img
img

Eğitim Seti Hakkında

"Komple Modern Tekniklerle Javascript Uygulama Geliştirme" eğitim seti, JavaScript'in temelinden başlayarak derinlemesine bir inceleme sunar. Eğitim, başlangıç düzeyi ve deneyimli geliştiriciler için uygun bir içerik sunar ve herkesin JavaScript'i kavramasına yardımcı olur.

Eğitim, JavaScript'in temel kavramlarına odaklanarak başlar. Değişkenler, veri tipleri, dizi ve döngüler gibi temel konulara odaklanır ve bu konuların derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Ardından, modern JavaScript geliştirme pratiği için gereken araçları ve teknikleri öğretir. Bu araçlar arasında VS Code gibi bir kod düzenleyici, Chrome Geliştirici Araçları ve hata ayıklama becerileri bulunur.

Eğitim seti ayrıca JavaScript ile DOM (Belge Nesnesi Modeli) etkileşimi, olay dinleme ve manipülasyon, web depolama kullanımı gibi önemli konulara da değinir. Asenkron programlama, AJAX, Fetch API ve HTTP istekleri gibi modern web geliştirme konularına da derinlemesine bakar.

Bu eğitim seti, pratik uygulama projeleri ile öğrenme deneyimini pekiştirir. Öğrenciler, görev izleyici uygulaması, döviz çevirici, Github API kullanımı ve diğer projeler üzerinde çalışarak gerçek dünya problemlerini çözme yeteneklerini geliştirirler.

Son olarak, eğitim, Webpack, BabelJS, NodeJS ve diğer modern geliştirme araçları ile tanıştırarak, öğrencilere projelerini daha etkili bir şekilde yönetme yeteneği kazandırır.Eğitimin Çıktıları

"Komple Modern Tekniklerle Javascript Uygulama Geliştirme" eğitimini tamamladığınızda aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız:

Temel JavaScript Yetenekleri: Değişkenler, veri tipleri, koşullu ifadeler, döngüler ve fonksiyonlar gibi temel JavaScript kavramlarını anlama yeteneği.

Modern Geliştirme Araçları: VS Code gibi kod düzenleyicileri kullanabilme ve Chrome Geliştirici Araçları ile hata ayıklama becerileri.

ECMAScript 6 (ES6): ES6'nın yeni özelliklerini kullanarak modern JavaScript kodlama pratiğini uygulama yeteneği.

DOM İşlemleri: HTML elemanlarını seçme, özelliklerini değiştirme, yeni elemanlar oluşturma ve silme yeteneği.

Asenkron Programlama: Callback, Promise, Async/Await gibi asenkron programlama kavramlarını anlama ve kullanma yeteneği.

AJAX ve Fetch API: HTTP istekleri gönderme, verileri alabilme ve dışarıdan kaynakları API ile entegre etme yeteneği.

Webpack ve BabelJS: Modern JavaScript projelerini paketleme ve ES6+ kodları daha uyumlu hale getirme yeteneği.

Pratik Projeler: Görev izleyici uygulaması, döviz çevirici, Github API kullanımı gibi projeler üzerinde çalışarak gerçek dünya problemlerini çözme yeteneği.

"Komple Modern Tekniklerle Javascript Uygulama Geliştirme" eğitimi, katılımcılarına JavaScript ve modern web geliştirme teknikleri konusunda kapsamlı bir bilgi ve yetenek kazandırmayı hedefler.Eğitimin Niteliği ve Detayı

"Komple Modern Tekniklerle Javascript Uygulama Geliştirme" eğitimi, JavaScript programlama dilinin her yönünü kapsayan kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunar. Eğitim, öğrencilere JavaScript'i derinlemesine anlama ve modern web geliştirme tekniklerini uygulama fırsatı sağlar.

Eğitim, temel JavaScript kavramlarına odaklanarak başlar. Değişkenler, veri tipleri, koşullu ifadeler, döngüler ve fonksiyonlar gibi temel yapı taşları öğrencilere anlatılır. Bu temel konuların iyi bir şekilde anlaşılması, daha karmaşık konulara geçiş yaparken temel bir dayanak oluşturur.

