması gereken durumlar için kullanılan kaydırma ve döndürme komutlarının nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz.

bölüm 11: dizi komutları olarak adlandırdığın bir başka ifade ile string komutlarının ne kadar önemli olduğuna şahit olacaksınız.

bölüm 12: tekrar eden yapıların hazır kod blokları haline getirip kod kalabalığından nasıl kurtulacağınızı ve kendi komutlarınızı nasıl oluşturacağınızı en ince ayrıntısına kadar öğreneceksiniz.

bölüm 13: kurs boyunca belki de uygulama yapmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz kesmelerin ne olduğunu emsali görülmemiş detayları ile öğreneceksiniz.

bölüm 14: verilerimizi kalıcı olarak saklamak istediğimiz durumlarda dosyalara ihtiyaç duyarız bu bölümde de dosya ve klasör işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğine kesmeler penceresinden bakacağız.

bölüm 15: güncelleme(19.07.2020)-her ay proje eklemeyi düşündüğüm bu bölüme işlerimden dolayı maalesef her ay ekleme yapamayacağım.

bölüm 16: sizlerden gelen sorular üzerine eklediğim bu bölümde temel i/o(girdi/çıktı) işlemlerini ve donanım kesmelerini öğreneceksiniz.Benzer Kurslar

Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Kurs İçeriği

1-02-Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici

1-03-Bilgisayar Mimarisi

1-04-İşlemci Mimarisi

1-05-Hafıza Ölçü Birimleri

1-06-İşlemci Nasıl Çalışır

1-07-İşlemci ve RAM İlişkisi

1-08-Assembly Nedir

1-09-Derleyici ve Yorumlayıcı Nedir

2-01-Algoritma Nedir Sözde Kod Nedir

2-02-Akış Diyagramları

2-03-Flowgorithm Nedir-Kurulum Nasıl Yapılır

2-04-Flowgorithm Arayüz ve Araçları

2-05-Veri Tipleri

2-06-Operatörler

2-07-Dahili Fonksiyonlar ve Sabitler

2-08-Akış Diyagramı Elemanları

2-09-Örnek1-Faktöriyel Hesaplama

2-10-Örnek2-Üçgen Alan Hesaplama

2-11-Örnek3-Not Hesaplama

2-12-Örnek4-Sayı Sıralama

2-13-Örnek5-Sezar Şifreleme

3-01-Onluk Sayı Sistemi

3-02-İkilik Sayı Sistemi

3-03-Sekizlik Sayı Sistemi

3-04-Onaltılık Sayı Sistemi

3-05-Onluk Sayı Sistemi Dönüşümleri

3-06-İkilik Sayı Sistemi Dönüşümleri

3-07-Sekizlik Sayı Sistemi Dönüşümleri

3-08-Onaltılık Sayı Sistemi Dönüşümleri

3-09-İkili Sayı Sisteminde Dört İşlem

3-10-Sekizlik Sayı Sisteminde Dört İşlem

3-11-Onaltılık Sayı Sisteminde Dört İşlem

3-12-Tümleyen Aritmetiği

3-13-ASCII Kodları

4-01-Intel8086 İşlemcisi

4-02-Segment Kaydedicileri ve RAM

4-03-Verilerin RAM Üzerindeki Durumu

4-04-Emu8086 Nedir ve Kurulumu Nasıl Yapılır

4-05-Emu8086 Arayüz ve Araçları

4-06-Tutorial(Öğretici) Kullanımı

4-07-Kod Şablonları (COM,EXE,BIN,BOOT)

4-08-Derleyici Yazım Formatı ve Segment Tanımlamaları

4-09-8086 Komut Kümesi

5-01-Değişkenler(Variables)

5-02-Diziler(Arrays)

5-03-Sabitler(Constants)

5-04-Hafıza Erişim Yöntemleri(Adresleme Modları)

6-01-MOV(Kopyalama) Komutu

6-02-LEA (Etkin Adres) Komutu

6-03-XCHG(Yer Değiştirme) Komutu

6-04-INC-DEC(Arttırma-Azaltma) Komutları

6-05-XLATB(Eşleştirme) Komutu

6-06-JMP(Atlama) Komutu

6-07-LOOP(Döngü) Komutu

6-08-Örnek1-COM Dosyası-Dizi Kopyalama

6-09-Örnek2-COM Dosyası-Tersten Dizi Kopyalama

6-10-Örnek3-EXE Dosyası-XLATB Komutu ile Eleman Kopyalama

6-11-Örnek4-EXE Dosyası-Aynı Dizi İçerisinde Değer Arttırma

7-01-Stack(Yığın) Nedir

7-02-POP PUSH Komutları

7-03-PUSHA POPA Komutları

7-04-PUSF POPF Komutları

8-01-Aritmetik-Mantık Birimi ve Bayraklar

8-02-Bayrak Değişim Komutları

8-03-Aritmetiksel Komutlar-Toplama(ADD- ADC)

