img
img

Eğitmen Bilgileri

Açıklama

"Örgütsel Davranış ve Yönetim" eğitimi, iş dünyasında liderlik, insan kaynakları yönetimi ve organizasyonel etkileşim konularında derinlemesine bir anlayış geliştirmeyi hedefler. Bu eğitim, çeşitli konu başlıkları altında ele alınan modüllerden oluşur ve katılımcılara çeşitli iş ortamlarında başarılı olmalarına yardımcı olacak kritik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar.

Eğitim modüllerinin ana başlıkları şunlardır:

Banka Müdürlerinin Etik Davranışlarının Çalışanların İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: İzmir İli Örneği Bu modülde, etik davranışların işyeri ortamına etkisi incelenir. Banka müdürleri üzerinden İzmir ili örneği ile etik davranışların çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarına nasıl etki edebileceği ele alınır.

Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Bu modülde, işyerinde psikolojik taciz (mobbing) kavramı detaylı bir şekilde açıklanır ve bu tür davranışların çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve işyeri ortamına etkileri ele alınır.

Örgütsel Adalet Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi Örgütsel adalet algısının, çalışanların işten ayrılma niyetlerini nasıl etkilediği ve örgüt içi adaletin önemi bu modülde incelenir.

Benchmarking (Rekabetçi Kıyaslama) Rekabetçi kıyaslama (benchmarking) konsepti açıklanır ve bu stratejik aracın nasıl kullanılacağı öğretilir. Rakiplerle karşılaştırma yaparak organizasyonel gelişmeyi nasıl destekleyebileceğiniz öğrenilir.

Yaratıcılık, İnovasyon ve Girişimcilik Bu modül, yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik konularına odaklanır. Katılımcılar, iş dünyasında bu önemli yetkinlikleri nasıl geliştirebileceklerini öğrenirler.

Stres ve Çatışma Yönetimi Stres ve çatışma yönetimi becerilerini geliştirmek, işyeri verimliliğini artırmak için önemlidir. Bu modül, stres ve çatışmaları etkili bir şekilde yönetmeye odaklanır.

Yönetişim Yönetişim konsepti, organizasyonlar için stratejik öneme sahiptir. Bu modülde, yönetişim prensipleri ve uygulamaları detaylı bir şekilde ele alınır.

Sosyal Girişimcilik Sosyal girişimcilik kavramı ve sosyal sorumluluk projelerinin nasıl başlatılacağı ve yönetileceği bu modülde öğretilir.

Örgütsel Sinizm Örgütsel sinizm, işyerinde negatif bir atmosfer oluşturabilir. Bu modülde, örgütsel sinizmin nasıl tanımlanacağı ve nasıl ele alınacağı incelenir.

Cam Tavan Cam tavan kavramı, cinsiyet eşitsizliği konusunda bir engel oluşturabilir. Bu modül, cam tavanın nasıl aşılabileceğini ve cinsiyet eşitliği için neler yapılabileceğini ele alır.

Müge Doğaner

Örgütsel Davranış ve Yönetim

"Örgütsel Davranış ve Yönetim" eğitimi, iş dünyasında liderlik, insan kaynakları yönetimi ve organizasyonel etkileşim konularında birçok önemli konuyu ele almaktadır. Bu eğitim, Banka Müdürlerinin etik davranışlarının çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini, psikolojik tacizin (mobbing) işyerindeki etkilerini, örgütsel adalet algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ve rekabetçi kıyaslama (benchmarking) gibi stratejik araçların kullanımını inceliyor. Ayrıca yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik konularına odaklanarak iş dünyasında sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için önemli yetkinlikler geliştirmeye yardımcı oluyor. Stres ve çatışma yönetimi, yönetişim, sosyal girişimcilik, örgütsel sinizm ve cam tavan gibi konular da bu eğitimde detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Katılımcılara, örgütsel davranışın karmaşıklığını anlama ve iş hayatında başarılı olma becerilerini geliştirme fırsatı sunar.