Daha sonra, modern JavaScript geliştirme araçlarına ve tekniklerine odaklanılır. VS Code gibi bir kod düzenleyici kullanımı öğretilirken, Chrome Geliştirici Araçları ile hata ayıklama becerileri kazandırılır. Ayrıca, ECMAScript 6 (ES6) ile gelen yeni özelliklere odaklanarak, modern JavaScript kodlama pratiğine geçiş yapılır.

Eğitim seti ayrıca DOM (Belge Nesnesi Modeli) ile etkileşim, olay dinleme, veri manipülasyonu ve web depolama gibi önemli konuları içerir. Asenkron programlama, AJAX, Fetch API ve HTTP istekleri gibi modern web geliştirme konuları da detaylı bir şekilde işlenir.

Öğrenciler, eğitim boyunca pratik projeler üzerinde çalışarak öğrendiklerini pekiştirirler. Bu projeler arasında görev izleyici uygulaması, döviz çevirici, Github API kullanımı ve daha fazlası bulunur. Bu projeler, öğrencilere gerçek dünya problemlerini çözme yetenekleri kazandırır.

Son olarak, eğitim modern geliştirme araçlarına ve tekniklerine odaklanır. Webpack, BabelJS, NodeJS ve NPM gibi araçlar ile tanışarak, öğrencilere projelerini daha verimli bir şekilde yönetme becerisi kazandırır.Videoları izlemek için Akademik TV üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Akademik TV'ye üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Akademik TV Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Seti Bilgileri

Kategori:   Mühendislik Bilimleri
Eğitmen:   Bilgisayar Mühendisi Mert Özen
Sertifika:   Evet
Video Sayısı:   159

Kurs İçeriği

JavaScript Nedir?

VS Code ile Temel HTML-CSS-JS

Chrome Geliştirici Araçları ve Hata Ayıklama

Değişkenler ve Veri Tipleri

İlkel ve Referans Tipler

Adlandırma Kuralları

Scope ve ES6 Değişken Bildirileri

Operatörler ve Math Objesi

Veri Tipi Dönüşümleri

Obje Kavramı ve Kullanımı

Template Literal

String ve String Metodları

Diziler ve Dizi Metodları

Tarih Nesnesi ve Metodları

Koşullu İfadeler1-If Else

Koşullu İfadeler2-Switch Case

Döngüler1-For, While, Do While

Döngüler2-For In, For Of

Fonksiyonlar

Dizi Yinelemesi (Array Iteration)

Hata Yakalama-Try, Catch, Throw, Finally

Spread Operatörü

Arrow Function

Destructing

Sets

JSON Nedir?

Maps

Regular Expressions (Düzenli İfadeler)

Dom ve Node Kavramı

HTML Elemanlarını Seçme

DOM Üzerinde Gezinme

Eleman Özelliklerini Değiştirme

Eleman Oluşturma

Eleman Silme

Eleman Kopyalama

Eleman Öznitelikleri

Eleman Değiştirme

Keyboard Events

Event Object ve Event Listeners

Input Events

Event Bubbling ve Capturing

Mouse Events

Web Storage Basit Uygulama

Web Storage

Proje1-Görev İzleyici Uygulaması-Tanıtım

HTML ve CSS ile Tasarımı Gerçekleştirme-1

HTML ve CSS ile Tasarımı Gerçekleştirme-2

HTML ve CSS ile Tasarımı Gerçekleştirme-3

Arayüze(UI) Görev Ekleme

HTML ve CSS ile Tasarımı Gerçekleştirme-4

Local Storage Üzerine Görev Ekleme

Yeni Görev Ekleme Bildirimini Düzeltme

Bilgilendirme Mesajlarını Oluşturma

Tamamlanmış Görevleri LS Üzerine Ekleme

Görev İzleyici Uygulama Tasarımı

Tamamlanmış Görevleri UI Üzerine Ekleme

Kayıtlı Görevleri LS Üzerinden Silme

Kayıtlı Görevleri UI Üzerinden Silme

Aynı İçeriği Eklemeyi Engelleme

Tamamlanmış Görevlerden Görev Silme

Çoklu Eleman Silmeyi Engelleme

Görev Arama İşlemi

Tümünü Tamamla Butonu

Tümünü Sil Butonu

Refactoring, Global ve Local Kavramları

Hata Yönetimi

Constructor ve This Kavramları

Prototypes

Object Create

Object Methods (Call,Apply,Bind)