8-04-Aritmetiksel Komutlar-Çıkarma(SUB SBB)

8-05-Aritmetiksel Komutlar-Çarpma(MUL IMUL)

8-06-Aritmetiksel İşlemler-Bölme(DIV IDIV)

8-07-Aritmetiksel İşlemler-İşaret Genişletme(CBW CWD)

8-08-Mantıksal Komutlar-AND (VE)

8-09-Mantıksal Komutlar-OR (VEYA)

8-10-Mantıksal Komutlar-XOR (ÖZEL VEYA)

8-11-Mantıksal Komutlar-NOT (TERS)

8-12-Mantıksal Komutllar-TEST

8-13-Örnek1-Dizi Elemanlarının Karesini Alma

8-14-Örnek2-İndisli Çıkarma İşlemi

8-15-Örnek3-Dizideki Harfleri Büyütme

8-16-Örnek4-Değer Sınırlama

9-01-Program Akış Kontrolü Nedir

9-02-Tek Bayrağı Kontrol Eden Atlama Komutları

9-03-İşaretli Sayılar İçin Atlama Komutları

9-04-İşaretsiz Sayılar İçin Atlama Komutları

9-05-Döngü Komutları

9-06-Örnek1-LOOP Olmadan Döngü Oluşturma

9-07-Örnek2-Taşma Kontrolü

9-08-Örnek3-Negatif ve Pozitif Sayı Ayrıştırma

9-09-Örnek4-Ad Eşitlik Kontrolü

10-01-SHR ve SHL Komutları

10-02-SAR ve SAL Komutları

10-03-ROR ve ROL Komutları

10-04-RCR ve RCL Komutları

10-05-Örnek1-Aktif Bit Sayısını Bulma

10-06-Örnek2-Parçalı Sayı Değeri Elde Etme

11-01-Data Segment ve Extra Segment Kullanımı

11-02-Kopyalama Komutları1-MOVSB MOVSW

11-03-Kopyalama Komutları2-LODSB LODSW

11-04-Kopyalama Komutlar3-STOSB STOSW

11-05-Karşılaştırma Komutları1-CMPSB CMPSW

11-06-Karşılaştırma Komutları2-SCASB SCASW

11-07-Tekrarlama Komutları-REP REPx REPxx

11-08-Örnek1-Diziyi Boşluk Karakterine Göre Parçalama

11-09-Örnek2-Diziyi Boşluk Karakterine Göre Parçalama 2

11-10-Örnek3-Dizide Tekrar Eden Eleman Sayısını Bulma

12-01-Prosedür(Procedur) Nedir

12-02-Örnek1-Prosedür ile Boşluk Sayısı Bulma

12-03-Makro Nedir

12-04-Örnek2-Makro ile Dizi Kopyalama

13-01-Kesme Nedir

13-02-BIOS Kesmeleri

13-03-Örnek1-Dizi Değerlerini Karakter Olarak Yazdırma

13-04-Örnek2-Kullanıcıdan Karakter Alıp Yazdırma

13-05-Örnek3-Girilen Sayıya Göre Ekran Boyama

13-06-MSDOS Kesmeleri

13-07-Örnek1-Alt Alta Karakter Yazdırma

13-08-Örnek2-Tek Haneli Toplama İşlemi

13-09-Örnek3-Ad ve Soyad Bilgisi Alma

14-10-Tarih ve Zaman Kesmeleri

14-01-Klasör ve Dosya Kesmelerini Tanıyalım

14-02-Sürücü İşlemleri

14-03-Klasör İşlemleri 1-Oluşturma ve Silme

14-04-Klasör İşlemleri 2-Geçerli Dizin Ayarlama ve Alma

14-05-Klasör İşlemleri 3-Yeniden Adlandırma

14-06-Dosya İşlemleri 1-Oluşturma ve Silme

14-07-Dosya İşlemleri 2-Açma ve Kapatma

14-08-Dosya İşlemleri 3-Veri Yazma ve Okuma

14-09-Dosya İşlemleri 4-Yeniden Adlandırma ve Taşıma

15-01-Hesap Makinesi-Aşama1

15-02-Hesap Makinesi-Asama2

15-03-Hesap Makinesi-Asama3

15-04-Hesap Makinesi-Asama4A

15-04-Hesap Makinesi-Asama4B

15-05-Hesap Makinesi-Asama5(Son)

15-06-Menu Oluşturma-Aşama1

15-07-Menu Oluşturma-Aşama2

15-08-Menu Oluşturma-Aşama3(SON)

17-01-IO Islemleri Komutları

17-02-LED Display Örneği

17-03-Termometre Örneği

17-04-Klavye Kontrollü Step Motor Örneği

Anahtar Kelimeler

Paylaş