img
img

Açıklama

Bu eğitim seti, doğrusal regresyon analizine temel bir giriş sunar. Doğrusal regresyon, bağımlı bir değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi anlamak ve tahminler yapmak için kullanılan önemli bir istatistiksel yöntemdir. Eğitim, katılımcılara doğrusal regresyonun temel kavramlarını, matematiksel temellerini ve pratik uygulamalarını öğretmeyi amaçlar.

Eğitim içeriği aşağıdaki başlıkları içerir:

  1. Doğrusal Regresyonun Temel İlkeleri: Doğrusal regresyonun temel kavramları, doğrusal model ve hata terimleri.
  2. Doğrusal Regresyon Modelleri: Basit doğrusal regresyon ve çoklu doğrusal regresyon modelleri.
  3. Veri Hazırlığı: Veri toplama, eksik verilerle başa çıkma, aykırı değerler ve veri dönüşümleri.
  4. Model Tahmini: Doğrusal regresyon modelinin tahmin edilmesi ve model uygunluğunun değerlendirilmesi.
  5. Sonuçların Yorumlanması: Katsayıların ve sonuçların istatistiksel anlamlılığı, modelin güvenilirliği ve sonuçların iş uygulanabilirliği.

Eğitim, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirir ve katılımcıların kendi veri setlerini analiz etmelerine, doğrusal regresyon modelleri oluşturmalarına ve sonuçları yorumlamalarına olanak tanır. Ayrıca, popüler veri analizi araçları ve yazılımları kullanarak eğitim içeriği desteklenir.

İbrahim Yılmaz

Doğrusal regresyon analizi

Doğrusal Regresyon Analizi, veri analizi ve tahminleme konularında temel bir istatistiksel yöntemdir. Bu eğitim, katılımcılara doğrusal regresyonun temel prensiplerini, uygulamalarını ve veri setlerini nasıl modelleyeceklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, istatistik ve veri bilimi alanlarında çalışan profesyoneller, araştırmacılar ve öğrenciler için idealdir. Katılımcılar, doğrusal regresyon analizi kullanarak veri setlerini nasıl açıklayacaklarını, tahminlerde bulunacaklarını ve sonuçları nasıl yorumlayacaklarını öğreneceklerdir.