img
img
Eğitim Setleri
13 kayıt gösteriliyor

Açıklama

"Tarih Alan Eğitim Serisi," tarih konusundaki bilgi seviyenizi büyük ölçüde artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir eğitim koleksiyonudur. Bu seri, tarih alanına ilgi duyan herkes için uygundur, başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar çeşitli eğitimler sunar.

Seri, temel kavramları öğrenmek isteyenler için "Tarih Alan Eğitimi Kavrama Testi" ile başlar. Ardından "Tarih Alan Eğitimi V-VIII" ve "TARİH ALAN EĞİTİMİ II-IV" gibi eğitimler, tarihsel dönemler ve olaylar hakkında daha fazla bilgi sunar. Çağdaş dünya tarihine ilgi duyanlar için ise "ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ XV-XIV" eğitimleri mevcuttur.

Her eğitim, öğrencilere belirli bir tarihsel konuyu ayrıntılı olarak inceleme fırsatı sunar. Dersler, uzman eğitmenler tarafından sunulan derinlemesine içeriklerle zenginleştirilmiştir. Eğitimler, görsel materyaller, dökümanlar ve interaktif öğrenme araçlarıyla desteklenerek öğrencilere en iyi öğrenme deneyimini sunmayı hedefler.

Bu eğitim koleksiyonunun amacı, öğrencilerin tarih alanındaki bilgi ve anlayışlarını derinleştirmek ve uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktır. Öğrenciler, geçmişin karmaşıklığını anlamak ve tarihsel olayları daha iyi değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırken, kariyerlerinde tarihle ilgili yeni fırsatlar keşfetme şansına sahip olurlar.

Fatih Sansar

Tarih Alan Eğitim Serisi

Tarih Alan Eğitim Serisi, akademiktv isimli eğitim platformunda sunulan zengin bir tarih eğitim kaynağıdır. Bu eşsiz seride, tarihin farklı dönemleri ve önemli olayları ele alınarak öğrencilere ve tarih meraklılarına kapsamlı bir bakış sunulmaktadır. Eğitimler, tarih alanına ilgi duyan herkesin bilgisini artırmak, tarihi olayları daha iyi anlamak ve tarihsel süreçleri derinlemesine incelemek için idealdir. Seri, tarih alanındaki temel kavramları, tarihi olayları ve dönemleri ele alarak katılımcılara derin bir kavrayış kazandırmayı hedeflemektedir.

Açıklama

Osmanlı Tarihi eğitim setimiz, katılımcılara Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini en ince ayrıntısına kadar keşfetme fırsatı sunar. Bu eğitimler, dönemin önemli figürlerini, politik olayları, sosyal ve kültürel değişiklikleri ele alarak İmparatorluğun gelişimini ve çöküşünü anlamak için kapsamlı bir temel oluşturur. Eğitim, beş ayrı bölümde sunulur:

Osmanlı Tarihi III: Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarına odaklanır ve ilk sultan Osman Gazi'den başlayarak İmparatorluğun erken dönemini inceler.

Osmanlı Tarihi IV: İmparatorluğun yükselme dönemini ele alır, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük liderlerin dönemlerini içerir.

Osmanlı Tarihi V Tarama Testi: Katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmek için tarama testlerini içerir ve öğrencilerin bilgi düzeyini ölçer.

Osmanlı Tarihi VI: İmparatorluğun zirve dönemini ve 17. yüzyılda yaşanan önemli olayları ele alır.

Osmanlı Tarihi VIII: Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemini, gerileme ve reformları tartışır.

Eğitimler, zengin içerikleri, görsel materyalleri ve uzman eğitmenlerin rehberliği ile katılımcıların Osmanlı İmparatorluğu'nun karmaşık ve zengin tarihini öğrenmelerini sağlar.

Hasan Babacan

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi eğitim setimiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini detaylı bir şekilde ele alarak katılımcılara derinlemesine bir anlayış sunar. Bu eğitimler, Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı dönemlerini ve önemli olaylarını kapsayan beş ayrı bölümden oluşur. İmparatorluğun yükselişi, zirvesi ve çöküşüne dair ayrıntılı bir bakış sunan bu eğitimler, öğrencilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun karmaşık tarihini anlamalarına yardımcı olur.

Açıklama

"Müzikte Estetik" eğitim seti, öğrencilere müziği estetik bir perspektifle incelemeyi amaçlayan kapsamlı bir derstir. Eğitim, on haftalık bir ders programını kapsar ve her hafta farklı bir estetik konu üzerinde yoğunlaşır. Bu konular arasında müziğin duygu, sembolizm, estetik teorileri, sanatsal ifade ve müziğin toplumsal etkileri gibi çeşitli temalar bulunur.

Her hafta, öğrencilere temel estetik kavramları öğretirken, bu kavramların müzikte nasıl uygulandığını ve anlamlandırıldığını gösteren örnekler sunulur. Öğrenciler, farklı müzik türlerini ve dönemlerini inceleyerek, müziğin estetik yönünü daha iyi anlama fırsatı bulurlar.

Eğitim seti, öğrencilerin müziği sadece bir sesler yığını olarak değil, aynı zamanda bir sanat eseri olarak görmelerine yardımcı olur. Müziğin duygusal, estetik ve sembolik boyutlarını keşfederken, öğrencilere müziği daha derinlemesine anlama ve yorumlama becerisi kazandırır.

Ayça Avcı

Müzikte Estetik

Müzikte Estetik eğitimi, müziğin güzellik ve estetik kavramlarıyla nasıl ilişkilendirildiğini anlamak isteyenlere yönelik kapsamlı bir derstir. Bu eğitim, müziğin sanatsal ifadesini ve estetik değerini derinlemesine incelemekte olup, öğrencilere müziğin duygu, estetik ve sembolizmle nasıl bağlantılı olduğunu keşfetme fırsatı sunar. Her hafta, farklı estetik teorileri ve yaklaşımları ele alınarak, öğrencilere müziğin estetik boyutlarını daha iyi anlama ve yorumlama becerisi kazandırılır.

Açıklama

"Örgütsel Davranış ve Yönetim" eğitimi, iş dünyasında liderlik, insan kaynakları yönetimi ve organizasyonel etkileşim konularında derinlemesine bir anlayış geliştirmeyi hedefler. Bu eğitim, çeşitli konu başlıkları altında ele alınan modüllerden oluşur ve katılımcılara çeşitli iş ortamlarında başarılı olmalarına yardımcı olacak kritik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar.

Eğitim modüllerinin ana başlıkları şunlardır:

Banka Müdürlerinin Etik Davranışlarının Çalışanların İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: İzmir İli Örneği Bu modülde, etik davranışların işyeri ortamına etkisi incelenir. Banka müdürleri üzerinden İzmir ili örneği ile etik davranışların çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarına nasıl etki edebileceği ele alınır.

Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Bu modülde, işyerinde psikolojik taciz (mobbing) kavramı detaylı bir şekilde açıklanır ve bu tür davranışların çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve işyeri ortamına etkileri ele alınır.

Örgütsel Adalet Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi Örgütsel adalet algısının, çalışanların işten ayrılma niyetlerini nasıl etkilediği ve örgüt içi adaletin önemi bu modülde incelenir.

Benchmarking (Rekabetçi Kıyaslama) Rekabetçi kıyaslama (benchmarking) konsepti açıklanır ve bu stratejik aracın nasıl kullanılacağı öğretilir. Rakiplerle karşılaştırma yaparak organizasyonel gelişmeyi nasıl destekleyebileceğiniz öğrenilir.

Yaratıcılık, İnovasyon ve Girişimcilik Bu modül, yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik konularına odaklanır. Katılımcılar, iş dünyasında bu önemli yetkinlikleri nasıl geliştirebileceklerini öğrenirler.

Stres ve Çatışma Yönetimi Stres ve çatışma yönetimi becerilerini geliştirmek, işyeri verimliliğini artırmak için önemlidir. Bu modül, stres ve çatışmaları etkili bir şekilde yönetmeye odaklanır.

Yönetişim Yönetişim konsepti, organizasyonlar için stratejik öneme sahiptir. Bu modülde, yönetişim prensipleri ve uygulamaları detaylı bir şekilde ele alınır.

Sosyal Girişimcilik Sosyal girişimcilik kavramı ve sosyal sorumluluk projelerinin nasıl başlatılacağı ve yönetileceği bu modülde öğretilir.

Örgütsel Sinizm Örgütsel sinizm, işyerinde negatif bir atmosfer oluşturabilir. Bu modülde, örgütsel sinizmin nasıl tanımlanacağı ve nasıl ele alınacağı incelenir.

Cam Tavan Cam tavan kavramı, cinsiyet eşitsizliği konusunda bir engel oluşturabilir. Bu modül, cam tavanın nasıl aşılabileceğini ve cinsiyet eşitliği için neler yapılabileceğini ele alır.

Müge Doğaner

Örgütsel Davranış ve Yönetim

"Örgütsel Davranış ve Yönetim" eğitimi, iş dünyasında liderlik, insan kaynakları yönetimi ve organizasyonel etkileşim konularında birçok önemli konuyu ele almaktadır. Bu eğitim, Banka Müdürlerinin etik davranışlarının çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini, psikolojik tacizin (mobbing) işyerindeki etkilerini, örgütsel adalet algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ve rekabetçi kıyaslama (benchmarking) gibi stratejik araçların kullanımını inceliyor. Ayrıca yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik konularına odaklanarak iş dünyasında sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için önemli yetkinlikler geliştirmeye yardımcı oluyor. Stres ve çatışma yönetimi, yönetişim, sosyal girişimcilik, örgütsel sinizm ve cam tavan gibi konular da bu eğitimde detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Katılımcılara, örgütsel davranışın karmaşıklığını anlama ve iş hayatında başarılı olma becerilerini geliştirme fırsatı sunar.

Açıklama

Müzik Sosyolojisi eğitim seti, katılımcılara müziğin toplumsal ve kültürel boyutlarını anlamalarını sağlayan kapsamlı bir program sunar. Eğitim, müziğin toplum içindeki rolünü ve etkisini derinlemesine incelemeyi amaçlar. Katılımcılar, müziğin insan ilişkileri, kimlik oluşturma, güç dinamikleri ve toplumsal değişim üzerindeki etkilerini anlamak için temel kavramlarla başlarlar. Ardından, farklı kültürlerde müziğin nasıl kullanıldığını ve toplumsal dinamikleri nasıl şekillendirdiğini keşfederler.

Eğitim aynı zamanda müziğin tarihsel gelişimini ve sosyal hareketlerle nasıl etkileşime girdiğini de ele alır. Katılımcılar, müziğin geçmişten günümüze nasıl değiştiğini ve toplumun evrimsel süreçlerine nasıl yansıdığını anlayarak müziğin evrensel ve zamansız bir ifade aracı olduğunu görecektir.

Eğitim, zengin içerikler, örnekler ve vaka çalışmalarıyla desteklenir. Katılımcılar, müziğin insanlar arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirebileceğini, kültürel kimliklerin oluşumunda nasıl bir rol oynadığını ve toplumsal değişimin itici gücü olarak nasıl işlev görebileceğini daha iyi anlamak için bu eğitimi tamamladıklarında donanımlı olacaklardır.

Ayça Avcı

Müzik Sosyolojisi

Müzik Sosyolojisi, müziği toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamda inceleyen disiplinler arası bir alandır. Bu eğitim, müziğin toplum içindeki rolünü ve etkisini anlamak isteyenler için idealdir. Müziğin insan ilişkileri, kimlik oluşturma, güç dinamikleri ve toplumsal değişim üzerindeki etkilerini inceler. Katılımcılar, müziğin farklı kültürlerde nasıl kullanıldığını ve nasıl birleştirici veya ayrıştırıcı bir araç olduğunu öğrenecekler. Ayrıca, müziğin tarihsel gelişimini ve sosyal hareketlerle nasıl etkileşime girdiğini de inceleyecekler.

Açıklama

"Örgütsel Davranış ve Yönetim 2" eğitim seti, iş dünyasında liderlik yapmak isteyenler için temel bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlar. Eğitim, özellikle yönetim alanında kariyer yapmayı hedefleyenler için önemlidir. İçeriğinde, iş ortamında başarılı olmak için gerekli olan duygusal zeka, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütlerde gruplar, örgüt kültürü, örgütsel iletişim, örgütsel yabancılaşma, örgütsel sessizlik, duygusal emek, sosyal kaytarma ve örgütsel sosyalleşme gibi kritik konular bulunur.

Eğitim, katılımcılara bu konuları anlama, uygulama ve yönetimde etkili bir şekilde kullanma fırsatı sunar. Katılımcılar, duygusal zeka ve insan ilişkilerini daha iyi anlama becerilerini geliştirerek liderlik yeteneklerini artırabilirler. Aynı zamanda örgüt içi ilişkileri ve kültürü daha iyi anlama yetisi kazanarak örgütlerinde daha etkili bir şekilde çalışabilirler.

Müge Doğaner

Örgütsel Davranış ve Yönetim 2

"Örgütsel Davranış ve Yönetim 2" eğitimi, iş dünyasında başarılı bir yönetici olmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu eğitim, duygusal zeka, örgütsel vatandaşlık davranışı, gruplar, örgüt kültürü, iletişim, yabancılaşma, sessizlik, duygusal emek, sosyal kaytarma ve sosyalleşme gibi kritik konuları kapsar.