Açıklama

"Örgütsel Davranış ve Yönetim 2" eğitim seti, iş dünyasında liderlik yapmak isteyenler için temel bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlar. Eğitim, özellikle yönetim alanında kariyer yapmayı hedefleyenler için önemlidir. İçeriğinde, iş ortamında başarılı olmak için gerekli olan duygusal zeka, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütlerde gruplar, örgüt kültürü, örgütsel iletişim, örgütsel yabancılaşma, örgütsel sessizlik, duygusal emek, sosyal kaytarma ve örgütsel sosyalleşme gibi kritik konular bulunur.

Eğitim, katılımcılara bu konuları anlama, uygulama ve yönetimde etkili bir şekilde kullanma fırsatı sunar. Katılımcılar, duygusal zeka ve insan ilişkilerini daha iyi anlama becerilerini geliştirerek liderlik yeteneklerini artırabilirler. Aynı zamanda örgüt içi ilişkileri ve kültürü daha iyi anlama yetisi kazanarak örgütlerinde daha etkili bir şekilde çalışabilirler.

Müge Doğaner

Örgütsel Davranış ve Yönetim 2

"Örgütsel Davranış ve Yönetim 2" eğitimi, iş dünyasında başarılı bir yönetici olmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu eğitim, duygusal zeka, örgütsel vatandaşlık davranışı, gruplar, örgüt kültürü, iletişim, yabancılaşma, sessizlik, duygusal emek, sosyal kaytarma ve sosyalleşme gibi kritik konuları kapsar.

Açıklama

"Örgütsel Davranış ve Yönetim 3" eğitimi, iş dünyasının çeşitli yönlerini kapsayan kapsamlı bir eğitim setidir. Bu eğitim, katılımcılara örgütsel davranışın temellerini anlama, motivasyonun işyerinde nasıl oluşturulduğunu kavrama ve liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Aynı zamanda aile şirketleri, örgütsel güven, kariyer yönetimi, örgütsel körlük, istismarcı yönetim ve stratejik yönetim gibi önemli konuları ele alır.

Eğitim boyunca, katılımcılar bu konuları derinlemesine inceleyecek ve iş dünyasının dinamiklerini daha iyi anlayacaklar. Motivasyonun iş verimliliğine nasıl etki ettiğini öğrenirken, liderlik becerilerini uygulama fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda aile şirketlerinin özel dinamiklerini, örgütsel güvenin işyerindeki önemini ve örgütsel körlüğün nasıl engellenebileceğini öğrenerek, iş dünyasındaki başarılarını artırmak için gereken araçları kazanacaklar.

 

Müge Doğaner

Örgütsel Davranış ve Yönetim 3

'Örgütsel Davranış ve Yönetim 3' eğitimi, iş dünyasında liderlik, motivasyon, stratejik yönetim ve örgütsel davranış konularında derinlemesine bir anlayış geliştirmek isteyen herkes için mükemmel bir fırsattır. Bu eğitim seti, aile şirketleri, örgütsel güven, kariyer yönetimi, örgütsel körlük ve daha fazlası gibi çeşitli önemli konuları kapsar. İş dünyasının karmaşıklığına hakim olmak ve başarılı bir lider olmak isteyenler için tasarlanmıştır. Katılımcılar, örgütsel davranışın temellerini anlayacak, motivasyon ve liderlik becerilerini geliştirecek ve stratejik yönetimde ustalaşacaklar.

Açıklama

Eğiticinin Eğitimi, eğitim sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen ya da mevcut eğitimcilerin becerilerini geliştirmek isteyen herkes için tasarlanmış kapsamlı bir eğitim setidir. Bu set, katılımcıları eğitimciler olarak başarılı olmaları için gerekli olan temel bilgi ve yeteneklerle donatmayı amaçlar.

