img
img

Açıklama

Açımlayıcı Faktör Analizi Eğitimi, veri analizi ve istatistik alanında çalışanlar için temel bir araştırma yöntemi olan Açımlayıcı Faktör Analizi'ne kapsamlı bir giriş sunar. Bu eğitim, araştırmacılar, veri analistleri ve istatistiksel bilgi sahipleri için tasarlanmıştır ve katılımcılara Açımlayıcı Faktör Analizi'nin temel kavramlarını öğretmeyi amaçlar.

Eğitim, aşağıdaki ana konuları kapsar:

Açımlayıcı Faktör Analizi'nin Temel İlkeleri: Katılımcılar, Açımlayıcı Faktör Analizi'nin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve hangi tür verilerle çalıştığını anlayacaklar.

Veri Hazırlığı ve Temel İstatistik: Veri setinin hazırlığı, temel istatistiksel kavramlar ve önemli veri ön işleme adımları hakkında bilgi sağlar.

Faktör Keşfi: Açımlayıcı Faktör Analizi'nin temel adımlarını öğrenir ve faktörlerin nasıl keşfedileceğini anlar.

Faktör Yorumlama: Faktörlerin yorumlanması ve analizi, katılımcıların elde ettikleri sonuçları anlamalarına yardımcı olur.

Uygulamalar ve İstatistiksel Yazılım Kullanımı: Katılımcılar, istatistiksel yazılım araçları kullanarak Açımlayıcı Faktör Analizi uygulamalarını inceleyecekler.

Eğitim, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirir ve katılımcıların Açımlayıcı Faktör Analizi konusunda yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Murat Doğan Şahin

Açımlayıcı Faktör Analizi

Açımlayıcı Faktör Analizi, veri analizi ve istatistiksel bir tekniktir. Bu eğitim, bu önemli araştırma yöntemini anlamak ve uygulamak isteyen araştırmacılar, veri analistleri ve istatistiksel bilgi sahipleri için tasarlanmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi'nin temel kavramlarına odaklanarak, katılımcılara bu teknikle veri toplama, veriyi hazırlama, faktörlerin keşfi ve yorumlama konularında rehberlik eder. Eğitim, istatistiksel yazılım araçları kullanarak pratik uygulamalar içerir ve katılımcıların analitik yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.