Açıklama

Drama eğitim setimiz, katılımcılarına sahne sanatlarına dair derin bir anlayış kazandırmayı amaçlayan kapsamlı bir programdır. Bu on bölümden oluşan set, her seviyeden katılımcıya hitap etmektedir. Başlangıç seviyesindeki katılımcılar için temel kavramları ve teknikleri öğreten dört temel drama dersi bulunmaktadır. Bu derslerde, sahne üzerinde rahat ve doğal bir şekilde nasıl hareket edileceğini, karakterlerin nasıl geliştirileceğini ve metinlerin nasıl analiz edileceğini öğrenirsiniz.

Daha sonra, orta seviye derslerde, daha karmaşık drama tekniklerini ve derinlemesine karakter çalışmasını öğrenirsiniz. Vücut dilini kullanma, duygusal ifadeyi artırma ve sahne üzerindeki varlığınızı güçlendirme konularında ustalaşırsınız.

Son olarak, ileri seviye derslerde, sahne performansınızı üst düzeye çıkarmanız için gerekli olan ileri teknikleri ve yöntemleri keşfedeceksiniz. Bu dersler, sahne yönetimi, sahne tasarımı ve daha fazlasını içerir.

Eğitim setimizin amacı, katılımcıların kendine güvenlerini artırmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etmektir. Katılımcılar, bu eğitim sayesinde sahnede daha güçlü ve etkili bir şekilde performans sergileme yeteneği kazanacaklardır.

Ayça Avcı

Drama

Drama eğitimi, sanatın gücünü ve ifade yeteneğini geliştirmek isteyen herkes için ideal bir fırsattır. Bu eğitim, katılımcılara temel drama tekniklerini öğretmek ve sahne performanslarını iyileştirmek için gerekli becerileri kazandırır. On farklı bölümden oluşan bu kurs, hem başlangıç düzeyindeki oyunculara hem de deneyimli sanatçılara hitap etmektedir. Her ders, farklı drama tekniklerini ve sahne çalışmalarını içerir. Katılımcılar, karakter geliştirme, metin analizi, vücut dilini kullanma, duygusal ifadeyi artırma ve daha fazlasını öğrenerek kendilerini sahnede daha rahat hissedeceklerdir. Drama eğitimi, kendine güveni artırır, iletişim becerilerini geliştirir ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eder.

Açıklama

"Örgütsel Davranış ve Yönetim 3" eğitimi, iş dünyasının çeşitli yönlerini kapsayan kapsamlı bir eğitim setidir. Bu eğitim, katılımcılara örgütsel davranışın temellerini anlama, motivasyonun işyerinde nasıl oluşturulduğunu kavrama ve liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Aynı zamanda aile şirketleri, örgütsel güven, kariyer yönetimi, örgütsel körlük, istismarcı yönetim ve stratejik yönetim gibi önemli konuları ele alır.

Eğitim boyunca, katılımcılar bu konuları derinlemesine inceleyecek ve iş dünyasının dinamiklerini daha iyi anlayacaklar. Motivasyonun iş verimliliğine nasıl etki ettiğini öğrenirken, liderlik becerilerini uygulama fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda aile şirketlerinin özel dinamiklerini, örgütsel güvenin işyerindeki önemini ve örgütsel körlüğün nasıl engellenebileceğini öğrenerek, iş dünyasındaki başarılarını artırmak için gereken araçları kazanacaklar.

 

Müge Doğaner

Örgütsel Davranış ve Yönetim 3

'Örgütsel Davranış ve Yönetim 3' eğitimi, iş dünyasında liderlik, motivasyon, stratejik yönetim ve örgütsel davranış konularında derinlemesine bir anlayış geliştirmek isteyen herkes için mükemmel bir fırsattır. Bu eğitim seti, aile şirketleri, örgütsel güven, kariyer yönetimi, örgütsel körlük ve daha fazlası gibi çeşitli önemli konuları kapsar. İş dünyasının karmaşıklığına hakim olmak ve başarılı bir lider olmak isteyenler için tasarlanmıştır. Katılımcılar, örgütsel davranışın temellerini anlayacak, motivasyon ve liderlik becerilerini geliştirecek ve stratejik yönetimde ustalaşacaklar.

Açıklama

"Başarı ve Sonuç Odaklı Sunum Teknikleri" eğitimi, akademiktv platformunda sunulan etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim setidir. Bu set, her seviyeden katılımcının sunum yeteneklerini geliştirmesine ve daha etkili sunumlar yapabilmesine yardımcı olmayı hedefler. İş dünyasında, eğitim ortamlarında veya diğer sosyal alanlarda sunum yapma ihtiyacı duyan herkes için uygundur.

Eğitim seti, temel başarı ve sonuç odaklı sunum tekniklerine kapsamlı bir giriş sunar. İçeriği, sunum sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim seti, aşağıdaki ana başlıklardan oluşur:

 1. Sunum Bölümleri ve Çeşitleri: Farklı sunum türlerini ve sunumlarınızı bölümlere ayırma stratejilerini öğrenin.
 2. Konuşma Çeşitleri: İnformal, resmi, motivasyonel ve daha birçok konuşma türünü ele alarak hangi durumda hangi türü kullanmanız gerektiğini öğrenin.
 3. Sunum Öncesi Hazırlık: Dinleyiciler hakkında bilgi edinme, sunum planı oluşturma, sunum kurgusu gibi önemli konuları ele alır.
 4. Korku ve Stresle Başa Çıkma: Sunum öncesi korku ve stresi aşmanız için pratik teknikler sunar.
 5. Salona Hakim Olma ve Konuşma Becerileri: Sunum yaparken salona hakim olma ve etkili bir şekilde konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik tavsiyeleri içerir.
 6. Görsel Kullanım ve İkna: Görsel araçların etkili kullanımı ve dinleyicileri ikna etme stratejilerini öğrenin.

Eğitim seti, interaktif video dersler, örnek sunumlar, ödevler ve quizler gibi çeşitli öğrenme materyallerini içerir. Katılımcılar, her bir bölümün sonunda kazandıkları bilgiyi uygulayarak sunum becerilerini artırabilirler. Ayrıca, katılımcıların ilerleme düzeyini izlemelerine ve eksikliklerini gidermelerine yardımcı olmak için düzenli geribildirim ve ölçme araçları sunulur.

Almila Dalkılıç

Başarı ve Sonuç odaklı Sunum Teknikleri

Başarı ve Sonuç Odaklı Sunum Teknikleri eğitimi, etkili iletişim becerilerini geliştirmek ve sunum yeteneklerinizi mükemmelleştirmek isteyen herkese hitap ediyor. Bu eğitimde, sunum hazırlığından sunum sonrasına kadar her aşamada size rehberlik edecek temel bilgileri öğreneceksiniz. Sunum Bölümleri, Sunum Çeşitleri, Konuşma Çeşitleri gibi temel konuları kapsayarak sunumlarınızı daha organize ve etkili bir şekilde yapabilmeniz için size kılavuzluk ediyor. Ayrıca, dinleyicileriniz hakkında bilgi edinme, korkuyu yenme, salona hakim olma ve güzel konuşma becerileri gibi sunum öncesi hazırlık konularına odaklanıyor.

