img
img

Açıklama

EFT Eğitimi, katılımcılara duygusal özgürleşme tekniği olan EFT'yi öğrenme fırsatı sunar. Bu eğitim seti, EFT'nin temel ilkeleri, tarihçesi ve temel uygulama yöntemleri üzerine derinlemesine bir inceleme sunar. Katılımcılar, duygusal zorluklarla başa çıkma, stres yönetimi, travmatik deneyimlerin etkilerini hafifletme ve kişisel gelişimlerini destekleme konularında pratik beceriler kazanacaklardır.

Eğitim içeriği şunları kapsar:

  1. EFT'nin temel prensipleri ve tarihçesi: Katılımcılar, EFT'nin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini anlayarak teknikleri daha derinlemesine kavrayacaklar.
  2. EFT'nin enerji meridyenlerine dayalı çalışma prensipleri: EFT'nin bedenin enerji meridyenlerini kullanma prensipleri üzerine detaylı bir inceleme.
  3. Temel EFT uygulamaları: Katılımcılar, kendi duygusal zorluklarıyla çalışarak EFT'yi uygulama becerisi kazanacaklar.
  4. İleri düzey EFT teknikleri: Daha karmaşık duygusal sorunlarla başa çıkmak için gelişmiş EFT tekniklerini öğrenme fırsatı.
  5. Uygulama ve deneyimler: Katılımcılar, eğitim boyunca gerçek hayat deneyimlerini paylaşarak ve uygulayarak öğrendiklerini pekiştirecekler.

Deniz Gönüllü

EFT EĞİTİMİ

EFT Eğitimi, duygusal özgürleşme tekniği olan EFT'nin (Emotional Freedom Techniques) temel prensiplerini ve uygulama yöntemlerini öğreten bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcılara duygusal zorluklarla başa çıkma, stresi azaltma, travmatik deneyimlerin etkilerini hafifletme ve kişisel gelişimlerini destekleme konularında pratik beceriler kazandırmayı hedefler. EFT, bedenin belirli enerji meridyenlerine dokunarak duygusal blokajları çözmeye dayalı bir teknik olup, bu eğitim, katılımcıların bu teknikleri etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmelerine odaklanır.