img
img

Açıklama

Doğrulayıcı Faktör Analizi eğitim seti, katılımcılara bu önemli istatistiksel yöntemi anlama, uygulama ve yorumlama konusunda derinlemesine bilgi sunmaktadır. Eğitim, istatistik ve veri analizi konularında temel bir anlayışa sahip olan araştırmacılar, öğrenciler ve profesyoneller için uygundur.

Ersoy Karabay

DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ

Doğrulayıcı Faktör Analizi, akademik ve endüstriyel araştırmalarda kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. Bu eğitim, katılımcılara Doğrulayıcı Faktör Analizi'nin temel prensiplerini, uygulanması gereken adımları ve bu yöntemi nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi, özellikle psikometrik ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve test edilmesi, pazar araştırmaları ve sosyal bilimlerdeki veri analizi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.