Açıklama

EFT Eğitimi, katılımcılara duygusal özgürleşme tekniği olan EFT'yi öğrenme fırsatı sunar. Bu eğitim seti, EFT'nin temel ilkeleri, tarihçesi ve temel uygulama yöntemleri üzerine derinlemesine bir inceleme sunar. Katılımcılar, duygusal zorluklarla başa çıkma, stres yönetimi, travmatik deneyimlerin etkilerini hafifletme ve kişisel gelişimlerini destekleme konularında pratik beceriler kazanacaklardır.

Eğitim içeriği şunları kapsar:

 1. EFT'nin temel prensipleri ve tarihçesi: Katılımcılar, EFT'nin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini anlayarak teknikleri daha derinlemesine kavrayacaklar.
 2. EFT'nin enerji meridyenlerine dayalı çalışma prensipleri: EFT'nin bedenin enerji meridyenlerini kullanma prensipleri üzerine detaylı bir inceleme.
 3. Temel EFT uygulamaları: Katılımcılar, kendi duygusal zorluklarıyla çalışarak EFT'yi uygulama becerisi kazanacaklar.
 4. İleri düzey EFT teknikleri: Daha karmaşık duygusal sorunlarla başa çıkmak için gelişmiş EFT tekniklerini öğrenme fırsatı.
 5. Uygulama ve deneyimler: Katılımcılar, eğitim boyunca gerçek hayat deneyimlerini paylaşarak ve uygulayarak öğrendiklerini pekiştirecekler.

Deniz Gönüllü

EFT EĞİTİMİ

EFT Eğitimi, duygusal özgürleşme tekniği olan EFT'nin (Emotional Freedom Techniques) temel prensiplerini ve uygulama yöntemlerini öğreten bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcılara duygusal zorluklarla başa çıkma, stresi azaltma, travmatik deneyimlerin etkilerini hafifletme ve kişisel gelişimlerini destekleme konularında pratik beceriler kazandırmayı hedefler. EFT, bedenin belirli enerji meridyenlerine dokunarak duygusal blokajları çözmeye dayalı bir teknik olup, bu eğitim, katılımcıların bu teknikleri etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmelerine odaklanır.

Açıklama

"Etkili Ve Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri" eğitimi, katılımcıların okuma becerilerini üst seviyeye taşımayı ve bilgi akışını daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetmeyi hedefler. Eğitim, dört ana bölümden oluşur.

Okumak ve Okumanın Önemi: Bu bölümde, okuma sürecinin önemi ve günlük yaşamımızdaki rolü incelenir. Katılımcılar, neden daha etkili bir okuma becerisi geliştirmeleri gerektiğini anlayacaklar.

Hızlı Okumanın Tarihçesi: Bu bölüm, hızlı okuma tekniklerinin tarihini ve gelişimini inceler. Katılımcılar, bu tekniklerin nasıl evrildiğini ve neden hala etkili olduğunu öğrenecekler.

Okuma ve Göz İlişkisi Göz Egzersizleri: Göz sağlığı ve hızlı okuma arasındaki ilişkiyi ele alır. Katılımcılar, göz sağlığını iyileştirmek ve okuma hızını artırmak için basit egzersizleri uygulayacaklar.

Hızlı Okuma Teknikleri: Bu bölüm, katılımcılara farklı hızlı okuma tekniklerini öğretir. Anlayarak okuma, kelime gruplarına odaklanma ve hızlı sayfa tarama gibi yöntemler ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Katılımcılar, bu teknikleri pratiğe dökerek okuma hızlarını ve anlama yeteneklerini artırabilirler.

Eğitim, öğrenenlerin okuma sürecini optimize etmelerine ve daha fazla bilgiyi daha hızlı bir şekilde işlemelerine yardımcı olacak pratik beceriler sunar. Katılımcılar, iş veya öğrenimle ilgili daha fazla materyali daha etkili bir şekilde ele alabilir ve bilgi akışını daha iyi yönetebilirler.

Handan Akyel

Etkili Ve Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Etkili Ve Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri eğitimi, okuma becerilerini geliştirmek ve bilgiyi daha hızlı ve etkili bir şekilde sindirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunar. Bu eğitim, okuma sürecini optimize etmek için kullanılan tekniklerin derinlemesine bir incelemesini sunar. Hızlı okuma becerileri, okumanın önemi ve tarihçesi hakkında temel bilgileri içerir. Ayrıca, göz egzersizleri ile göz sağlığınızı iyileştirmeyi ve okuma hızınızı artırmayı öğreneceksiniz. Eğitim, farklı hızlı okuma teknikleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde durarak katılımcılara pratik beceriler kazandıracak. Bu eğitim sonunda, katılımcılar metinleri daha hızlı ve daha iyi anlama yeteneklerini artıracakları gibi daha fazla bilgiyi daha kısa sürede işleyebilme yeteneklerini de geliştirecekler.

Açıklama

Örgütsel Davranış ve Yönetim 4 eğitimi, iş dünyasında liderlik ve insan kaynakları yönetimi konularında derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için tasarlanmış bir eğitim setidir. Bu kapsamlı eğitim seti, iş yaşamı dengelemesi, iş yerinde mutluluk, liderlik ve narsisizm, örgüt iklimi, örgütsel değişim, örgütsel intikam, örgütsel maneviyat, örgütsel yaratıcılık, prososyal örgütsel davranış ve psikolojik sermaye gibi örgütsel davranış ve yönetim konularını ele almaktadır.

Eğitim seti, her bir konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alarak katılımcılara teorik bilgiyi pratik iş uygulamalarına nasıl entegre edeceklerini öğretir. Katılımcılar, liderlik becerilerini geliştirmek, iş yerindeki mutluluğu artırmak ve örgütlerindeki değişiklikleri etkili bir şekilde yönetmek için gereken stratejileri ve araçları öğrenirler.

Örgütsel Davranış ve Yönetim 4 eğitimi, iş dünyasında başarılı bir kariyer yapmak isteyenler, yöneticiler, insan kaynakları profesyonelleri ve liderler için mükemmel bir kaynaktır. Katılımcılar, örgütlerinde daha etkili bir lider olma becerilerini geliştirerek, çalışanların iş yaşam dengesini iyileştirmek ve daha üretken bir çalışma ortamı yaratmak için bu eğitim setinden büyük fayda sağlayacaklardır.