Eğitimin içeriği, pedagojik temellerden başlayarak, etkili öğretim stratejilerine kadar uzanır. Katılımcılar, öğrenme hedefleri belirleme, ders planlama, eğitim materyali oluşturma ve öğrencileri değerlendirme konularında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca, sınıf içi etkileşimi artırmak, öğrenci motivasyonunu yükseltmek ve sınıf yönetimi becerilerini geliştirmek için pratik rehberlik sunar.

Eğitim seti, çeşitli öğrenme materyalleri, video dersler, örnekler ve interaktif aktiviteler içerir. Katılımcılar, bu kaynakları kullanarak öğrenmeyi kolaylaştırır ve kendi öğretim pratiği üzerinde uygulama yapma fırsatı bulurlar.

Müge Doğaner

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi, eğitim sektöründe kariyer yapmayı düşünen veya mevcut eğitimcilerin profesyonel gelişimini hedefleyen bir eğitim setidir. Bu eğitim, katılımcılara eğitim süreçlerini etkili bir şekilde tasarlama, sunma ve değerlendirme becerilerini kazandırır. Eğitimciler için gerekli olan temel pedagojik bilgi ve yeteneklerin yanı sıra, eğitim materyali oluşturma, öğrenci motivasyonunu artırma, sınıf yönetimi ve değerlendirme stratejilerini içerir. Eğitim, katılımcılara interaktif öğrenme deneyimleri sunar ve onları aktif bir şekilde öğrenmeye teşvik eder.

Açıklama

Örgütsel Davranış ve Yönetim 4 eğitimi, iş dünyasında liderlik ve insan kaynakları yönetimi konularında derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için tasarlanmış bir eğitim setidir. Bu kapsamlı eğitim seti, iş yaşamı dengelemesi, iş yerinde mutluluk, liderlik ve narsisizm, örgüt iklimi, örgütsel değişim, örgütsel intikam, örgütsel maneviyat, örgütsel yaratıcılık, prososyal örgütsel davranış ve psikolojik sermaye gibi örgütsel davranış ve yönetim konularını ele almaktadır.

Eğitim seti, her bir konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alarak katılımcılara teorik bilgiyi pratik iş uygulamalarına nasıl entegre edeceklerini öğretir. Katılımcılar, liderlik becerilerini geliştirmek, iş yerindeki mutluluğu artırmak ve örgütlerindeki değişiklikleri etkili bir şekilde yönetmek için gereken stratejileri ve araçları öğrenirler.

Örgütsel Davranış ve Yönetim 4 eğitimi, iş dünyasında başarılı bir kariyer yapmak isteyenler, yöneticiler, insan kaynakları profesyonelleri ve liderler için mükemmel bir kaynaktır. Katılımcılar, örgütlerinde daha etkili bir lider olma becerilerini geliştirerek, çalışanların iş yaşam dengesini iyileştirmek ve daha üretken bir çalışma ortamı yaratmak için bu eğitim setinden büyük fayda sağlayacaklardır.

Müge Doğaner

Örgütsel Davranış ve Yönetim 4

Örgütsel Davranış ve Yönetim 4 eğitimi, iş dünyasındaki dinamiklerle başa çıkma becerilerini geliştirmek isteyenler için mükemmel bir fırsattır. Bu eğitim seti, iş yaşamı dengelemesi, iş yerinde mutluluk, liderlik ve narsisizm, örgüt iklimi, örgütsel değişim, örgütsel intikam, örgütsel maneviyat, örgütsel yaratıcılık, prososyal örgütsel davranış ve psikolojik sermaye gibi kritik konuları ele alır. Her bir konu, teorik bilgiyi günlük iş uygulamalarına nasıl entegre edeceğinizi öğrenmek için ayrıntılı bir şekilde incelenir. Eğitim, katılımcılara iş yerinde daha etkili bir lider olmaları ve örgütlerindeki insan kaynaklarını daha iyi yönetmeleri için gerekli araçları sunar. Örgütsel Davranış ve Yönetim 4 eğitimi, iş dünyasında başarılı bir kariyer yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Açıklama

Pazarlama ve Tüketici Davranışları eğitim seti, tüketici davranışlarına ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirmeyi amaçlayan bir dizi modülden oluşur. Set, pazarlama profesyonelleri, işletme sahipleri ve öğrenciler için tasarlanmıştır. İşte setin içeriğine dair daha ayrıntılı bir bakış:

Algılama: Bu modül, tüketicilerin çevrelerini nasıl algıladığını ve bu algıların pazarlama stratejilerine nasıl etki edebileceğini ele alır. Algılama süreçleri, ürün ve marka algısı gibi önemli konuları kapsar.