Kalıtım-Inheritance

ES6-Classes(Sınıflar)

ES6-Static Methods

ES6-Inheritance(Kalıtım)

Arayüze Personel Ekleme

Local Storage Üzerine Personel Ekleme

Personel Listesini Alma

Kimlik Numarası Kontrolü

Arayüzden Personel Silme

LS Üzerinden Personel Silme

Tümünü Sil ve Bileşen Kontrolü

Kimlik Numarası Uygunluk Kontrolü

ES6 Class Sözdizimi

Asenkron Programlama Nedir

Asenkron Yapı ile Mücadele-Callback, SetTimeout, SetInterval

Programcı This'e Karşı

HTTP, AJAX ve WEB Servis Nedir?

XMLHttpRequest Nesnesi

AJAX-Local JSON

AJAX-Local XML

AJAX-External JSON API

AJAX-Request GET

AJAX-POST ve PUT

AJAX-DELETE Request

Neden Promise

Promise Objesi

Promise Zinciri

Fetch API

Fetch API GET Request

Fetch API POST Request

Fetch API PUT Request

Fetch API DELETE Request

ES7-Async Await

Async Await HTTP İstekleri

Namaz Vakitleri Uygulama Arayüzü Tanıtımı

Namaz Vakitleri API İsteği

Arayüz İşlemleri ve Son Dokunuşlar

Döviz Çeviri Uygulama Arayüzü

Döviz Çeviri API İşlemleri

Promise Objesi ve Son İşlemler

Github API Arayüz Tanıtımı

Github API İstekleri

User Objesi Oluşturma

Kullanıcı Verilerini Arayüzde Gösterme

Ufak Sorunlar ve Hata Mesajları

Son Aranan Kullanıcıları Storage'a Ekleme

Son Aranan Kullanıcıları Arayüze Ekleme

Son Aramaları Temizleme

Son Aranan Kişiyi Seçme

Kodlarımızı Düzenleyelim (Refactoring)

Arayüz Tanıtımı ve Kart Dönüşü

Eşleşme Olayını Yönetme

Eşleşmeleri Arayüzde Kontrol Etme

Resimlerin Rastgele Getirilmesi

NodeJS Nedir Kurulum Nasıl Yapılır

NodeJS ile Basit Uygulama

NPM Nedir ve Nasıl Kullanılır

Local ve Global Node Modules

Package.json ve Varsayılan Değerler

NPM Script Nedir

Dependencies ve Dev Dependencies

Semantik Versiyonlama

NPM Update

Paketin Github Sayfasını Oluşturma

NPM Üzerinde Paket Yayınlama ve Versiyon Güncelleme

Neden BabelJS

BabelJS Kullanımı

Webpack Nedir Neden Kullanmalıyız

Webpack Kullanımı

CommonJS Module

ES6 Module

Başlangıç Yapılandırmaları

JSON Server Kurulumu

Request Sınıfı ve Webpack Dev Server

Uygulama Detayları ve Arayüz Tanıtımı

Panel Görünürlük Ayarları

Yeni Kayıt Ekleme Altyapısı

POST İşlemi ile Kayıt Oluşturma

GET İşlemi ile Müşteri Listesini Alma

İlk Müşterinin Cihaz Bilgilerini Alma

Seçilen Müşterinin Cihazlarını Alma

Güncelleme İşleminin Altyapısını Oluşturma

PUT İşlemi ile Durum Bilgisi Güncelleme

DELETE İsteği ile Cihaz Silme İşlemi

Aynı Müşteriyi Eklemeyi Engelleme

Input Kontrolü

Kodlarımızı Düzenleyelim (Refactoring)

Webpack Production Kullanımı

Kurs İçeriği Tanıtımı ve Çalışma Düzeni

Anahtar Kelimeler

Paylaş