Müge Doğaner

Örgütsel Davranış ve Yönetim 4

Örgütsel Davranış ve Yönetim 4 eğitimi, iş dünyasındaki dinamiklerle başa çıkma becerilerini geliştirmek isteyenler için mükemmel bir fırsattır. Bu eğitim seti, iş yaşamı dengelemesi, iş yerinde mutluluk, liderlik ve narsisizm, örgüt iklimi, örgütsel değişim, örgütsel intikam, örgütsel maneviyat, örgütsel yaratıcılık, prososyal örgütsel davranış ve psikolojik sermaye gibi kritik konuları ele alır. Her bir konu, teorik bilgiyi günlük iş uygulamalarına nasıl entegre edeceğinizi öğrenmek için ayrıntılı bir şekilde incelenir. Eğitim, katılımcılara iş yerinde daha etkili bir lider olmaları ve örgütlerindeki insan kaynaklarını daha iyi yönetmeleri için gerekli araçları sunar. Örgütsel Davranış ve Yönetim 4 eğitimi, iş dünyasında başarılı bir kariyer yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Açıklama

Pazarlama ve Tüketici Davranışları eğitim seti, tüketici davranışlarına ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirmeyi amaçlayan bir dizi modülden oluşur. Set, pazarlama profesyonelleri, işletme sahipleri ve öğrenciler için tasarlanmıştır. İşte setin içeriğine dair daha ayrıntılı bir bakış:

Algılama: Bu modül, tüketicilerin çevrelerini nasıl algıladığını ve bu algıların pazarlama stratejilerine nasıl etki edebileceğini ele alır. Algılama süreçleri, ürün ve marka algısı gibi önemli konuları kapsar.

Benlik ve Kişilik: Tüketicilerin benlik ve kişilik yapıları, satın alma kararlarını nasıl etkileyebilir? Bu modülde bu sorulara yanıtlar aranır ve kişilik tiplerinin pazarlama stratejilerine etkileri incelenir.

Değerler: Tüketici değerleri, marka sadakati ve tercihleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu modül, tüketici değerlerinin analizi ve pazarlama stratejilerine nasıl entegre edilebileceğini ele alır.

Motivasyon ve İlgilenim: Tüketicilerin motivasyonlarını anlamak, satın alma kararlarını etkileyen önemli bir faktördür. Bu modül, tüketici motivasyonlarını ve ilgilenimlerini incelemeye odaklanır.

Öğrenme: Tüketiciler nasıl öğrenirler ve bu öğrenme süreçleri pazarlama ile nasıl ilişkilendirilebilir? Öğrenme teorileri ve uygulamaları bu modülde ele alınır.

Pazarlama İletişimi: Etkili pazarlama iletişimi stratejileri, tüketicilerle etkileşim kurmanın temelini oluşturur. Bu modül, reklam, promosyon ve diğer iletişim araçlarını ele alarak tüketiciye nasıl etkili bir şekilde ulaşılacağını açıklar.

Pazarlamanın Temelleri: Temel pazarlama prensipleri ve stratejileri bu modülde incelenir. Ürün konumlandırma, fiyatlandırma ve dağıtım stratejileri gibi konulara odaklanılır.

Referans Grupları: Tüketici kararları, sosyal çevreleri ve referans gruplarının etkisi altında olabilir. Bu modül, referans gruplarının tüketici davranışları üzerindeki etkilerini detaylı olarak açıklar.

Satın Alma Karar Süreci: Tüketicilerin ürün ve hizmet satın alma kararlarını nasıl verdiklerini anlamak, pazarlama stratejilerini optimize etmek için hayati öneme sahiptir. Bu modül, satın alma karar sürecini adım adım analiz eder.

Tüketici Davranışı: Tüm modüllerin birleşiminde, tüketici davranışlarının karmaşıklığını anlamak için katılımcılara derin bir bakış sunar.

Bu eğitim seti, katılımcıları tüketici zihniyetini anlama ve pazarlama stratejilerini geliştirme konusunda donatırken, aynı zamanda pratik uygulamalarla da destekler. Katılımcılar, bu eğitim sonunda tüketici davranışlarına daha iyi bir perspektif kazanacak ve başarılı pazarlama stratejileri oluşturabileceklerdir.

Müge DOĞANER

Pazarlama ve Tüketici Davranışları

Pazarlama ve Tüketici Davranışları eğitimi, tüketicilerin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve hareket ettiğini anlamak için temel kavramları ve stratejileri ele alır. Bu eğitim, tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri, pazarlama iletişimi ve satın alma süreçlerini inceler. Katılımcılara tüketici zihniyetini anlama, pazarlama stratejilerini geliştirme ve tüketicilerin tercihlerini anlamlandırma yetenekleri kazandırır. Algılama, kişilik, değerler, motivasyon, öğrenme gibi temel konuları kapsayan eğitim, pazarlama iletişimi, referans grupları ve satın alma karar süreci gibi pratik uygulamaları da içerir. Bu eğitim, pazarlamacılar, işletme sahipleri ve pazarlama öğrencileri için değerli bir kaynak sunar, tüketici davranışlarını daha iyi anlayarak başarılı pazarlama stratejileri oluşturmanızı sağlar.

img

Tarih Alan Eğitim Serisi

"Tarih Alan Eğitim Serisi," tarih konusundaki bilgi seviyenizi büyük ölçüde artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir eğitim koleksiyonudur. Bu seri, tarih alanına ilgi duyan herkes için uygundur, başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar çeşitli eğitimler sunar.

Seri, temel kavramları öğrenmek isteyenler için "Tarih Alan Eğitimi Kavrama Testi" ile başlar. Ardından "Tarih Alan Eğitimi V-VIII" ve "TARİH ALAN EĞİTİMİ II-IV" gibi eğitimler, tarihsel dönemler ve olaylar hakkında daha fazla bilgi sunar. Çağdaş dünya tarihine ilgi duyanlar için ise "ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ XV-XIV" eğitimleri mevcuttur.

Her eğitim, öğrencilere belirli bir tarihsel konuyu ayrıntılı olarak inceleme fırsatı sunar. Dersler, uzman eğitmenler tarafından sunulan derinlemesine içeriklerle zenginleştirilmiştir. Eğitimler, görsel materyaller, dökümanlar ve interaktif öğrenme araçlarıyla desteklenerek öğrencilere en iyi öğrenme deneyimini sunmayı hedefler.

Bu eğitim koleksiyonunun amacı, öğrencilerin tarih alanındaki bilgi ve anlayışlarını derinleştirmek ve uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktır. Öğrenciler, geçmişin karmaşıklığını anlamak ve tarihsel olayları daha iyi değerlendirmek için gerekli becerileri kazanırken, kariyerlerinde tarihle ilgili yeni fırsatlar keşfetme şansına sahip olurlar.

img

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi eğitim setimiz, katılımcılara Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini en ince ayrıntısına kadar keşfetme fırsatı sunar. Bu eğitimler, dönemin önemli figürlerini, politik olayları, sosyal ve kültürel değişiklikleri ele alarak İmparatorluğun gelişimini ve çöküşünü anlamak için kapsamlı bir temel oluşturur. Eğitim, beş ayrı bölümde sunulur:

Osmanlı Tarihi III: Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarına odaklanır ve ilk sultan Osman Gazi'den başlayarak İmparatorluğun erken dönemini inceler.

