img
img

Açıklama

"Visual Studio 2010 ve C# ile Asp.net 4.0 Görsel Eğitim Seti (Arayüz Vers. 0.10)," web geliştirme alanında başlangıç yapmak veya mevcut bilgilerini geliştirmek isteyenler için tasarlanmış kapsamlı bir eğitim kaynağıdır. Bu eğitim seti, özellikle Visual Studio 2010 ve C# ile Asp.net 4.0 teknolojilerini kullanarak web uygulamaları geliştirmeyi öğrenmek isteyenler için uygundur.

Eğitim içeriği, beş bölümden oluşur ve her bir bölüm, katılımcılara temel ve ileri düzeyde bilgiler sunar. İşte eğitim setinin bölümleri ve içerikleri:

Bölüm 1: Asp.net Genel Yapısı Bu bölüm, Asp.net'in temel yapısını ve web uygulamalarının nasıl çalıştığını anlamak için gerekli olan konuları kapsar. Katılımcılar, web uygulamalarının yaşam döngüsünü öğrenirler.

Bölüm 2: Hızlı C# Dersleri Bu bölüm, C# programlama dilinin temellerini içerir. Katılımcılar, değişkenler, şart ifadeleri, döngüler ve metodlar gibi C# konularını öğrenerek temel programlama becerilerini kazanırlar.

Bölüm 3: Standart Kontroller Bu bölümde, web uygulamalarında sık kullanılan standart kontroller ele alınır. Androtatör, Bulletedlist, Checkbox, Dropdownlist, ve diğerleri gibi kontrollerin nasıl kullanılacağı öğretilir.

Bölüm 4: Navigatıon ve Durum Yönetimi Bu bölümde, kullanıcı gezinmesi ve durum yönetimi konuları incelenir. Navigation kontrolleri, çerez kullanımı ve oturum yönetimi gibi konular öğretilir.

Bölüm 5: Ado.net ve Veritabanı İşlemleri Bu bölüm, veritabanı işlemleri ve Ado.net teknolojisi ile ilgilidir. Katılımcılar, veritabanı bağlantıları oluşturma, sorgu çalıştırma ve verileri işleme konularını öğrenirler.

Eğitim, her bir konuyu açıklayıcı videolar ve uygulamalı örneklerle destekler. Katılımcılar, her bölüm sonunda alıştırmalar yaparak öğrendiklerini pekiştirirler. Ayrıca, eğitim setinin sonunda katılımcılara bir dizi özel proje ödevi verilir. Bu projeler, katılımcıların öğrendiklerini gerçek dünya uygulamalarına dönüştürmelerine olanak tanır.

Adem Aktepe

Visual Studio 2010 ve C# ile Asp.net 4.0 Görsel Eğitim Seti (Arayüz Vers. 0.10)

"Visual Studio 2010 ve C# ile Asp.net 4.0 Görsel Eğitim Seti" (Arayüz Vers. 0.10), web geliştirme konusunda temel bir eğitim setidir. Bu set, Visual Studio 2010 ve C# kullanarak Asp.net 4.0 tabanlı web uygulamaları geliştirmek isteyenler için mükemmel bir kaynaktır. Eğitim içeriği, temel bilgilerden başlayarak derinlemesine konulara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Eğitimde C# programlama dilinin temelleri, Asp.net web uygulamalarının oluşturulması, veritabanı işlemleri ve görsel tasarım gibi önemli konular ele alınır. Bu eğitim seti, kullanıcılarına hem teorik bilgi hem de uygulama becerileri kazandırarak web geliştirme alanında yetkinlik sağlar. Katılımcılar, bu eğitim sonunda web tabanlı projeler geliştirme konusunda kendilerini güvenle ifade edebilirler.

Açıklama

Asp.Net Eğitim Seti - 2. Kısım, yazılım geliştiricilerine ASP.NET platformunda XML, LINQ, WebMatrix, Entity Framework ve Web Servisleri konularında kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim seti, ASP.NET ile web uygulamaları geliştirmeye ileri düzeyde bir yaklaşım sunar ve katılımcılara bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.

Eğitim, 5 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, XML konusuna odaklanılır. XML'nin tanımı, yapısı ve nasıl oluşturulduğu anlatılır. Ayrıca CSS ve XSL ile XML biçimlendirmesi konuları ele alınır. XML verilerinin HTML sayfalarında nasıl kullanılacağı ve XML içinde sıralama ve filtreleme işlemleri detaylı bir şekilde incelenir. Bu bölüm ayrıca XmlDocument ve XmlElement nesneleri ile XDocument sınıfının kullanımını da içerir.

İkinci bölümde, LINQ (Language Integrated Query) konusu işlenir. LINQ'in temel kavramları, var anahtar sözcüğü, sorgulama, Distinct ve Contains operatörleri, Count, Max ve Min operatörleri, Orderby operatörü ve LINQ to XML ile XML verilerini okuma konularına odaklanılır. Ayrıca LINQ to SQL ile veritabanı işlemleri, kayıt ekleme, güncelleme ve silme işlemleri öğretilir.

Üçüncü bölüm, WebMatrix ile ilgilidir. WebMatrix'in tanımı yapılır ve kullanıcı arayüzü açıklanır. Formdan değer almak, formdan gelen değerlerin boş kontrolü, Request Url, FilePath ve Mappath gibi konular ele alınır. Ayrıca WebMatrix ile sayfa içinde sayfa çağırma, şablon oluşturma, veritabanı oluşturma, veritabanına bağlanma, kayıt ekleme, listeleme, tek satır seçme, kayıt silme, kayıt güncelleme, WebGrid ve Chart nesneleri kullanarak verileri gösterme ve grafik oluşturma işlemleri detaylı bir şekilde anlatılır.

Dördüncü bölümde, Entity Framework ve ORM (Object-Relational Mapping) konuları ele alınır. Entity Framework ile Entity Data Model oluşturma, modeli kullanma, kayıt ekleme, güncelleme ve silme işlemleri anlatılır. İlişkili tabloların kullanımı ve Store Procedure ile veritabanı işlemleri de bu bölümde öğretilir.

Son bölüm, Web Servisleri konusuna odaklanır. Web servislerinin tanımı ve oluşturma işlemleri açıklanır. Ayrıca TC No doğrulama web servisi oluşturma ve kullanma konuları detaylı bir şekilde ele alınır.

Adem Aktepe

Asp.Net Eğitim Seti - 2. Kısım

Asp.Net Eğitim Seti - 2. Kısım, yazılım geliştiricilerine ASP.NET platformunda XML, LINQ, WebMatrix, Entity Framework ve Web Servisleri konularında kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim seti, ASP.NET ile web uygulamaları geliştirmeye ileri düzeyde bir yaklaşım sunar ve katılımcılara XML veri işleme, LINQ ile sorgulama, WebMatrix kullanımı, Entity Framework ile veritabanı işlemleri ve web servisleri oluşturma konularında detaylı bilgiler sunar. Her bölümde teorik bilgi ile pratik örnekler bir araya getirilerek katılımcılar, ASP.NET'te daha etkili ve verimli uygulamalar geliştirebilmek için gerekli becerileri kazanırlar.