img
img

Açıklama

Çok Düzeyli Modeller eğitimi, yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarında ileri düzeyde bir bilgi seviyesi sunarak katılımcılara çoklu seviyeli modelleme konusunda derinlemesine bir anlayış kazandırmayı hedefler. Eğitim, özellikle dil işleme, görüntü tanıma, ses analizi ve duygu analizi gibi uygulama alanlarında çoklu seviyeli modellerin kullanımını öğrenmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Eğitim, temel konulara dayalı olarak ilerler ve katmanlar arası bağlantıları anlama, çoklu seviyeli model mimarilerini oluşturma ve eğitme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Katılımcılar, eğitimin ilerleyen bölümlerinde farklı veri tiplerini nasıl birleştireceklerini ve karmaşık veri yapılarını nasıl işleyeceklerini öğrenirler. Pratik uygulamalar ve örnek projeler, katılımcıların öğrenilen bilgileri gerçek dünya projelerine uygulama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Eğitim seti, temel çoklu seviyeli model kavramlarından başlayarak ileri düzeyde konulara kadar uzanan bir dizi ders içerir. Bu dersler, derin öğrenme, uzun-kısa süreli hafıza (LSTM), dil modellemesi ve daha fazlasını içerir. Ayrıca, katmanlar arası bağlantıların yanı sıra çoklu seviyeli model optimizasyon teknikleri de ele alınır.

Burak Aydın

ÇOK DÜZEYLİ MODELLER

Çok Düzeyli Modeller eğitimi, yapay zeka ve makine öğrenimi alanında önemli bir konu olan çoklu seviyeli (multi-level) modellemeyi anlamak ve uygulamak isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitim, katmanlar arası ilişkileri anlamak ve karmaşık veri yapılarını işlemek için çoklu seviyeli modellerin nasıl kullanılacağını öğretir. Katmanlar arası bağlantıların yanı sıra, eğitim, farklı veri tiplerini birleştirmek ve geniş veri kümelerini işlemek için çok seviyeli modelleri nasıl ayarlayacağınızı ve eğiteceğinizi de ele alır. Çoklu seviyeli modeller, dil işleme, görüntü tanıma, duygu analizi gibi birçok uygulama alanında kullanılabilir ve bu eğitim, katılımcılara bu modelleri etkili bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.