Osmanlı Tarihi IV: İmparatorluğun yükselme dönemini ele alır, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük liderlerin dönemlerini içerir.

Osmanlı Tarihi V Tarama Testi: Katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmek için tarama testlerini içerir ve öğrencilerin bilgi düzeyini ölçer.

Osmanlı Tarihi VI: İmparatorluğun zirve dönemini ve 17. yüzyılda yaşanan önemli olayları ele alır.

Osmanlı Tarihi VIII: Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemini, gerileme ve reformları tartışır.

Eğitimler, zengin içerikleri, görsel materyalleri ve uzman eğitmenlerin rehberliği ile katılımcıların Osmanlı İmparatorluğu'nun karmaşık ve zengin tarihini öğrenmelerini sağlar.

img

Müzikte Estetik

"Müzikte Estetik" eğitim seti, öğrencilere müziği estetik bir perspektifle incelemeyi amaçlayan kapsamlı bir derstir. Eğitim, on haftalık bir ders programını kapsar ve her hafta farklı bir estetik konu üzerinde yoğunlaşır. Bu konular arasında müziğin duygu, sembolizm, estetik teorileri, sanatsal ifade ve müziğin toplumsal etkileri gibi çeşitli temalar bulunur.

Her hafta, öğrencilere temel estetik kavramları öğretirken, bu kavramların müzikte nasıl uygulandığını ve anlamlandırıldığını gösteren örnekler sunulur. Öğrenciler, farklı müzik türlerini ve dönemlerini inceleyerek, müziğin estetik yönünü daha iyi anlama fırsatı bulurlar.

Eğitim seti, öğrencilerin müziği sadece bir sesler yığını olarak değil, aynı zamanda bir sanat eseri olarak görmelerine yardımcı olur. Müziğin duygusal, estetik ve sembolik boyutlarını keşfederken, öğrencilere müziği daha derinlemesine anlama ve yorumlama becerisi kazandırır.

img

Örgütsel Davranış ve Yönetim

"Örgütsel Davranış ve Yönetim" eğitimi, iş dünyasında liderlik, insan kaynakları yönetimi ve organizasyonel etkileşim konularında derinlemesine bir anlayış geliştirmeyi hedefler. Bu eğitim, çeşitli konu başlıkları altında ele alınan modüllerden oluşur ve katılımcılara çeşitli iş ortamlarında başarılı olmalarına yardımcı olacak kritik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar.

Eğitim modüllerinin ana başlıkları şunlardır:

Banka Müdürlerinin Etik Davranışlarının Çalışanların İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: İzmir İli Örneği Bu modülde, etik davranışların işyeri ortamına etkisi incelenir. Banka müdürleri üzerinden İzmir ili örneği ile etik davranışların çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarına nasıl etki edebileceği ele alınır.

Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Bu modülde, işyerinde psikolojik taciz (mobbing) kavramı detaylı bir şekilde açıklanır ve bu tür davranışların çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve işyeri ortamına etkileri ele alınır.

Örgütsel Adalet Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi Örgütsel adalet algısının, çalışanların işten ayrılma niyetlerini nasıl etkilediği ve örgüt içi adaletin önemi bu modülde incelenir.

Benchmarking (Rekabetçi Kıyaslama) Rekabetçi kıyaslama (benchmarking) konsepti açıklanır ve bu stratejik aracın nasıl kullanılacağı öğretilir. Rakiplerle karşılaştırma yaparak organizasyonel gelişmeyi nasıl destekleyebileceğiniz öğrenilir.

Yaratıcılık, İnovasyon ve Girişimcilik Bu modül, yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik konularına odaklanır. Katılımcılar, iş dünyasında bu önemli yetkinlikleri nasıl geliştirebileceklerini öğrenirler.

Stres ve Çatışma Yönetimi Stres ve çatışma yönetimi becerilerini geliştirmek, işyeri verimliliğini artırmak için önemlidir. Bu modül, stres ve çatışmaları etkili bir şekilde yönetmeye odaklanır.

Yönetişim Yönetişim konsepti, organizasyonlar için stratejik öneme sahiptir. Bu modülde, yönetişim prensipleri ve uygulamaları detaylı bir şekilde ele alınır.

Sosyal Girişimcilik Sosyal girişimcilik kavramı ve sosyal sorumluluk projelerinin nasıl başlatılacağı ve yönetileceği bu modülde öğretilir.

Örgütsel Sinizm Örgütsel sinizm, işyerinde negatif bir atmosfer oluşturabilir. Bu modülde, örgütsel sinizmin nasıl tanımlanacağı ve nasıl ele alınacağı incelenir.

Cam Tavan Cam tavan kavramı, cinsiyet eşitsizliği konusunda bir engel oluşturabilir. Bu modül, cam tavanın nasıl aşılabileceğini ve cinsiyet eşitliği için neler yapılabileceğini ele alır.

img

Müzik Sosyolojisi

Müzik Sosyolojisi eğitim seti, katılımcılara müziğin toplumsal ve kültürel boyutlarını anlamalarını sağlayan kapsamlı bir program sunar. Eğitim, müziğin toplum içindeki rolünü ve etkisini derinlemesine incelemeyi amaçlar. Katılımcılar, müziğin insan ilişkileri, kimlik oluşturma, güç dinamikleri ve toplumsal değişim üzerindeki etkilerini anlamak için temel kavramlarla başlarlar. Ardından, farklı kültürlerde müziğin nasıl kullanıldığını ve toplumsal dinamikleri nasıl şekillendirdiğini keşfederler.

Eğitim aynı zamanda müziğin tarihsel gelişimini ve sosyal hareketlerle nasıl etkileşime girdiğini de ele alır. Katılımcılar, müziğin geçmişten günümüze nasıl değiştiğini ve toplumun evrimsel süreçlerine nasıl yansıdığını anlayarak müziğin evrensel ve zamansız bir ifade aracı olduğunu görecektir.

Eğitim, zengin içerikler, örnekler ve vaka çalışmalarıyla desteklenir. Katılımcılar, müziğin insanlar arasındaki ilişkileri nasıl şekillendirebileceğini, kültürel kimliklerin oluşumunda nasıl bir rol oynadığını ve toplumsal değişimin itici gücü olarak nasıl işlev görebileceğini daha iyi anlamak için bu eğitimi tamamladıklarında donanımlı olacaklardır.

img

Örgütsel Davranış ve Yönetim 2

"Örgütsel Davranış ve Yönetim 2" eğitim seti, iş dünyasında liderlik yapmak isteyenler için temel bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlar. Eğitim, özellikle yönetim alanında kariyer yapmayı hedefleyenler için önemlidir. İçeriğinde, iş ortamında başarılı olmak için gerekli olan duygusal zeka, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütlerde gruplar, örgüt kültürü, örgütsel iletişim, örgütsel yabancılaşma, örgütsel sessizlik, duygusal emek, sosyal kaytarma ve örgütsel sosyalleşme gibi kritik konular bulunur.