Benlik ve Kişilik: Tüketicilerin benlik ve kişilik yapıları, satın alma kararlarını nasıl etkileyebilir? Bu modülde bu sorulara yanıtlar aranır ve kişilik tiplerinin pazarlama stratejilerine etkileri incelenir.

Değerler: Tüketici değerleri, marka sadakati ve tercihleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu modül, tüketici değerlerinin analizi ve pazarlama stratejilerine nasıl entegre edilebileceğini ele alır.

Motivasyon ve İlgilenim: Tüketicilerin motivasyonlarını anlamak, satın alma kararlarını etkileyen önemli bir faktördür. Bu modül, tüketici motivasyonlarını ve ilgilenimlerini incelemeye odaklanır.

Öğrenme: Tüketiciler nasıl öğrenirler ve bu öğrenme süreçleri pazarlama ile nasıl ilişkilendirilebilir? Öğrenme teorileri ve uygulamaları bu modülde ele alınır.

Pazarlama İletişimi: Etkili pazarlama iletişimi stratejileri, tüketicilerle etkileşim kurmanın temelini oluşturur. Bu modül, reklam, promosyon ve diğer iletişim araçlarını ele alarak tüketiciye nasıl etkili bir şekilde ulaşılacağını açıklar.

Pazarlamanın Temelleri: Temel pazarlama prensipleri ve stratejileri bu modülde incelenir. Ürün konumlandırma, fiyatlandırma ve dağıtım stratejileri gibi konulara odaklanılır.

Referans Grupları: Tüketici kararları, sosyal çevreleri ve referans gruplarının etkisi altında olabilir. Bu modül, referans gruplarının tüketici davranışları üzerindeki etkilerini detaylı olarak açıklar.

Satın Alma Karar Süreci: Tüketicilerin ürün ve hizmet satın alma kararlarını nasıl verdiklerini anlamak, pazarlama stratejilerini optimize etmek için hayati öneme sahiptir. Bu modül, satın alma karar sürecini adım adım analiz eder.

Tüketici Davranışı: Tüm modüllerin birleşiminde, tüketici davranışlarının karmaşıklığını anlamak için katılımcılara derin bir bakış sunar.

Bu eğitim seti, katılımcıları tüketici zihniyetini anlama ve pazarlama stratejilerini geliştirme konusunda donatırken, aynı zamanda pratik uygulamalarla da destekler. Katılımcılar, bu eğitim sonunda tüketici davranışlarına daha iyi bir perspektif kazanacak ve başarılı pazarlama stratejileri oluşturabileceklerdir.

Müge DOĞANER

Pazarlama ve Tüketici Davranışları

Pazarlama ve Tüketici Davranışları eğitimi, tüketicilerin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve hareket ettiğini anlamak için temel kavramları ve stratejileri ele alır. Bu eğitim, tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri, pazarlama iletişimi ve satın alma süreçlerini inceler. Katılımcılara tüketici zihniyetini anlama, pazarlama stratejilerini geliştirme ve tüketicilerin tercihlerini anlamlandırma yetenekleri kazandırır. Algılama, kişilik, değerler, motivasyon, öğrenme gibi temel konuları kapsayan eğitim, pazarlama iletişimi, referans grupları ve satın alma karar süreci gibi pratik uygulamaları da içerir. Bu eğitim, pazarlamacılar, işletme sahipleri ve pazarlama öğrencileri için değerli bir kaynak sunar, tüketici davranışlarını daha iyi anlayarak başarılı pazarlama stratejileri oluşturmanızı sağlar.