Eğitim, katılımcılara bu konuları anlama, uygulama ve yönetimde etkili bir şekilde kullanma fırsatı sunar. Katılımcılar, duygusal zeka ve insan ilişkilerini daha iyi anlama becerilerini geliştirerek liderlik yeteneklerini artırabilirler. Aynı zamanda örgüt içi ilişkileri ve kültürü daha iyi anlama yetisi kazanarak örgütlerinde daha etkili bir şekilde çalışabilirler.

img

Drama

Drama eğitim setimiz, katılımcılarına sahne sanatlarına dair derin bir anlayış kazandırmayı amaçlayan kapsamlı bir programdır. Bu on bölümden oluşan set, her seviyeden katılımcıya hitap etmektedir. Başlangıç seviyesindeki katılımcılar için temel kavramları ve teknikleri öğreten dört temel drama dersi bulunmaktadır. Bu derslerde, sahne üzerinde rahat ve doğal bir şekilde nasıl hareket edileceğini, karakterlerin nasıl geliştirileceğini ve metinlerin nasıl analiz edileceğini öğrenirsiniz.

Daha sonra, orta seviye derslerde, daha karmaşık drama tekniklerini ve derinlemesine karakter çalışmasını öğrenirsiniz. Vücut dilini kullanma, duygusal ifadeyi artırma ve sahne üzerindeki varlığınızı güçlendirme konularında ustalaşırsınız.

Son olarak, ileri seviye derslerde, sahne performansınızı üst düzeye çıkarmanız için gerekli olan ileri teknikleri ve yöntemleri keşfedeceksiniz. Bu dersler, sahne yönetimi, sahne tasarımı ve daha fazlasını içerir.

Eğitim setimizin amacı, katılımcıların kendine güvenlerini artırmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve yaratıcı düşünmeyi teşvik etmektir. Katılımcılar, bu eğitim sayesinde sahnede daha güçlü ve etkili bir şekilde performans sergileme yeteneği kazanacaklardır.

img

Örgütsel Davranış ve Yönetim 3

"Örgütsel Davranış ve Yönetim 3" eğitimi, iş dünyasının çeşitli yönlerini kapsayan kapsamlı bir eğitim setidir. Bu eğitim, katılımcılara örgütsel davranışın temellerini anlama, motivasyonun işyerinde nasıl oluşturulduğunu kavrama ve liderlik becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Aynı zamanda aile şirketleri, örgütsel güven, kariyer yönetimi, örgütsel körlük, istismarcı yönetim ve stratejik yönetim gibi önemli konuları ele alır.

Eğitim boyunca, katılımcılar bu konuları derinlemesine inceleyecek ve iş dünyasının dinamiklerini daha iyi anlayacaklar. Motivasyonun iş verimliliğine nasıl etki ettiğini öğrenirken, liderlik becerilerini uygulama fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda aile şirketlerinin özel dinamiklerini, örgütsel güvenin işyerindeki önemini ve örgütsel körlüğün nasıl engellenebileceğini öğrenerek, iş dünyasındaki başarılarını artırmak için gereken araçları kazanacaklar.

 

img

Başarı ve Sonuç odaklı Sunum Teknikleri

"Başarı ve Sonuç Odaklı Sunum Teknikleri" eğitimi, akademiktv platformunda sunulan etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim setidir. Bu set, her seviyeden katılımcının sunum yeteneklerini geliştirmesine ve daha etkili sunumlar yapabilmesine yardımcı olmayı hedefler. İş dünyasında, eğitim ortamlarında veya diğer sosyal alanlarda sunum yapma ihtiyacı duyan herkes için uygundur.

Eğitim seti, temel başarı ve sonuç odaklı sunum tekniklerine kapsamlı bir giriş sunar. İçeriği, sunum sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim seti, aşağıdaki ana başlıklardan oluşur:

 1. Sunum Bölümleri ve Çeşitleri: Farklı sunum türlerini ve sunumlarınızı bölümlere ayırma stratejilerini öğrenin.
 2. Konuşma Çeşitleri: İnformal, resmi, motivasyonel ve daha birçok konuşma türünü ele alarak hangi durumda hangi türü kullanmanız gerektiğini öğrenin.
 3. Sunum Öncesi Hazırlık: Dinleyiciler hakkında bilgi edinme, sunum planı oluşturma, sunum kurgusu gibi önemli konuları ele alır.
 4. Korku ve Stresle Başa Çıkma: Sunum öncesi korku ve stresi aşmanız için pratik teknikler sunar.
 5. Salona Hakim Olma ve Konuşma Becerileri: Sunum yaparken salona hakim olma ve etkili bir şekilde konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik tavsiyeleri içerir.
 6. Görsel Kullanım ve İkna: Görsel araçların etkili kullanımı ve dinleyicileri ikna etme stratejilerini öğrenin.

Eğitim seti, interaktif video dersler, örnek sunumlar, ödevler ve quizler gibi çeşitli öğrenme materyallerini içerir. Katılımcılar, her bir bölümün sonunda kazandıkları bilgiyi uygulayarak sunum becerilerini artırabilirler. Ayrıca, katılımcıların ilerleme düzeyini izlemelerine ve eksikliklerini gidermelerine yardımcı olmak için düzenli geribildirim ve ölçme araçları sunulur.

img

EFT EĞİTİMİ

EFT Eğitimi, katılımcılara duygusal özgürleşme tekniği olan EFT'yi öğrenme fırsatı sunar. Bu eğitim seti, EFT'nin temel ilkeleri, tarihçesi ve temel uygulama yöntemleri üzerine derinlemesine bir inceleme sunar. Katılımcılar, duygusal zorluklarla başa çıkma, stres yönetimi, travmatik deneyimlerin etkilerini hafifletme ve kişisel gelişimlerini destekleme konularında pratik beceriler kazanacaklardır.

Eğitim içeriği şunları kapsar:

 1. EFT'nin temel prensipleri ve tarihçesi: Katılımcılar, EFT'nin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini anlayarak teknikleri daha derinlemesine kavrayacaklar.
 2. EFT'nin enerji meridyenlerine dayalı çalışma prensipleri: EFT'nin bedenin enerji meridyenlerini kullanma prensipleri üzerine detaylı bir inceleme.
 3. Temel EFT uygulamaları: Katılımcılar, kendi duygusal zorluklarıyla çalışarak EFT'yi uygulama becerisi kazanacaklar.
 4. İleri düzey EFT teknikleri: Daha karmaşık duygusal sorunlarla başa çıkmak için gelişmiş EFT tekniklerini öğrenme fırsatı.
 5. Uygulama ve deneyimler: Katılımcılar, eğitim boyunca gerçek hayat deneyimlerini paylaşarak ve uygulayarak öğrendiklerini pekiştirecekler.
img

Etkili Ve Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

"Etkili Ve Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri" eğitimi, katılımcıların okuma becerilerini üst seviyeye taşımayı ve bilgi akışını daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetmeyi hedefler. Eğitim, dört ana bölümden oluşur.

Okumak ve Okumanın Önemi: Bu bölümde, okuma sürecinin önemi ve günlük yaşamımızdaki rolü incelenir. Katılımcılar, neden daha etkili bir okuma becerisi geliştirmeleri gerektiğini anlayacaklar.

Hızlı Okumanın Tarihçesi: Bu bölüm, hızlı okuma tekniklerinin tarihini ve gelişimini inceler. Katılımcılar, bu tekniklerin nasıl evrildiğini ve neden hala etkili olduğunu öğrenecekler.

Okuma ve Göz İlişkisi Göz Egzersizleri: Göz sağlığı ve hızlı okuma arasındaki ilişkiyi ele alır. Katılımcılar, göz sağlığını iyileştirmek ve okuma hızını artırmak için basit egzersizleri uygulayacaklar.

Hızlı Okuma Teknikleri: Bu bölüm, katılımcılara farklı hızlı okuma tekniklerini öğretir. Anlayarak okuma, kelime gruplarına odaklanma ve hızlı sayfa tarama gibi yöntemler ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Katılımcılar, bu teknikleri pratiğe dökerek okuma hızlarını ve anlama yeteneklerini artırabilirler.

Eğitim, öğrenenlerin okuma sürecini optimize etmelerine ve daha fazla bilgiyi daha hızlı bir şekilde işlemelerine yardımcı olacak pratik beceriler sunar. Katılımcılar, iş veya öğrenimle ilgili daha fazla materyali daha etkili bir şekilde ele alabilir ve bilgi akışını daha iyi yönetebilirler.

img

Örgütsel Davranış ve Yönetim 4

Örgütsel Davranış ve Yönetim 4 eğitimi, iş dünyasında liderlik ve insan kaynakları yönetimi konularında derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için tasarlanmış bir eğitim setidir. Bu kapsamlı eğitim seti, iş yaşamı dengelemesi, iş yerinde mutluluk, liderlik ve narsisizm, örgüt iklimi, örgütsel değişim, örgütsel intikam, örgütsel maneviyat, örgütsel yaratıcılık, prososyal örgütsel davranış ve psikolojik sermaye gibi örgütsel davranış ve yönetim konularını ele almaktadır.

Eğitim seti, her bir konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alarak katılımcılara teorik bilgiyi pratik iş uygulamalarına nasıl entegre edeceklerini öğretir. Katılımcılar, liderlik becerilerini geliştirmek, iş yerindeki mutluluğu artırmak ve örgütlerindeki değişiklikleri etkili bir şekilde yönetmek için gereken stratejileri ve araçları öğrenirler.

Örgütsel Davranış ve Yönetim 4 eğitimi, iş dünyasında başarılı bir kariyer yapmak isteyenler, yöneticiler, insan kaynakları profesyonelleri ve liderler için mükemmel bir kaynaktır. Katılımcılar, örgütlerinde daha etkili bir lider olma becerilerini geliştirerek, çalışanların iş yaşam dengesini iyileştirmek ve daha üretken bir çalışma ortamı yaratmak için bu eğitim setinden büyük fayda sağlayacaklardır.

img

Pazarlama ve Tüketici Davranışları

Pazarlama ve Tüketici Davranışları eğitim seti, tüketici davranışlarına ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirmeyi amaçlayan bir dizi modülden oluşur. Set, pazarlama profesyonelleri, işletme sahipleri ve öğrenciler için tasarlanmıştır. İşte setin içeriğine dair daha ayrıntılı bir bakış:

Algılama: Bu modül, tüketicilerin çevrelerini nasıl algıladığını ve bu algıların pazarlama stratejilerine nasıl etki edebileceğini ele alır. Algılama süreçleri, ürün ve marka algısı gibi önemli konuları kapsar.

Benlik ve Kişilik: Tüketicilerin benlik ve kişilik yapıları, satın alma kararlarını nasıl etkileyebilir? Bu modülde bu sorulara yanıtlar aranır ve kişilik tiplerinin pazarlama stratejilerine etkileri incelenir.

Değerler: Tüketici değerleri, marka sadakati ve tercihleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu modül, tüketici değerlerinin analizi ve pazarlama stratejilerine nasıl entegre edilebileceğini ele alır.

Motivasyon ve İlgilenim: Tüketicilerin motivasyonlarını anlamak, satın alma kararlarını etkileyen önemli bir faktördür. Bu modül, tüketici motivasyonlarını ve ilgilenimlerini incelemeye odaklanır.

Öğrenme: Tüketiciler nasıl öğrenirler ve bu öğrenme süreçleri pazarlama ile nasıl ilişkilendirilebilir? Öğrenme teorileri ve uygulamaları bu modülde ele alınır.

Pazarlama İletişimi: Etkili pazarlama iletişimi stratejileri, tüketicilerle etkileşim kurmanın temelini oluşturur. Bu modül, reklam, promosyon ve diğer iletişim araçlarını ele alarak tüketiciye nasıl etkili bir şekilde ulaşılacağını açıklar.

Pazarlamanın Temelleri: Temel pazarlama prensipleri ve stratejileri bu modülde incelenir. Ürün konumlandırma, fiyatlandırma ve dağıtım stratejileri gibi konulara odaklanılır.

Referans Grupları: Tüketici kararları, sosyal çevreleri ve referans gruplarının etkisi altında olabilir. Bu modül, referans gruplarının tüketici davranışları üzerindeki etkilerini detaylı olarak açıklar.

Satın Alma Karar Süreci: Tüketicilerin ürün ve hizmet satın alma kararlarını nasıl verdiklerini anlamak, pazarlama stratejilerini optimize etmek için hayati öneme sahiptir. Bu modül, satın alma karar sürecini adım adım analiz eder.

Tüketici Davranışı: Tüm modüllerin birleşiminde, tüketici davranışlarının karmaşıklığını anlamak için katılımcılara derin bir bakış sunar.

Bu eğitim seti, katılımcıları tüketici zihniyetini anlama ve pazarlama stratejilerini geliştirme konusunda donatırken, aynı zamanda pratik uygulamalarla da destekler. Katılımcılar, bu eğitim sonunda tüketici davranışlarına daha iyi bir perspektif kazanacak ve başarılı pazarlama stratejileri oluşturabileceklerdir.